fbpx

 Sju dubbeldäckare till Bergslagen

Tåg i Bergslagen köper sju dubbeldäckare från Stadler för trafiken mellan Ludvika och Västerås via Fagersta och för en utökad trafik mellan Borlänge och Mora.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 8 januari 2021

 

FOTO: Tåg i Bergslagen
En illustration hur Tåg i Bergslagens kommande ER1-motorvagnar kan komma att se ut.

”Det fattas bara beslut i regionfullmäktige i de fyra regionerna och att Transitio därefter utlöser den option som företaget har hos Stadler”, säger Hugo Oljemark, vd i Tåg i Bergslagen (TiB).

Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra regionerna har redan godkänt affären.

Tåg i Bergslagen, grundades år 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna. Uppdraget är att driva och utveckla kollektivtrafiken i Bergslagen.

Tågen körs sedan 2016 av SJ.

Tåg i Bergslagen har 28 motorvagnståg

TiB har 23 tvåvagnars Reginatåg med vardera 150-160 sittplatser levererade 2001-2004 och fem tvåvagnars X14 med vardera 136 sittplatser levererade 1994–1995.

X14-tågen köptes begagnade från Östgötatrafiken för några år sedan som en tillfällig lösning för att klara ökande trafik.

”De gamla X14-tågen sjunger på sista versen”, säger Hugo Oljemark. ”Nya moderna tåg innebär bättre komfort, större utrymmen och att vi kan införa tätare trafik.”

Leveranstiden för de sju tvåvåningstågen, med beteckningen ER1, från Stadler är 20 månader vilket innebär att det första tågsättet kan komma till Bergslagen i slutet av 2022 och det sjunde, och för tillfället sista, troligen levereras senvintern 2023.

Tågen kostar cirka 110 miljoner kronor styck.

”Vi hade hoppats ha de flesta tågen här i december 2022 för att kunna sätta dem i trafik i samband med tidtabellsskiftet i december men troligen blir det inte så”, säger Oljemark.

”Det fattas bara beslut i regionfullmäktige i de fyra regionerna och att Transitio därefter utlöser den option som företaget har hos Stadler”

 

Hugo Oljemark, vd i Tåg i Bergslagen (TiB).

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Tåg i Bergslagens X14 3231 vid sjön Nedre Hillen mellan Fagersta och Ludvika i juli 2020. Det är dessa äldre motorvagnar som är tänkta att ersättas med de nya ER1.

Dubbeldäckarna mer än dubbelt så stora

Dubbeldäckarna är betydligt större än X14-tågen; de har 333 sittplatser plus 25 fällbara stolar.

”Vi kanske hade klarat oss med trevagnarståg med färre sittplatser men vi vill ha samma fordon som Mälardalstrafiken använder i regionaltågstrafiken i Mälardalen för att kunna samordna trafiken i framtiden”, säger Hugo Oljemark.

”Det är ju fordon som vi kommer att använda i 35-40 år och användningen av standardiserade fordon ger en ökad flexibilitet”,

Med sju stora motorvagnståg i stället för fem små mer än fördubblas kapaciteten.

”Vi kommer att ersätta X14-tågen som i dag går mellan Ludvika och Västerås via Fagersta med ER1”, säger Oljemark.

”Dessutom kommer vi troligen att sätta in ett par dubbeldäckare i trafiken mellan Borlänge och Mora.”

Fördubblad trafik mellan Borlänge och Mora

För närvarande kör Tåg i Bergslagen sju dubbelturer mellan Borlänge och Mora medan SJ kör två InterCity-tåg mellan Stockholm och Mora via Borlänge i varje riktning.

”På sikt vill vi ha entimmastrafik mellan Borlänge och Mora”, säger Hugo Oljemark. ”Det betyder 16 dubbelturer per dag och blir alltså en väsentligt utökad trafik.”

Enligt tidigare planer skulle entimmastrafiken inledas i december 2021 men nu pekar det mesta på att det blir ett år senare.

Dessutom kanske den tätare trafiken endast kommer att omfatta sträckan Borlänge-Rättvik under en period.

Det har funnits planer på att minska trafiken mellan Gävle och Örebro via Fagersta och Avesta Krylbo men inga beslut har ännu fattas om en sådan neddragning.

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?