Annons:

Publicerad: 2020-08-27

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Text: Ulf Nyström

BIM-samordningsmodell med Norrströmbron med omgivningarna mellan Tegelbacken och Riddarholmen i 3D.

Annons:

Den stora fördelen är att man upptäcker fel och brister i ett tidigt stadium. Men då krävs givetvis att BIM kommer in tidigt i processen, väntar man till slutskedet blir det mycket krångligare och dyrare att göra om.

 

Niklas Nilsson, digitaliseringsansvarig på Vossloh Nordic Switch Systems

Modelleringen kallas Building Information Modeling eller Building Information Management och förkortas BIM i båda fallen.

”Vi skapar och verifierar konstruktionen i tredimensionella CAD-modeller”, säger Niklas Nilsson, digitaliseringsansvarig på Vossloh Nordic Switch Systems.

”Vid bytet av bro över Norrström arbetade brokonstruktörer, brotillverkare och spår- och växelkonstruktörer fram sina modeller och sedan skapades gemensamma samordningsmodeller.”

Användningen av BIM är ganska ny inom järnvägsbranschen men har används vid husbyggen i ett antal år.

”Den stora fördelen är att man upptäcker fel och brister i ett tidigt stadium”, säger Niklas Nilsson. ”Men då krävs givetvis att BIM kommer in tidigt i processen, väntar man till slutskedet blir det mycket krångligare och dyrare att göra om.”

BIM med Norrströmsbron inklusive spårväxlarna.

Getingmidjan pilotprojekt

Sommarens etapp av ombyggnaden av Getingmidjan blev ett pilotprojekt för Vossloh, Sweco och övriga inblandade företag.

”Det finns en enorm utvecklingspotential”, säger Nilsson. Det kommer kanske inte att revolutionera järnvägsbyggandet men det kommer definitivt att innebära en stor förändring och det kommer att ge mycket stora fördelar för alla inblandade.”

”Ambitionen är att ett konsekvent införande av BIM ska kunna minska anläggningskostnaderna avsevärt genom att rationalisera hela anläggningens livstidscykel.”

Inom byggnadsindustrin har BIM inneburit att så gott som all information samlas och organiseras från en byggnads livscykel.

BIM-modellen innehåller numera information om både den fysiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden.

Fördelarna med BIM är, enligt husbyggarna, att den ger projektstyrningsverktyg, samordning, bättre möjligheter att finna information, åskådlig tidplan med montageordning, bättre mängdberäkningar, realistisk kostnadsbedömning och förvaltningsinformation.

Men det krävs att alla parter har tillgång till samma datorverktyg.

Exempel på hur BIM kan användas för att beskriva befästningssystemet.

Nyhet i järnvägsbranschen

För byggindustrin finns redan en omfattande standard för BIM men inom järnvägsbranschen är BIM ännu i sin linda.

”Det håller på att utvecklas en internationell standard”, säger Niklas Nilsson. ”Man har kommit längst i Kina där man använt BIM i sin snabba utbyggnad av höghastighetsjärnvägar.”

”Jag är övertygad om att vi alla kommer att jobba med BIM i Europa och i Sverige om några år, fördelarna är så stora.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Så kan underhållet förbättras

Järnvägsunderhållet blir för dyrt, sa Riksrevisionen i höstas.
– Botemedlet är tydliga visioner från regeringen, nya processer och förändrade upphandlingar, säger förvaltningsexperten Yves Putallaz.

Nyhet

Tio Traxx till Skandinavien

Railpool köper ytterligare 15 Traxx-lok av Alstom. Tio lok ska användas i Sverige och Norge men Railpool vill inte avslöja om det är klart vilka tågtrafikföretag som kommer att hyra loken.

Nyhet

Stora problem med Itino

Allt fler avgångar med Itino-tåg ställs in i Värmland. Trafiken på Fryksdalsbanan har kraftigt reducerats och ersatts med buss. Nu krävs massiva underhållsinsatser.