Annons:

Publicerad: 2024-07-06

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Det främsta skälet till beslutet om hävning är att Gülermak inte presenterat erforderliga ekonomiska garantier på det sätt avtalet föreskriver. Vidare har Gülermak inte betalat sina underleverantörer i enlighet med avtalets villkor. Slutligen brister Gülermak i sina leveranser som avviker från budget både avseende kostnader och tid.

Hävningen har föregåtts av tät dialog och förhandling, där SL för Gülermak tydliggjort avtalets villkor och risken för hävning. Dessa villkor har inte uppfyllts och därför häver SL avtalet.

Beslutet om hävning har fattats av förvaltningschef/vd SL, efter bemyndigande från trafiknämndens ordförande och SL:s styrelse.

Det avtal som nu hävs är en totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören har ansvar för helheten; planering, projektering och produktion. I och med hävningen stoppas de arbeten som Gülermak ansvarar för. De arbeten som krävs för att stänga byggarbetsplatser på säkert sätt utförs, i väntan på att avtal kan tecknas med nya entreprenörer. De underleverantörer som berörs har underrättats i särskild ordning, liksom berörda kommuner.

Utbyggnaden Ursviks torg–Helenelund fortsätter enligt plan.

FOTO: SL

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.

Notis

Ny vd för Väte Rail

Björn Sandberg, 45 år från Malmö, tar från första juli över som ny vd för tågbolaget Väte Rail AB. Björn har en gedigen snart tjugofemårig erfarenhet inom järnvägsbranschen och har sedan år 2010 avancerat inom företaget till att 2024 bli vice vd, men har i flera år varit avgående vd:s högra hand och närmaste medarbetare.

Nyhet

Smalspårigt jubel i Småland

Tjustbygdens Sparbank fortsätter att stötta smalspårstrafiken mellan Västervik och Hultsfred. Med bidrag på fem miljoner kronor kan en bättre begagnad spårriktare och en större vagnhall tas i bruk nästa år.