fbpx

SJ rustar nattågen för 300 Mkr

SJ upprustar de flesta av sina sovvagnar och samtliga liggvagnar. Kostnaden beräknas till 250-300 miljoner kronor. Den första ombyggda vagnen ska vara på spåren i början av 2023, den sista hösten 2024.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 29 juni 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
En augustimorgon 2005 rullar nattåget Stockholm-Göteborg-Malmö förbi Kärråkra på Markarydsbanan in mot Hässleholm .

”Många av våra sov- och liggvagnar börjar bli slitna”, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ och ansvarig för nattågstrafiken. ”Men vagnarna är i grunden riktigt bra och med en ordentlig upprustning kan de utan problem rulla minst tio år till”.

”Vagnarna kommer att bli fräschare, få bättre komfort, fungera bättre, bli mer tillförlitliga och hålla längre.”

Avtalet mellan SJ och Euromaint omfattar upprustning av 12 av 22 sovvagnar WL1 byggda 1964-1965 och upprustade 1996-1997, samtliga 21 WL4:or byggda 1990-1992 , de tre WL6:orna och de 11 liggvagnarna BC4 byggda 1985-1986.

Sex miljoner kronor per vagn

Kostnaden beräknas bli 250-300 miljoner kronor, det vill säga cirka sex miljoner kronor per vagn.

”Om vi väljer att rusta upp resterande tio WL1:or beror på hur resandet med nattågen utvecklas de närmaste åren”, säger Jan Kyrk.

Det mesta av arbetet handlar om att rusta upp värme, ventilation och toalettutrymmen. Vagnarna kommer även få nya ytskikt interiört.

Rullstolslyftar i nyare sovvagnarna

Dessutom installerar SJ rullstolslyftar i WL4:orna och rostsanerar ytterdörrarna i WL1:orna.

Arbetet inleds i sommar med en noggrann undersökning av de 46 vagnarna.

”Vi kollar vilka komponenter som behöver bytas ut och om de går att beställa. En del vagnar är så gamla att det kommer bli nödvändig att tillverka nya komponenter vilket gör att ombyggnaden tar lite längre tid än normalt”, säger Jan Kyrk.

Den första vagnen går troligen in på verkstad för ombyggnad i slutet av nästa år och levereras till SJ några månader senare., våren 2023.

FOTO: SJ
SJ lät på prov bygga om en sovvagnskupé 2019. Troligen kommer de upprustade sovvagnarna att få liknande inredning.

Upprustningen får ta lång tid

”Vi låter upprustningen ta ganska lång tid eftersom vagnarna behövs i nattågstrafiken”, säger Jan Kyrk. Vi kan inte ha många vagnar samtidigt på verkstaden. ”

Flera av bistrovagnarna i nattågen till och från Norrland är slitna men ett beslut om modernisering tas senare.

SJ kör nattåg på sträckorna Stockholm-Malmö, Stockholm-Duved, Stockholm-Umeå, Göteborg-Duved och Göteborg-Umeå.

”Vi ser ett ökat resande på alla sträckor under våren och sommaren även om nattågstrafiken inte drabbades så hårt av coronapandemin som övrigt tågresande”, säger Jan Kyrk.

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?