Annons:

Publicerad: 2024-02-02

Lång väntan på ny bro

Den gamla bron över kanalen i Vänersborg skulle repareras under tre veckor och sedan skulle tågen åter kunna rulla över bron. Tio månader senare är bron borta och en ny bro dröjer ytterligare drygt ett år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Håkan Gustafsson

Den gamla brons klaff transporterades i höstas på pråm till Trollhättan där den med hjälp av skärbrännare skars ner i smådelar.

Vid en inspektion i mars förra året upptäcktes sprickor i den bärande konstruktionen på den drygt 100 år gamla enkelklaffbron över Trollhätte kanal i Vänersborg.

Beskedet från Trafikverket var då att bron skulle vara åtgärdad inom en månad men det fanns osäkerhetsfaktorer.

Allt stål måste ersättas

En månad senare, i början av maj, hade Trafikverket funnit att bron var i sämre skick än man befarat och man insåg snart att det var lönlöst att försöka lappa och laga den gamla bron. Allt stål behövde bytas ut.

Tågtrafiken troligen inte kunde återupptas förrän vid årsskiftet 2024–2025.

Lång väntan på gammal bro

Järnvägsbron i Vänersborg som varit obrukbar sedan i mars kommer troligen inte att kunna användas förrän vid årsskiftet 2024–2025. Skadorna har visat sig vara större än Trafikverket befarade.

Annons:

Bron monterades ner, klaffen placerades på en pråm och drogs till Trollhättan där den skars ner.

Nu byggs en helt ny bro.

”Vårt mål är att han bron klar om ett år, strax efter årsskiftet”, säger Håkan Gustafsson, projektledare på Trafikverket.

Omledda tåg på Älvsborgsbanan

”Tågen måste kunna använda den nya bron från mitten av mars nästa år när bytet av kontaktledningsanläggningen mellan Alingsås och Olskroken inleds och Älvsborgsbanan blir omledningsbana.”’

Utan tillgång till Älvsborgsbanan måste starten för arbetena på Västra stambanan skjutas upp.

Trafikverket, Peab och de mekaniska verkstäder som ska bygga den nya bron arbetar med en betydande tidspress.

”Projektering pågår för fullt och vi har börjat beställa komponenter som är tidskritiska”, säger Håkan Gustafsson. ”Det är ett flertal verkstäder i Västsverige som kommer att medverka i brobygget.”

”Vossloh kommer att tillverka dilatationsfogar som minskar spänningarna i stålbron.”

Nya bron kommer att likna den gamla

Den nya bron kommer att se ungefär likadan ut som den gamla klaffbron. Den hade en mycket ovanlig utformning med en massiv motvikt i betong.

Danviksbron för Saltsjöbanan i Stockholm var utformad på samma sätt. Även Danviksbron är bortforslad och kommer att ersättas med en ny bro med snarlikt utseende om ett par år.

”Utbytet av järnvägsbron i Vänersborg är ett renoveringsprojekt så den nya bron kommer i princip att få samma utseende som den tidigare bron”, säger Håkan Gustafsson.

”Men det blir svetsade i stället för nitade stålbalkar och lite andra lösningar för att förbättra hållfasthet och hållbarhet.”

Tågtrafik med förhinder

Innan den nya bron är på plats och injusterad vänder Västtrafiks regionaltåg från Göteborg och från Uddevalla i Öxnered och tågen från Borås och Herrljunga vänder i Vänersborg.

Resenärerna utväxlas med buss.

De fåtaliga godstågen som skulle körts på Älvsborgsbanan mellan Öxnered och Herrljunga körs i stället via Olskroken i Göteborg.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Så blir banunderhållet bättre

Det går att effektivisera järnvägsunderhållet. Men det krävs ökat samarbete inom branschen, nya underhållskontrakt, ny reservdelsstrategi och fler växelbyten. Det skriver Trafikverket i en rapport till regeringen.

Nyhet

Nytt hopp för ny järnväg

Om det går att ordna fram ytterligare tre-fem miljarder kronor kan det bli ett avtal mellan staten, regionen och ett antal kommuner om ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det är innebörden av ett inriktningsbeslut som parterna nu är överens om.

Alternativa bränslen

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg när Västra Götalandsregionen och Västtrafik ska köpa nya tåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir det biodiesel i Itino-tågen.