Annons:

Publicerad: 2021-03-04

SJ tar hem underhållet av tåg

SJ tar över underhållet av X40 och X55 i egen regi. Personalen på Mantena erbjuds anställning hos SJ. Övertagandet ska vara helt genomfört i slutet av året.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

X40 3721 och 3712 står redo för nya körningar i Hagalund i mars 2009.

Annons:

”Vi tror det kommer att bli jättebra”, säger Lars Lindberg, head of fleet management vid SJ. ”Vi vill åstadkomma ännu bättre fordonsunderhåll och ser stora möjligheter att digitalisera vår fordonsflotta.”

SJ och Mantena har tecknat en avsiktsförklaring om att fordonsunderhållet av X40 och X55 helt eller delvis övergår i SJ:s regi.

Det innebär att SJ tar över stora delar av den lokala underhållsverksamheten i Hagalund och Västerås.

Vi hoppas att medarbetare som i dag finns hos Mantena i Västerås och i Hagalund väljer att komma över till oss på SJ.

 

Lars Lindberg, head of fleet management vid SJ

Mantena-personal erbjuds jobb hos SJ

Personalen hos Mantena kommer att erbjudas anställning hos SJ. Målet är att övergången ska vara helt genomförd i december 2021.

Enligt Lars Lindberg blev det ett bra tillfälle för SJ att återföra tågunderhåll i egen regi när Mantena nyligen sade upp underhållskontrakten för fordonen X40 och X55.

”Vi kände att vi är mogna att ta över underhållet i egen regi och att det var den bästa lösningen både för oss och för Mantena”, säger han.

”För oss blir det allt viktigare att kunna accelerera innovation och utveckling inom fordonsunderhåll.”

”Men vi hoppas att medarbetare som i dag finns hos Mantena i Västerås och i Hagalund väljer att komma över till oss på SJ.”

LUF får SJ att upphandla mindre

En viktig orsak till att SJ tar hem fordonsunderhållet är Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Sedan EU beslutat att SJ måste tillämpa LUF har SJ fått kraftigt ökade kostnader för upphandlingar och mycket långa upphandlingsprocesser.

Det är stor skillnad mellan en vanlig kommersiell upphandling, som exempelvis MTR och andra företag kan genomföra, och det strikta regelverket och de möjligheterna till överprövning som LUF innebär.

Mantena nöjt med lösningen

Vidar Leirvik tillförordnad vd på Mantena säger i ett skriftligt uttalande att han är nöjd med avsiktsförklaringen med SJ.

”Vi på Mantena är nöjda med den gemensamma lösning vi tagit fram tillsammans med SJ. Vi har ett brett samarbete med SJ som sker i flera olika former i flera avtal och som vi kommer att fortsätta med. En viktig aspekt av detta avtal är att Mantenas medarbetare kan stanna kvar i yrket och övergå till SJ”, skriver Leirvik.

Det är i ett första steg det ”trafiknära” underhållet som SJ kommer att utföra i egen regi; daglig tillsyn, service och enklare underhåll.

SJ X55 3347 rullar igenom kurvan i Gnarp i februari 2012.

Tungt underhåll upphandlas separat

Det tyngre underhållet och revisioner av fordonen kommer även i fortsättningen att upphandlas separat.

SJ och Mantena har gemensamt, enligt Lars Lindberg, infört ett flertal förbättringar av underhåll och processer genom åren.

”Nu ser vi möjligheter att ytterligare förbättra underhållet och att digitalisera fordonen”, säger Lars Lindberg. ”Med hjälp av fordonsdata och digitala hjälpmedel kommer underhållet att kunna bli betydligt mer effektivt och mer behovsstyrt.”

De 43 dubbeldäckarna X40 levererades till SJ 2004-2008 och de 20 snabbtågen X55 levererades 2010-2013. Båda fordonstyperna kommer att genomgå omfattande upprustningar de närmaste tio åren.

Mantena var tidigare verkstadsenhet inom Norges Statsbaner (NSB). Företaget blev ett eget aktiebolag i januari 2002 med NSB som ägare fram till juli 2017.

Mantena statligt norskt bolag

Mantena ägs numera av norska staten genom Nærings- og fiskeridepartementet.

Avtalet med SJ om underhållet av X40 och X55 har varit förlustbringande för Mantena.

Under 2019, det finns ännu inga uppgifter för 2020, var förlusten för Mantena i Sverige 52 miljoner kronor. Förlusten fick täckas med ett aktieägartillskott från moderbolaget i Norge.

Med hemtagningen av underhållet av X40- och X55-tågen tar SJ ett steg tillbaka till framtiden.

Tidigare skötte SJ allt underhåll i egen regi men när affärsverket SJ vid årsskiftet 2000-2001 delades i sex separata bolag avsöndrades verkstäderna till ett nytt bolag med namnet Euromaint.

Euromaint ägs sedan maj 2019 av den spanska tåg- och spårvagnstillverkaren CAF men har tidigare ägts att olika investmentbolag.

När SJ nu tar tillbaka fordonunderhållet har pendeln definitivt slagit tillbaka; insourcing ersätter allt mer outsourcing. Tidigare har SJ återtagit serveringen i bistron och städningen av tågen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Röd sommar, grön höst

VR:s förvärv av MTRX slutfördes på torsdagen sedan Konkurrensverket godkänt köpet. VR fortsätter trafiken mellan Stockholm och Göteborg men efter sommaren blir personalens uniformer gröna och de röda tågen blir grön-vita.

Nyhet

Tåghjul slits mer på bra spår

Spåren på de mest trafikerade banorna i Sverige har de senaste åren blivit så bra att tågens hjul slits på en smalare del. Det orsakar så småningom vibrationer och sämre komfort i tågen.

Nyhet

Railcare i full beredskap

Railcare tar storslam när Trafikverket nu upphandlar beredskapslok i södra halvan av Sverige. Railcare fortsätter i Borlänge och tar över beredskapen i Ånge, Gävle, Hallsberg, Nässjö och Älmhult.