fbpx

Sista tåget har gått från Hyltebruk

På fredagen gick det sista godståget med papper från Hyltebruk. Transporterna har pågått i 111 år men i fortsättningen kommer Stora Enso att skicka allt tidningspapper med lastbilar, ett dussintal varje dag.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 30 oktober 2020


FOTO: KASPER DUDZIK
Lokföraren Ola Meldegren har blivit radioloksoperatör och rangerar vagnarna på bangården i Hyltebruk.

Klockan är kvart över fem, det är mörkt och kallt på godsbangården i Halmstad. Men inne i TMY 1111 är det varmt och skönt.

Lokföraren Ola Meldegren drar iväg tåg 60030 när dagens första Krösatåg nått Torup. Tåget består i dag enbart av tomma containervagnar.

Transporterna av returpapper, som för några år sedan var mycket omfattande, upphörde förra veckan.

Efter 40 kilometer och nästan lika många minuter förvandlas tåget till spärrfärd och lunkar sakta på i 40 km/h på den tolv kilometer långa bibanan till Hyltebruk.

Tre timmars växling i Hyltebruk

Det tar Ola Meldegren nästan tre timmar att parkera de tomma containervagnarna på den öde bangården, att dra ut ett par vagnar med lastade Secu-boxar, de enorma containrarna för papperstransporter, från magasinet vid pappersbruket och skjuta in ett par vagnar med tomma containrar i magasinet.

Dessutom ska ha ta med sig en lång rad täckta godsvagnar som tidigare använts för transporterna av returpapper.

Strax innan klockan 09 påbörjas spärrfärden mot Torup och 20 minuter senare kan ha öka farten till 80 km/h och rulla ner genom Nissans slingrande dalgång mot Halmstad. Strax före klockan 10 stannar han tåg 60031 på godsbangården.


FOTO: KASPER DUDZIK
TMY 1111 ned spärrfärden från Torup har ankommit Hyltebruk i gryningen och nu börjar tre timmars växling för att få alla vagnar på rätt spår.


FOTO: KASPER DUDZIK
Lokföraren Ola Meldegren backar för näst sista gången in containervagnarna med de tomma Secu-boxarna i magasinet för lastning.

Vagnarna körs vidare till Göteborg

Under dagen körs vagnarna med Secu-boxar till hamnen i Göteborg för att lastas på fartyg med destination Zeebrugge i Belgien.

Den näst sista tågtransporten av tidningspapper från Hyltebruk är utförd och Ola Meldegren kan åka hem för att sova några timmar.

På fredagsmorgonen gick det sista tåget med papper från Hyltebruk

På måndag körs det sista tåget till Hyltebruk för att ställa upp alla de contianervagnar som blir övertaliga när Stora Enso går över från tåg till lastbil för transporterna från Hyltebruk.

Ett allt annat än vackert minne över årtionden med klimatvänliga tågtransporter skapas på den öde bangården.

I september beslöt Stora Enso att stoppa driften av pappersmaskin 3 (PM3) i Hyltebruk under hösten. Orsaken är vikande efterfrågan på tidningspapper.

”Sedan 2007 har vi sett en radikal minskning i efterfrågan på tidningspapper”, sade Per Lyrvall, chef för Stora Enso Sverige vid en pressträff i Hyltebruk.

”Vi ser ingen möjlighet att detta ska återhämta sig mer än marginellt. Vårt beslut är en konsekvens av att konsumenter övergår från print till digitalt”.

FOTO: KASPER DUDZIK
Dags att stänga grindarna och avsluta lastningen av tidningspapper i Hyltebruk.

140 anställda får gå

Stängningen av PM 3 berör 140 anställda. Kvar blir endast en pappersmaskin, PM 4, och knappt 300 anställda.

Före neddragningarna 2012-2013, då de två äldsta pappersmaskinerna stoppades, hade pappersbruket 780 anställda.

Då kördes tre tåg med returpapper till Hyltebruk varje dag och tre tåg med tidningspapper från bruket varje dag.

En del av pappret gick på järnväg direkt till Tyskland och en del gick i Stora Ensos Baseport-trafik i Seco-boxar till Göteborgs hamn för export.

De senaste åren har det endast rullar tre tåg i veckan till och från Hyltebruk och nu läggs även den trafiken ner.

”Det går numer så få tågsätt att det inte längre är möjligt för oss att fortsätta med järnvägsfrakter”, sade säger Håkan Naij, chef för Stora Ensos bruk i Hyltebruk till Hallandsposten 20 oktober.

”Allt tidningspapper kommer att gå med lastbil. Det är ohållbart att hålla igång järnvägen”.

FOTO: KASPER DUDZIK
Det gamla stationshuset i Hyltebruk, 113 meter över havet, överges nu helt och hållet. Persontågstrafiken lades ner 1996 och 2020 upphör godstågstrafiken.

FOTO: KASPER DUDZIK
Lokförare Ola Meldegren.

FOTO: KASPER DUDZIK
Spärrfärden med dryga dussinet täckta godsvagnar som tidigare använts för transport av returpapper till Hyltebruk på väg mot Halmstad passerar fördämningen av Nissan vid Rydöbruk.

Stora Enso vill inte uttala sig

Varken Håkan Naij eller Stora Ensos hållbarhetschef Annette Stube vill för Järnvägar.nu uttala sig om vilka transporter som är hållbara och vilka som är ohållbara.

Stora Ensos hållbarhetsrapport för 2019 utsågs nyligen för tredje året i rad till en av de tio bästa i världen av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Däremot har Storas Ensos hållbarhetsarbete inte bedömts på samma sätt.

För att hantera de 100 000 ton papper årligen som Stora Enso räknar med exportera från Hyltebruk i fortsättningen kommer det att krävas tio-tolv tunga lastbilstransporter varje vardag året runt.

Sedan april 2018 kör Baneservice tågen mellan Hyltebruk och Halmstad och sköter växlingen i Halmstad på uppdrag av Green Cargo.

FOTO: KASPER DUDZIK
Infartssignalen till Torup visar stopp och lokföraren Ola Meldegren stannar spärrfärden redan vid försignalen för att slippa stanna i en uppförsbacke. Näst sista papperstransporten på järnväg lämnar 28 oktober banan Hyltebruk-Torup.

Minskad bemanning i Halmstad

”Vi tappar ett viktigt uppdrag och tvingas minska bemanningen i Halmstad”, säger Claes Mårdstrand, trafikchef på Baneservice Skandinavia.

”Vi har kvar växlingen i Halmstad, tågdragningen till Brännögård och sandtåget mellan glasbruket i Limmared och Halmstad men godstågstrafiken i Halmstad krymper allt mer.”

När tågen till och från pappersbruket i Hyltebruk upphör återstår ingen trafik på bibanan mellan Torup och Hyltebruk.

Persontågstrafiken på södra delen av järnvägen Nässjö-Halmstad är också hotad eftersom Hallandstrafiken anser den vara alltför olönsam.

FOTO: KASPER DUDZIK
Hösten är som allra vackrast när tåg 60031 28 oktober rullar från Hyltebruk till Halmstad

Fler artiklar

Alla vill köra tyngre tåg

Alla vill köra tyngre tåg

Tågen på Malmbanan väger 8600 ton. Sedan några år körs malmtåg på 9400 ton från Malmberget till Luleå. Green Cargo kör 3700 ton i stålämnestågen Luleå-Borlänge. Hector Rail kör virkeståg på 3000 ton till SCA i Östrand.

read more
Många små steg för godstågen

Många små steg för godstågen

Längre tåg, tyngre tåg, större tåg, bättre signalsäkerhetssystem och automatkoppel. Allt behövs för att göra tågtransporterna mer konkurrenskraftiga. Det anser Oskar Fröidh på KTH.

read more
Snart klart med 750-meterståg

Snart klart med 750-meterståg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.

read more

Vill du läsa fler artiklar?