Annons:

Publicerad: 2022-03-15

Striden om Öresundstågen hårdnar

Striden mellan SJ och Öresundståg hårdnar. Öresundståg anklagar SJ för inte leverera enligt avtal och att inte infria givna löften. SJ anser att bristen på reservdelar och fungerande depå beror på Öresundståg.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Två X31-motorvagnar vid Håstad mellan Lund och Eslöv i april 2020.  

Annons:

Vi var glada när vi tecknade avtal med SJ om trafiken med Öresundstågen men våra förhoppningar grusades snabbt och i dag står det klart att SJ inte uppfyller vad man lovat.

 

Carina Zachau (M), regionråd i Region Skåne och andre vice ordförande i Öresundståg AB.

”Vi var glada när vi tecknade avtal med SJ om trafiken med Öresundstågen men våra förhoppningar grusades snabbt och i dag står det klart att SJ inte uppfyller vad man lovat”, säger Carina Zachau (M), regionråd i Region Skåne och andre vice ordförande i Öresundståg AB.

Missnöjet från styrelsen för Öresundståg gäller främst SJ:s oförmåga att utföra avtalad trafik och SJ:s ifrågasättande av förutsättningarna för avtalet.

”SJ ältar detaljer”

”Det är två år sedan avtalet tecknades och 15 månader sedan SJ tog över trafiken och fortfarande håller SJ på att älta detaljer”, säger Carina Zachau. ”Det är en ohållbar situation.”

SJ hävdar att tågen är i sämre skick än utlovat och att DSB fått fortsätta att sköta underhållet av en del av tågen i strid med avtalet.

”SJ borde veta i vilket skick 15 år gamla motorvagnståg brukar ha”, säger Carina Zachau. ”SJ fick möjlighet att besiktiga alla fordon innan övertagande av trafiken men SJ använde sig inte av den möjligheten. Då är det inte särskilt professionellt och komma långt efter övertagande och klaga på fordonens status.”

”Vi har försökt möta SJ:s synpunkter” säger Carina Zachau. ”SJ har fått extra kompensation utöver den avtalade ersättningen för förändrade förutsättningar. Åtgärdsplaner har tagits fram i samförstånd. Vi har visat stort tålamod och välvilja att lösa situationen. Allt detta till en merkostnad.”

Strid om Öresundstågen

SJ och Öresundståg har hamnat i strid om trafiken med Öresundstågen. SJ hävdar att tågen är i sämre skick än utlovat och Öresundståg tycker att SJ inte sköter trafiken tillräckligt väl och har tecknat ett nödavtal med Transdev.

”Öresundstågen samhällsviktiga”

Carina Zachau pekar på den samhällsviktiga funktionen Öresundstågen har, trafiken är viktig för många.

”För oss är det självklart att den som är resenär med den regionala kollektivtrafiken vet vem som tar ansvar för att resan blir som tänkt. Våra kunder ska kunna lita på att man kan resa med Öresundståg som vanligt.”

Carina Zachau påpekar att alldeles för många svenska Öresundståg står stilla på den nya depån i Hässleholm.

”Löften som SJ gav att säkerställa ett väl fungerande underhåll på våra tåg har inte infriats. SJ har inte haft förmågan att få ut tillräckligt antal tåg i trafik och med för få tåg i förhållande till planerad trafik kan det skapas trängsel för resenärerna”, säger hon.

Det är med stor besvikelse vi bevittnar SJ:s uteblivna leveranser.

 

Carina Zachau

Bättre leverans från Danmark

”Öresundstågen som underhålls i Danmark är lika gamla som de som underhålls i Hässleholm och de går i trafik enligt plan.”

Enligt en debattartikel av Carina Zachau och hennes kollegor i styrelsen för Öresundståg i tidningen Sydöstran har Öresundståg tvingats genomföra ett antal åtgärder med ersättningsbussar över Öresundsbron och inlånade tåg på vissa sträckor.

”Detta har varit nödvändiga men dyra åtgärder”, skriver styrelseledamöterna.

Carina Zachau påpekar att Region Skåne investerat 1,5 miljarder kronor i de nya tågdepån i Kärråkra utanför Hässleholm.

”Med den skapades de bästa förutsättningarna för att SJ skulle kunna genomföra de löften man gett i anbudet”, säger hon. ”Men det visade sig snart att SJ lagt ett anbud de inte kunde fullfölja, ställt löften de inte kunde hålla.”

”Det är med stor besvikelse vi bevittnar SJ:s uteblivna leveranser.”

Ett Öresundståg vid Eslöv i april 2008.

Vi är väldigt glada och stolta över att få köra Öresundstågstrafiken och att erbjuda ett fint utbud av resor i en av Sveriges viktigaste regioner.

 

Monica Lingegård, VD för SJ

SJ tillbakavisar kritiken

Men SJ tillbalkavisare anklagelserna och kritiken från styrelsen för Öresundståg och kommer att svara med debattartiklar i Sydöstran och Sydsvenskan.

”Vi är väldigt glada och stolta över att få köra Öresundstågstrafiken och att erbjuda ett fint utbud av resor i en av Sveriges viktigaste regioner. Vi var också väldigt glada över att få ta över underhållsansvaret för hela tågflottan i den nybyggda depån i Hässleholm”, säger Monica Lingegård, vd i SJ.

”Men nio månader efter att avtalet mellan Öresundståg och SJ tecknades och innan vi tagit över ansvaret för trafiken ändrades förutsättningarna. Avtalet trädde aldrig i kraft, vi har kört på löpande räkning, så kallad Open book.”

”Öresundståg meddelade plötsligt att 30 procent av underhållet skulle behållas i verkstaden i Danmark”, säger Monica Lingegård. ”Det medförde att kritiska reservdelar skulle delas mellan verkstäderna i Danmark och Sverige och det har skapat en kronisk brist på reservdelar i Sverige.”

Många tåg ur trafik på grund av brist på reservdelar

Det har, enligt SJ, medfört att upp till tio tågsätt varit ur trafik samtidigt.

SJ hävdar också att Öresundståg har helt fel när styrelsen hävdar att det skulle finnas en relativt väl fungerande fordonsflotta.

”Vi kunde snart efter övertagandet konstatera att det inte var så”, säger Monica Lingegård. ”Ett stort antal delsystem visade sig fungera bristfälligt och orsakade både förseningar i trafiken och ett stort underhållsbehov.

”Dessutom saknas olika typer av reservdelar som inte längre går att köpa. Normalt ansvarar fordonsägaren för anskaffningen av reservdelar.”

Monica Lingegård tycker att det är ”anmärkningsvärt att styrelsen för Öresundståg anser att verkstaden i Danmark levererar enligt plan”.

”Sedan SJ tog över trafiken har 25 procent fler fordon än planerat varit på verkstad i Danmark, under vissa perioder till och med över 100 procent fler än planerat”, säger hon till Järnvägar.nu.

Stora brister i nya depån

SJ-chefen är också kritisk mot de brister som fortfarande finns i de nya depån i Kärråkra utanför Hässleholm 15 månader efter den togs i bruk.

”Depån är fortfarande inte färdigbyggd vilket skapar svårigheter för oss att underhålla tågen effektivt” säger hon ”Det saknas varmvatten i klottersaneringshallen, vilket gör att saneringen måste köpas av annan leverantör. Även hjulsvarven och fordonstvätten har varit obrukbara under långa perioder vilket haft stor påverkan på fordonstillgången.”

Monica Lingegård konstaterar att kundnöjdheten, trots alla problem med depån och reservdelstillgången, har ökat sedan SJ tog över trafiken.

SJ-chefen tror på nytt avtal

Monica Lingegård hoppas och tror att Öresundståg och SJ ska kunna komma överens om ett nytt avtal.

”Det är sällan det är den enes fel när två träter”, säger hon. ”Vi vill komma överens med Öresundståg och jag vet att vi tillsammans kan leverera förstklassig tågtrafik.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sena biljetter till tåg i jul

Det kan dröja nästan två månader innan SJ börjar sälja biljetter till jultrafiken. MTRX hoppas vara några veckor snabbare och Snälltåget kommer att sälja biljetter till tåg med preliminära tider. Alla skyller på Trafikverket.

Nyhet

VR köper MTRX

Statliga finska tågtrafikföretaget VR Group köper MTRX av MTR Nordic. Köpet slutförs troligen i maj. Köpeskillingen är inte offentlig.

Nyhet

Lång väntan på normal tågtrafik

Just när man trodde att det värsta var över drabbade fimbulvintern åter Sverige. Låga temperaturer och massor av snö har förvärrat de redan stora problemen för både persontågen och godstågen.