Annons:

Publicerad: 2024-02-02

Lång väntan på ny bro

Den gamla bron över kanalen i Vänersborg skulle repareras under tre veckor och sedan skulle tågen åter kunna rulla över bron. Tio månader senare är bron borta och en ny bro dröjer ytterligare drygt ett år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Håkan Gustafsson

Den gamla brons klaff transporterades i höstas på pråm till Trollhättan där den med hjälp av skärbrännare skars ner i smådelar.

Vid en inspektion i mars förra året upptäcktes sprickor i den bärande konstruktionen på den drygt 100 år gamla enkelklaffbron över Trollhätte kanal i Vänersborg.

Beskedet från Trafikverket var då att bron skulle vara åtgärdad inom en månad men det fanns osäkerhetsfaktorer.

Allt stål måste ersättas

En månad senare, i början av maj, hade Trafikverket funnit att bron var i sämre skick än man befarat och man insåg snart att det var lönlöst att försöka lappa och laga den gamla bron. Allt stål behövde bytas ut.

Tågtrafiken troligen inte kunde återupptas förrän vid årsskiftet 2024–2025.

Lång väntan på gammal bro

Järnvägsbron i Vänersborg som varit obrukbar sedan i mars kommer troligen inte att kunna användas förrän vid årsskiftet 2024–2025. Skadorna har visat sig vara större än Trafikverket befarade.

Annons:

Bron monterades ner, klaffen placerades på en pråm och drogs till Trollhättan där den skars ner.

Nu byggs en helt ny bro.

”Vårt mål är att han bron klar om ett år, strax efter årsskiftet”, säger Håkan Gustafsson, projektledare på Trafikverket.

Omledda tåg på Älvsborgsbanan

”Tågen måste kunna använda den nya bron från mitten av mars nästa år när bytet av kontaktledningsanläggningen mellan Alingsås och Olskroken inleds och Älvsborgsbanan blir omledningsbana.”’

Utan tillgång till Älvsborgsbanan måste starten för arbetena på Västra stambanan skjutas upp.

Trafikverket, Peab och de mekaniska verkstäder som ska bygga den nya bron arbetar med en betydande tidspress.

”Projektering pågår för fullt och vi har börjat beställa komponenter som är tidskritiska”, säger Håkan Gustafsson. ”Det är ett flertal verkstäder i Västsverige som kommer att medverka i brobygget.”

”Vossloh kommer att tillverka dilatationsfogar som minskar spänningarna i stålbron.”

Nya bron kommer att likna den gamla

Den nya bron kommer att se ungefär likadan ut som den gamla klaffbron. Den hade en mycket ovanlig utformning med en massiv motvikt i betong.

Danviksbron för Saltsjöbanan i Stockholm var utformad på samma sätt. Även Danviksbron är bortforslad och kommer att ersättas med en ny bro med snarlikt utseende om ett par år.

”Utbytet av järnvägsbron i Vänersborg är ett renoveringsprojekt så den nya bron kommer i princip att få samma utseende som den tidigare bron”, säger Håkan Gustafsson.

”Men det blir svetsade i stället för nitade stålbalkar och lite andra lösningar för att förbättra hållfasthet och hållbarhet.”

Tågtrafik med förhinder

Innan den nya bron är på plats och injusterad vänder Västtrafiks regionaltåg från Göteborg och från Uddevalla i Öxnered och tågen från Borås och Herrljunga vänder i Vänersborg.

Resenärerna utväxlas med buss.

De fåtaliga godstågen som skulle körts på Älvsborgsbanan mellan Öxnered och Herrljunga körs i stället via Olskroken i Göteborg.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Real Rail kör egen trafik

Real Rail satsar stort på Falköping och kör söndag-torsdag i stället för måndag-fredag när företaget tar över tågdragningen av en egna kombitågstrafiken mellan södra Sverige och Norrlandskusten.

Nyhet

Nattåg till Hamburg året runt

1 september avgår de första av SJ:s nya nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Tågen kommer att gå året runt, i åtta månader om året som upphandlad trafik och i fyra månader som kommersiell trafik.

Nyhet

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Notis

Järnväg i hamn i Norrköping

Parallellt med investeringarna har Trafikverket och Norrköpings kommun investerat i en elektrifierad järnvägsförbindelse till Pampusterminalen. Trafikverket bygger nu även en ny godsbangård i anslutning till hamnen.