Annons:

Publicerad: 2023-12-04

Rc4 1158 först med ETCS

Rc4 1158 har som första Rc4-lok utrustats med ETCS för tågdragning på sträckor med det nya säkerhetssystemet ERTMS. Nordic Re-Finance kommer att förse samtliga Rc4-lok med ETCS.

Text: Ulf Nyström  Foto: Nordic Re-Finance

Rc4 1158 är det första Rc4-loket som fått ETCS-utrustning- Bilden är från Green Cargos verkstad i Eskilstuna där installationen skett.

”Det är oerhört dyrt att utrusta loken med ETCS och det är tveksamt om det borde göras”, säger Mikael Zagerholm, teknisk chef på Nordic Re-Finance.

”Men vi tecknade kontrakt om ETCS-utrustning på Rc4-loken när Trafikverket fortfarande trodde på en snabb utbyggnad av ERTMS i Sverige. Sedan dess har ambitionerna urvattnats och det är osäkert om Rc4-loken kommer att dra så många tåg på ERTMS-banor under deras återstående livslängd.”

ETCS i Rc4 1158

Nyligen godkände Transportstyrelsen det första Rc4-loket med utrustning för European Train Control System (ETCS). Det är Rc4 1158 som för närvarande är uthyrd till Protrain som försetts med Ebicab Baseline 3.4. I systemet ingår en Specific Transmission Module (STM) som översätter informationen från det gamla signalsystemet ATC för den nya datorn.

Ombyggnationen har gjorts i ett samarbete mellan Nordic Re-Finance, Green Cargo och Alstom vid Green Cargos verkstad i Eskilstuna.

Nordic Re-Finance kommer att utrusta ytterligare sju av bolagets Rc4-lok med ETCS fram till sommaren 2024.

Däremot kommer Green Cargo troligen inte att förse sina Rc4-lok med ETCS.

Godkänt för erfarenhetsdrift

Rc4 1158 har fått ett tillfälligt godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik, Det innebär att loken kan köras i tåg som vanligt för att säkerställa att allt fungerar som förväntat. Ett permanent godkännande från Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) för drift i Sverige och senare även i Norge kommer troligen i vår.

Annons:

I Sverige har Västerdalsbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan ERTMS och utbyggnaden pågår på Malmbanan.

”På sikt kommer det att bli nödvändigt att ha fordon som klarar av att läsa både de nya och de gamla signalerna”, säger Mikael Zagerholm.

”Efterfrågan på lok utrustade med ETCS ökar stadigt men det är som sagt tveksamt om vi borde förse de snart 50 år gamla loken med ETCS.”

ETCS även i Traxx och TMe

Nordic Re-Finance låter för närvarande installera ETCS i Traxx-loken företaget köpt från SBB Cargo i Schweiz och samt diesellinjeloken TMe som köpts från DSB i Danmark.

Installationerna på de senare loktyperna medfinansieras av Europeiska Unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

”Vi tecknade avtal om installationen på Rc4-loken innan CEF-bidragen var tillgängliga”, säger Mikael Zagerholm.

”Det tankeväckande är att de ändå blir billigare än andra installationer. Man kan kanske misstänka att EU-bidragen har gjort det möjligt för företagen som tillverkar utrustningen att höja priserna rejält.”

”Vi tecknade avtal om installationen på Rc4-loken innan CEF-bidragen var tillgängliga. Det tankeväckande är att de ändå blir billigare än andra installationer. Man kan kanske misstänka att EU-bidragen har gjort det möjligt för företagen som tillverkar utrustningen att höja priserna rejält.”

 

Mikael Zagerholm, teknisk chef på Nordic Re-Finance

Installationen av ETCS-utrustningen på Rc-loken kostar Nordic Re-Finance i storleksordningen tio miljoner kronor för det första loket och därefter två miljoner kronor per lok.

Svårt få kostnaden betald

”Det är fruktansvärt mycket pengar och det är nog svårt att få tillbaka kostnaden från de tågtrafikföretag som hyr loken av oss”, säger Mikael Zagerholm.

”Tågtrafikföretagen i sin tur har lika svårt att få ut kostnaden från transportköparna.”

Nordic Re-Finance satsar 180 miljoner kronor på installation av ETCS i de åtta Rc4-loken, de 19 Traxx-loken och de en stor del av de 32 TMe-loken.

Rc4 och Traxx får utrustning från Alstom och TMe utrustning från Hitachi.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fortsatta storförluster för SJ

Intäkterna från biljettförsäljningen sjönk med 70 procent men intäkterna minskade endast med 32 procent tack vare ersättningen för upphandlad trafik. SJ tvingas nu leva på sitt sparkapital.