fbpx

Snön ökade förlusten för Green Cargo

Snön och kylan satte käppar i hjulen för Green Cargo. Första kvartalet slutade med ett rörelseresultat på -79 miljoner kronor. Men vd ser spåret i slutet av snödrivorna.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 5 maj 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo har tecknat ett nytt treårsavtal med SSAB om transport av 700 000 ton stålrullar och formatplåt per år. Rm 1262 med stållastade Sahmms-vagnar på Lund C i februari 2020.

”Det var ett tråkigt kvartal”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo. ”Vi hade två klass 3-varningar från SMHI för norra Sverige under årets första månader och det blev kaos i tågtrafiken under ganska lång tid.”

”Vi fick stoppa bokningarna av godstransporter, ställa in massor av tåg och drabbades av både många och långa förseningar och skador på vagnar och gods, delvis på grund av dåligt röjda spår och dåligt röjda rangerbangårdar.”

”Störningarna påverkade vårt resultat, trafiksäkerhetsindex, punktlighet och kundnöjdhet negativt.”  

79 miljoner kronor i rörelseförlust

Green Cargo redovisar för perioden januari-mars 2021 en nettoomsättning 1 040 miljoner kronor (1 087) och ett rörelseresultat på -79 (-70) Mkr medan koncernens resultat efter skatt uppgick till -92 (-94) Mkr.

Motsvarande uppgifter för första kvartalet 2020 inom parenteser.

”närmare hälften av rörelseförlusten härrör från vinterproblemen i norr”, säger Ted Söderholm.

Trafiksäkerhetsindex blev 93,8 (95,7), kundnöjdheten uppgick till 3,46 (3,61) och punktligheten till kunderna 89,0 (91,2) procent under perioden.

Årets första kvartal slutade dock bättre än det började. I mars ölade såväl transportvolymer som resultat jämfört med motsvarande månad förra året.

”Den positiva trenden har fortsatt i april”, säger Söderholm.

Nya avtal värda 315 miljoner kronor

Green Cargo tecknade under första kvartalet nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 315 (146) Mkr.

Sedan årsskiftet gäller ett nytt transportavtal mellan SSAB och Green Cargo om årliga transporter om cirka 700 000 ton stålprodukter från SSAB:s anläggningar i Borlänge och Oxelösund till kunder i Sverige och i Danmark. Logistikupplägget, som omfattar stålrullar och formatplåt, går i Green Cargos vagnslastnätverk och motsvarar 30 700 lastbilar.

”Det var ett tråkigt kvartal. Vi hade två klass 3-varningar från SMHI för norra Sverige under årets första månader och det blev kaos i tågtrafiken under ganska lång tid.”

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargo

Ännu inget kapitaltillskott

Regeringen har ännu inte beslutat om utbetalning av 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott som riksdagen beslutade om i december.

Oklart om ägartillskott till Green Cargo – Järnvägar (jarnvagar.nu)

”Såvitt jag förstår pågår en dialog mellan tjänstemän i regeringskansliet och EU-kommissionen om formerna och villkoren för utbetalningen”, säger Ted Söderholm. ”Det tar längre tid än vi räknade med men jag är inte alls orolig för utfallet av dialogen.”

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?