Annons:

Publicerad: 2023-02-14

Hård press på Trafikverket

Trafikverket kan få betala 24 miljoner kronor i viten om det inte lyckas förbereda tågplanen för nästa år, T24, i god tid. Det har Transportstyrelsen beslutat.

Text: Ulf Nyström  Foto: Svante Fält

Nattågen mellan Stockholm och Malmö körs sedan december 2019 via Helsingborg. På grund av coronapandemin var tågen inställda ett halvår och bilden visar första tåget mellan Kattarp och Ödåkra på sträckan Ängelholm-Maria efter inställelsen i gryningen 17 augusti 2020.

Annons:

Transportstyrelsens beslut innebär att Trafikverket vid framtagandet av Tågplan 24 ska följa de tidsfrister som EU fastslagit och som delvis framgår av den svenska Järnvägslagen.

Trafikverket måste senast fyra månader efter sista dag om ansökan om tåglägen offentliggöra ett förslag till tågplan, ge berörda parter minst en månad för att yttra sig över förslaget till tågplan och uppdatera utkastet till tågplan senast 9 november 2023.

Förra året sprack planeringen för tågplanen T23 fullständigt och tågtrafikföretagen fick mycket kort tid för att planera fordonsomlopp och personalturer och för att börja sälja tågbiljetter.

Under förra året lyckades Trafikverket inte heller att planera inställelser och omledningar av tåg i samband med planerade banarbeten i rimlig tid. Trafikverket ska senast 18 veckor innan ett tågs avgång meddela om och i så fall hur ett tåg påverkas av planerade banarbeten.

Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att arbetet med nästa tågplan fungerar fullt ut. Vi följer Trafikverkets arbete löpande.

 

Carl von Utfall Danielsson, sektionschef på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utfärdade därför ett föreläggande till Trafikverket att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de problemen.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över Trafikverket och följde processen med Tågplan 2023 för att kontrollera om Trafikverket levde upp till de lagkrav som ställs på planeringen av trafiken på järnvägsspåren.

”Trafikverket har under en längre period haft betydande svårigheter att planera tågtrafiken”, säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef på Transportstyrelsen. ”Arbetet med tågplanen har kantats av problem och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna.”

Transportstyrelsen har identifierat tre problemområden där Trafikverket inte har levt upp till lagkraven.

  • Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. Först I oktober fastställdes en försenad tågplan där det fortfarande fanns konflikter kvar att lösa mellan olika aktörer.
  • De skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig.
  • Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts.

”Vi ser en uppenbar risk att detta kan påverka tågtrafiken under hela året”, säger Carl von Utfall Danielsson. ”Det är viktigt att Trafikverket så snabbt som möjligt kommer till rätta med problemen så att inte resenärer och företag tvingas välja andra alternativ för resor och transporter.”

”Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att arbetet med nästa tågplan fungerar fullt ut. Vi följer Trafikverkets arbete löpande.”

Sena biljetter till tåg i jul

Det kan dröja nästan två månader innan SJ börjar sälja biljetter till jultrafiken. MTRX hoppas vara några veckor snabbare och Snälltåget kommer att sälja biljetter till tåg med preliminära tider. Alla skyller på Trafikverket.

Föreläggande mot Trafikverket

Transportstyrelsen har tröttnat på Trafikverkets oförmåga att leverera körplaner till tågtrafikföretagen i tid och ger Trafikverket ett föreläggande.

Åtta miljoner kronor per missad tidsfrist

”Vi har preciserat tre kritiska tidpunkter. Om Trafikverket inte klarar av dem kommer vi att begära att Trafikverket erlägger viten med åtta miljoner kronor per tillfälle”, säger Carl von Utfall Danielsson.

Trafikverket har tre veckor på sig att överklaga Transportstyrelsens föreläggande som utfärdades 10 februari.

Om Trafikverket inte överklagar eller om Förvaltningsrätten inte upphäver Transportstyrelsens föreläggande efter ett överklagande kan Transportstyrelsen besluta att begära betalning av viten.

Det är dock Förvaltningsrätten som beslutar om eventuella viten efter begäran från Transportstyrelsen.

Enligt Trafikverkets planering är 11 april sista dag för ansökan om tåglägen. Förslaget till Tågplan 24 ska publiceras 3 juli och den fastställda tågplanen ska publiceras 22 september.

Oklart om Trafikverket klarar kraven

Om Trafikverket kan hålla de tidpunkter som offentliggjorts och om Trafikverket kan uppfylla de lagstadgade kraven som Transportstyrelsen pekat på är ännu oklart.

”Det är naturligtvis vår ambition”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Han vill inte kommentera Transportstyrelsens kritik och agerande eftersom man på Trafikverket ännu inte hunnit analysera föreläggandet.

”Men det är Transportstyrelens uppgift att hålla koll på Trafikverket och kritiken för vår sena hantering av den nu gällande tågplanen, T23, är säkerligen befogad.”

”Vi hade en nytt it-system för det som vi kallar Marknadsanpassad planering av kapacitet och det fanns brister i systemet som vi nu tillsammans med leverantören av systemet successivt rättar till.”

”Det finns utrymme för att utveckla den digitala tekniken och våra arbetsmetoder.”

”Men jag förutsätter att vi klarar Transportstyrelsens krav och de tidsfrister vi själva specificerat”, säger Bengt Olsson.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

16 av 28 har fått jobb som lokförare

När de började sin utbildning till lokförare skrek tågtrafikföretagen efter personal. Nu har endast hälften fått jobb som förare åtta månader efter utbildningen. Men ingen ångrar utbildningen till lokförare.

Nyhet

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Stannar tåget på ett sidospår i skogen kanske man vill veta vilken tåg man skall möta. Med appen 1409 är det möjligt.