fbpx

Stopp för tåg i Mälardalen i höst

SJ har sagt upp avtalet med Mälartågstrafik. Når parterna ingen ny överenskommelse inom sex månader stoppas trafiken i höst. Men få tror på inställd tågtrafik.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 12 mars 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Mälartåg ER 005 står redo för avgång till Stockholm på Norrköping C 4 mars 2021.

”Vi har under ett år diskuterat någon form av ersättning eller ekonomisk garanti från Mälardalstrafik utan gehör, utan respons”, säger Christer Litzell, affärschef på SJ.

”Mälardalstrafik verkar helt ointresserat av att finna en gemensam lösning.”

SJ bedriver regionaltågstrafiken i Mälardalen på uppdrag av Mälardalstrafik som ägs av de sex regionerna i Mälardalen.

Avtalet började gälla i december 2016 och löper ut december i år.

Operatören står för alla kostnader

Avtalet innebär att operatören ansvarar för både biljettintäkter och kostnader. Eventuella överintäkter delas mellan operatör och beställare, men förluster bärs av operatören enbart.

”Men avtalet ger SJ rätt att begära omförhandling om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras”, säger Christer Litzell.

”Detta hänvisade vi till redan i mars förra året då effekterna av coronapandemin snabbt blev märkbara. Men ointresset från Mälardalstrafik har varit stadigt under det år som gått.” 

SJ sade därför upp avtalet på fredagen. Det betyder att SJ slutar köra trafiken enligt nuvarande avtal 12 september, om ett halvår.

SJ kräver kompensation för att köra vidare

”Vi fortsätter gärna köra trafiken till nuvarande avtal löper ut i december men tyvärr har det inte funnits något intresse från beställarens sida att omförhandla avtal”, säger Litzell.

”Vi behöver någon form av ekonomisk garanti från Mälardalstrafik för att fortsätta den samhällsinsats som vi utför. ”

Enligt Litzell skulle SJ komma förlora över en halv miljard kronor på trafiken för Mälardalstrafik från mars 2020 till december 2021 om avtalet inte sagts upp.

”Våra förluster blir ändå betydande men vi måste stoppa eller åtminstone försöka förlusterna under coronapandemin.”

SJ redovisade en förlust på 1,5 miljarder kronor under 2020.

1,5 miljarder i förlust för SJ 2020 – Järnvägar (jarnvagar.nu)

SJ påpekar att Mälardalstrafiks ägare, de sex regionerna i Mälardalen, krävt och fått miljardbelopp från staten som kompensera för uteblivna intäkter på grund av pandemin. De pengarna har dock inte till någon del har förmedlats till SJ eller andra tågtrafikbolag.

De linjer som ingår i avtalet mellan Mälardalstrafik och SJ är Örebro-Eskilstuna-Stockholm, Hallsberg –Katrineholm-Stockholm, Norrköping –Nyköping-Stockholm samt Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala.

”Vi har under ett år diskuterat någon form av ersättning eller ekonomisk garanti från Mälardalstrafik utan gehör, utan respons.”

 

Christer Litzell, affärschef på SJ

SJ fortsätter den kommersiella trafiken

SJ kommer fortsätta köra egen kommersiell trafik på de tre största linjerna i Mälardalen; Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg, Stockholm-Uppsala och Linköping-Stockholm-Gävle.

Mälardalstrafiks styrelse reagerade starkt på SJ:s beslut att säga upp gällande avtal.

Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande i Mälardalstrafik och trafikregionråd i Region Stockholm är mest irriterad.

”Att statens eget järnvägsbolag agerar på detta sätt under en pågående pandemi samtidigt som företrädare för regeringen uttalat krav på att samhällsviktig trafik inte ska dras ned, väcker många frågor”, säger han enligt ett pressmeddelande från Mälardalstrafik.

Johansson förvånad, Levinsson lugn

Monica Johansson (S), vice ordförande i styrelsen för Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland är förvånad.

”Förhandlingar inleddes nyligen och pågår fortfarande och vi upplever det som märkligt att SJ redan uppfattar dem som avslutade.”, säger hon enligt pressmeddelandet.

Tommy Levinson (S), ledamot i styrelsen för Mälardalstrafik och regionråd i Region Västmanland tonar dock ner konflikten.

”Resenärerna kan vara lugna. Tågtrafiken kommer inte sluta gå”, säger han enligt pressmeddelandet.

MTR vann upphandling, SJ har överklagat

I december förra året stod det klart att MTR vunnit upphandlingen av regionaltågstrafiken för Mälardalstrafik.

MTR vann Mälartågen – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Det avtalet börjar gälla i december i år och omfattar åtta år och ett optionsår.

SJ har överklagat upphandlingen eftersom anbudet från SJ inte ansågs uppfylla vad Mälardalstrafik kallat de ”materiella minimikraven”.

Överklagan har än nu inte behandlats av Förvaltningsrätten i Stockholm.

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?