Annons:

Publicerad: 2021-06-29

SJ rustar nattågen för 300 Mkr

SJ upprustar de flesta av sina sovvagnar och samtliga liggvagnar. Kostnaden beräknas till 250-300 miljoner kronor. Den första ombyggda vagnen ska vara på spåren i början av 2023, den sista hösten 2024.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, SJ

En augustimorgon 2005 rullar nattåget Stockholm-Göteborg-Malmö förbi Kärråkra på Markarydsbanan in mot Hässleholm.

Annons:

Vagnarna kommer att bli fräschare, få bättre komfort, fungera bättre, bli mer tillförlitliga och hålla längre.

 

Jan Kyrk, affärschef på SJ

”Många av våra sov- och liggvagnar börjar bli slitna”, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ och ansvarig för nattågstrafiken. ”Men vagnarna är i grunden riktigt bra och med en ordentlig upprustning kan de utan problem rulla minst tio år till”.

”Vagnarna kommer att bli fräschare, få bättre komfort, fungera bättre, bli mer tillförlitliga och hålla längre.”

Avtalet mellan SJ och Euromaint omfattar upprustning av 12 av 22 sovvagnar WL1 byggda 1964-1965 och upprustade 1996-1997, samtliga 21 WL4:or byggda 1990-1992 , de tre WL6:orna och de 11 liggvagnarna BC4 byggda 1985-1986.

Sex miljoner kronor per vagn

Kostnaden beräknas bli 250-300 miljoner kronor, det vill säga cirka sex miljoner kronor per vagn.

”Om vi väljer att rusta upp resterande tio WL1:or beror på hur resandet med nattågen utvecklas de närmaste åren”, säger Jan Kyrk.

Det mesta av arbetet handlar om att rusta upp värme, ventilation och toalettutrymmen. Vagnarna kommer även få nya ytskikt interiört.

Rullstolslyftar i nyare sovvagnarna

Dessutom installerar SJ rullstolslyftar i WL4:orna och rostsanerar ytterdörrarna i WL1:orna.

Arbetet inleds i sommar med en noggrann undersökning av de 46 vagnarna.

”Vi kollar vilka komponenter som behöver bytas ut och om de går att beställa. En del vagnar är så gamla att det kommer bli nödvändig att tillverka nya komponenter vilket gör att ombyggnaden tar lite längre tid än normalt”, säger Jan Kyrk.

Den första vagnen går troligen in på verkstad för ombyggnad i slutet av nästa år och levereras till SJ några månader senare., våren 2023.

SJ lät på prov bygga om en sovvagnskupé 2019. Troligen kommer de upprustade sovvagnarna att få liknande inredning.

Upprustningen får ta lång tid

”Vi låter upprustningen ta ganska lång tid eftersom vagnarna behövs i nattågstrafiken”, säger Jan Kyrk. Vi kan inte ha många vagnar samtidigt på verkstaden. ”

Flera av bistrovagnarna i nattågen till och från Norrland är slitna men ett beslut om modernisering tas senare.

SJ kör nattåg på sträckorna Stockholm-Malmö, Stockholm-Duved, Stockholm-Umeå, Göteborg-Duved och Göteborg-Umeå.

”Vi ser ett ökat resande på alla sträckor under våren och sommaren även om nattågstrafiken inte drabbades så hårt av coronapandemin som övrigt tågresande”, säger Jan Kyrk.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tåg under jord 2026

Alependeln, lokaltågen på Bohusbanan och regionaltågen på Västra stambanan. Det blir troligen tågen som trafikerar Västlänkens station vid Göteborg C från december 2026.

Nyhet

Mer underhåll, färre nybyggen

Underhåll, underhåll och underhåll. Det är Trafikverkets prioriteringar för den kommande nationella planen för svensk infrastruktur. Blir det pengar över kan påbörjade och beslutade projekt fullföljas.

Nyhet

Succé i Skåne, fiasko i Bohuslän

Vid millennieskiftet hotades båda banorna av nedläggning. Nu sker en ordentlig upprustning av Simrishamnsbanan, den tredje på 20 år. Men Lysekilsbanan växer igen och kontaktledningen har tagits ner.