Annons:

Publicerad: 2024-04-25

Sträng vinter sänkte SJ:s resultat

SJ redovisar en förlust på 74 miljoner kronor för första kvartalet 2024. Den stränga vintern gjorde att många tåg fick ställas in på grund av fordonsbrist. Resandet föll med nio procent, vilket slog hårt mot resultatet. SJ lanserar nu ett tiopunktsprogram för att klara nästa vinter bättre. Bland åtgärderna finns ökad verkstadskapacitet och en egen depåskola för att utbilda fler fordonstekniker.

Text och foto: Göran Fält

Vintern för många tågresenärer. Stillastående tåg, väntan och brist på information, som här i Sundsvall 18 februari. Men SJ lovar bättring till nästa vinter med ett nytt 10-punktsprogram.

Annons:

Samma dag som SJ AB höll sin bolagsstämma redovisade det statliga tågbolaget en dyster ekonomiska rapport för första kvartalet 2024. SJ:s resultat har försämrats med 122 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Bolaget gick med 74 miljoner kronor i förlust under första kvartalet 2024, mot en vinst på 48 miljoner första kvartalet 2023.

Förlusten beror på den stränga vintern 2023-2024, förklarar SJ:s vd Monica Lingegård:

”Det är supertydligt. Vi har haft en riktigt utmanande vinter som startade redan i november och sedan fortsatte in i januari och februari. Vi har haft en situation där vi fått stora skador på fordonsflottan. Det innebar att vi fick köra betydligt färre tåg, vilket ledde till att vi hade färre resenärer och att biljettintäkterna minskade.”

Ökade kostnader

Monica Lingegård säger att den stränga vintern inte bara slog mot SJ:s intäkter utan även medförde ökade kostnader för återbetalning till kunder för inställda resor och för ersättningstrafik.

”Jag vill även vara jättetydlig med att den gångna vintern inte handlar om bara en vanlig vinter. Vi fick väldigt mycket skador på våra fordon av is och snö. Det var kallt i hela landet under en lång tid. Normalt brukar vi kunna köra ner våra X2000-tåg till Malmö och låta dem tina där. Men nu var det lika kallt i södra Sverige, så tågen kunde inte tina där. Vi hade även en jättestor ökning av djurpåkörningar, de vilda djuren söker sig upp på spåret när det är djup snö i terrängen.”

Foto. Tobbe Lundell SJ:s vd Monica Lingegård assisterade kundvärdarna på Stockholm Central under lördagen och söndagen 16-17 december 2023.
SJ:s vd Monica Lingegård assisterade kundvärdarna på Stockholm Central inför jultrafiken 2023. 

Hur illa är det här resultatet?

”SJ har inte en dålig ekonomi. På längre sikt ser vi fina möjlighet till tillväxt. Vi ser att fler och fler vill åka tåg, fler än vad vi idag kan erbjuda resor till. Vi ser långsiktigt hyggligt goda intjänandemöjligheter. Vi gör de närmaste fem åren en historisk satsning på nya snabb- och regionaltåg. Våra nya tåg kommer på sikt att stärka SJ:s förmåga att klara stränga vintrar.”

Tio punkter ska rädda nästa vinter

På kort sikt lanserar SJ även ett tiopunktersprogram för att kunna klara extrema vinterförhållanden bättre. Monica Lingegård säger att programmet kommer att vara på plats till nästa vinter.

Se alla punkterna i programmet längre ner.

Monica Lingegård pekar på utökad verkstadskapacitet för snabbtåg, 50 procent fler moderniserade X2-tåg i trafik, utbildning av första linjens chefer och medarbetare, samt förbättrad kundkommunikation som viktiga punkter i programmet. Hon framhåller även den depåskola som SJ drar igång i egen regi för att avhjälpa bristen på verkstadstekniker.

Öppnar egen depåskola

”Vi har arbetat bort SJ:s brist på lokförare genom att utbilda lokförare i egen regi. Nu hoppas vi genom att starta en depåskola i Haglund kunna göra om det tricket när det gäller verkstadstekniker. Tanken är att vi ska kunna genomföra utbildningen och få ut nya medarbetare till nästa vinter.”

Många drömmer om att bli lokförare, är det lika lätta locka nya tekniker till järnvägen?

”Depåskolan blir en attraktiv utbildning genom att man får lön under utbildningen. Det är en utmaning för branschen locka fler att arbeta inom järnvägen. Vi har stor brist på tekniker i branschen. Jag tror också på att skapa en resa internt för våra medarbetare. Vi har exempel på städare som har utbildat sig till lokförare. Jag har en stor tilltro till människors förmåga att utvecklas”, säger Monica Lingegård.

Hon har en stark framtidstro, men vågar inte ge någon prognos om SJ:s resultat för helåret 2024.

Jag är oerhört stolt över de insatser som alla medarbetare på SJ gjort under vintern som varit. Med 10-punktsprogrammet tar SJ viktiga steg i att ytterligare bygga kundernas förtroende för tåget.

 

Monica Lingegård, vd SJ

”Det är alldeles för tidigt. Låt oss hålla tummarna. Sedan vet vi inte, det kan komma en svår storm i höst eller andra väderproblem. Jag är oerhört stolt över de insatser som alla medarbetare på SJ gjort under vintern som varit. Med 10-punktsprogrammet tar SJ viktiga steg i att ytterligare bygga kundernas förtroende för tåget”, säger Monica Lingegård

Mer pengar från trafikavtal

Trots minskad biljettförsäljning ökade SJ:s nettointäkter första kvartalet 2024 med åtta procent till 2 673 miljoner kronor, jämfört med 2 478 miljoner kronor samma period 2023. SJ:s intäkter från trafikavtal ökade från 684 miljoner första kvartalet 2023 till 1 021 miljoner kronor första kvartalet 2024. Ökningen beror främst på att SJ förberedde och sedan började köra pendeltågen i Stockholm den 3 mars. Även högre ersättning från andra affärer inom upphandlad trafik påverkade intäkterna positivt.

SJ:s 10-punktsprogram

  1. Dubblerad reparationskapacitet för SJ Snabbtåg: Ökad förmåga att snabbt åtgärda problem och minimera störningar i trafiken genom att säkra reparationskapaciteten i Västerås.
  2. 50 procent fler nya X 2000 i trafik julen 2024. Genom att öka antalet nya X 2000-tåg, som är bättre lämpade att köra i vinterförhållanden, ökar kapacitet och robusthet.
  3. SJ anpassar verkstäderna i Hagalund och Västerås för att förbättra avisningskapaciteten.
  4. Genom en ny depåskola i Hagalund ska SJ få tillgång till fler fordonsoperatörer.
  5. SJ utökar tillgången på reservdelar för att snabbt kunna åtgärda brister och reparera tåg.
  6. SJ optimerar tidtabellen för att bättre klara av de utmaningar som vintern kan innebära.
  7. SJ satsar på att förbättra och effektivisera kommunikationen vid trafikstörningar, bland annat vid ersättningstrafik, vilket ökar förutsägbarheten och minskar besväret för resenärerna.
  8. En ny AI-lösning och SJ:s nya bokningslösning ska förbättra effektiviteten och öka tillgängligheten i kundbemötandet.
  9. SJ inför proaktiv ombokning av resor vid planerade förändringar, detta ska göra det enklare för resenärerna och öka flexibiliteten i biljettbokningen.
  10. Ledarskapsutbildning för första linjens chefer ska säkerställa en stark ledning som kan guida och motivera medarbetare genom alla utmaningar.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.

Nyhet

Nytt växlingslok till Sverige

Om en månad får Nordic Re-Finance sitt första lok från den italienska fordonstillverkaren SVI. Det är ett treaxligt diesellok för växling och kommer att användas på kombiterminalen i Malmö.

Nyhet

Säkrare tågresor utreds

Regeringen gav på måndagen Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur den svenska järnvägen och kollektivtrafiken kan göras säkrare.

Nyhet

Rekordlångt godståg till Malmö

Natten till lördagen provkördes ett 832 meter långt och 2 403 ton tungt godståg från Maschen söder om Hamburg till Malmö godsbangård. Tre av 39 godsvagnar tillät endast 100 km/h vilket hindrade körning i 120 km/h.