Annons:

Publicerad: 2022-10-12

Sovvagnarna försenas åter

Det kommer att dröja ytterligare minst en månad innan SJ kan sätta in sovvagnar i nattågen mellan Stockholm och Hamburg. Nya krav från danska Trafikstyrelsen har försenat godkännandet av vagnarna.

Text: Ulf Nyström Foto: Johan Hellström

1 september avgick det första av SJ:s nattåg från Stockholm C till Hamburg Altona. Sex veckor senare saknas fortfarande sov- och sittvagnarna och det lär dröja minst en månad innan de kan sättas i trafik.

Annons:

”Det är oerhört trist att processen drar ut på tiden”, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ.

”Trösten i bedrövelsen är att nattågen går som klockan, förseningarna är väldigt få.”

1 september var det premiär för SJ:s nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg. Trafiken upphandlas tidvis och delvis av svenska staten genom Trafikverket, cirka nio månader om året och på sträckan mellan Stockholm och Dansk-tyska gränsen.

Resten av året och övrig sträcka kör SJ helt på kommersiella villkor.

Premiärfesten kom av sig

Men premiärfesten kom av sig och tåget har nu rullat sex veckor med enbart ett fåtal liggvagnar sedan danska Trafikstyrelsen och Europeiska järnvägsmyndigheten ERA haft olika uppfattningar om ett eventuellt godkännande av de sovvagnar som ska användas i tågen.

För en månad sedan angav European Railway Agency (ERA) att ett godkännande av vagntypen borde komma 21 september och att det därefter skulle ta ett par veckor att få de individuella vagnarna godkända för trafik.

Då skulle de första tågen med sovvagnar kunna rulla i början av oktober. Men princip- eller prototypgodkännandet har dragit ut på tiden.

Snart sovvagnar till Hamburg

Nästa vecka kan SJ få tillstånd att använda en sovvagn i tågen mellan Stockholm och Hamburg. Två veckor senare kan fyra vagnar vara godkända och då blir det premiär för sovvagnar i nattågen.

Danska krav på ytterligare dokumentation

”Alla dokument som efterfrågats är inlämnade sedan länge”, säger Dan Olofsson.

”Men den danska tillsynsmyndigheten Trafikstyrelsen har flera gånger återkommit med nya krav på dokumentation.”

”Ett oberoende företag jobbar nu med vad vi hoppas är den sista pusselbiten, dokumentation från de belgiska statsjärnvägarna SNCB som under någon period ägt och underhållit vagnarna.”

Trafikstyrelsen, som agerar som remissinstans till ERA, ställer särskilt hårda krav på brandsäkerheten i personvagnar som trafikerar järnvägstunneln under Stora Bält.

”ERA säger nu att ett principgodkännande kan utfärdas i slutet av oktober och att det därefter tar två veckor för att få alla de aktuella vagnarna individuellt godkända”, säger Dan Olofsson.

”Det skulle kunna innebära att vi kan sätta sovvagnarna i trafik i början eller mitten av november. Men ingenting är klart förrän allt är klart.”

Drygt två månader efter trafikstarten

”Det är en månad senare än vi hoppades på och drygt två månader efter trafikstart”, säger Dan Olofsson.

”Sen börjar godkännandeprocessen för sittvagnarna, den borde rimligen gå snabbare än processen med sovvagnarna.”

SJ och ÖBB, det statliga österrikiska tågtrafikföretaget, säljer för närvarande biljetter till liggvagnarna i alla avgångar fram till tidtabellsskiftet i december,

Tågen rullar oftast fullsatta, eller kanske snarare fulliggande. Vid något tillfälle har SJ satt in liggvagnen som normalt står som reserv för att härbärgera ett större resesällskap

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

TEMA | Spårväg

Lång strid om spårvägen i Lund

Spårvägen har verkligen engagerat Lundaborna, för eller emot. Debattinläggen och tidningsartiklarna har avlöst varandra genom åren. Spårvägsmotståndarna har bildat ett nytt politiskt nytt parti, FNL (Förnyalund), och ingår nu i kommunstyrelsen.

Nyhet

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

Nyhet

Slagg orsakade urspårning

Urspårningen mellan Sikträsk och Linaälv på Malmbanan i november 2021 orsakades av en utmattningsspricka i en av rälerna som ledde till ett rälbrott när det tunga malmtåget passerade.