Annons:

Publicerad: 2020-08-22

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Klockan 23:00 på lördagskvällen stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

För att leda om biltrafiken runt byggplatserna har två temporära broar monterats över järnvägen.

Annons:

Planering och koordinering av sex dygns inkopplingsarbete är en stor utmaning. Det är otroligt mycket arbete som ska utföras under dessa dygn.

 

Thomas Hallgren, produktionschef på fyrspårsbygget Malmö-Lund

”Planering och koordinering av sex dygns inkopplingsarbete är en stor utmaning”, säger Thomas Hallgren, produktionschef på fyrspårsbygget Malmö-Lund. ”Det är otroligt mycket arbete som ska utföras under dessa dygn.”

Över 100 man kommer att arbeta med att riva och bygga nytt på tre platser.

De fyra nya spåren mellan Malmö och Lund byggs på samma plats som dagens två spår vilket kräver överflyttning av tågtrafiken till två tillfälliga spår. 

”Vi har byggt de två tillfälliga spåren med normal standard trots att det endast skall användas ett par år”, säger Hallgren. ”Men det går över 400 tåg per dygn här och stambanan Malmö-Lund är ju pulsådern för tågtrafiken i Skåne och för godstågstrafiken till och från kontinenten så spåren måste hålla.”

Normal standard betyder 60E-räler och en stabil kontaktledning även om tågen inte kommer att tillåtas köra mer än 100 km/h på sträckan.

En av de sista trafikdagarna vid den gamla stationen rusar ett Öresundståg förbi utan att göra uppehåll.

Nytt ställverk bättre vid störningar

Fyrspåret Malmö-Lund får också ett helt nytt ställverk, ett utbrett ställverk, som registrerar och styr trafiken på flera driftplatsdelar.

”Vi får betydligt enklare att hantera störningar i tågtrafiken än vi hittills har haft”, säger Hallgren.

Först ansluts Lommabanan till Södra stambanan vid Arlöv. Det innebär att viss tågtrafik kan nå Malmö C även under avstängningen.

”Vi har åtta timmar på oss eftersom inkopplingen måste synkroniseras med de arbeten som genomförs på Lommabanan under de senaste tre månaderna”, säger Thomas Hallgren.

Arbetet är minutiöst planerat och det finns inte mycket marginal för oförutsedda händelser,

I andra fasen ska spår och kontaktledning rivas på tre olika platser, ett antal tusen kubikmeter massor schaktas bort, nya spår och växlar byggas, ny kontaktledning monteras och ett nytt signalsystem tas i bruk.

Inkopplingen är inplanerad sedan flera år.

”Arbetet är minutiöst planerat och det finns inte mycket marginal för oförutsedda händelser”, säger Hallgren. ”För att minska riskerna har vi utnyttjat helger och nätter under våren för att bygga de delar av den nya anläggningen som kan färdigställas innan inkopplingen.

Södra stambanan mellan Malmö och Lund håller på att byggas ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar.

De tillfälliga spåren har dragits runt om det gamla stationshuset i Åkarp. De nya tillfälliga plattformarna skymtar i bakgrunden.

Lång sträcka under marknivån

En del av sträckan, Åkarp-Hjärup, byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund.

Bygget startade hösten 2017. Fyrspåret mellan Malmö och Ringvägen söder om Lund beräknas vara i drift i december 2023.

Under tre år har Trafikverkets entreprenörer byggt flera järnvägsbroar, de tre nya stationerna, två vägbroar, åtta kilometer dubbelspår, schaktat mer än 200 000 kubik massor, grävt upp och flyttat hundratals ledningar.

Kostnaden för den elva kilometer långa utbyggnaden från dubbelspår till fyrspår beräknas bli 5,4 miljarder kronor.

Tågstoppet blir totalt från 22 augusti 23:00 till och lunchtid 28 augusti då godståg och vissa fjärrtåg släpps fram.

Stoppet innebär att i stort sett all tågtrafik norrifrån stannar i Lund och trafik från söder stannar vid Malmö C.

Tågtrafiken är tät mellan Malmö och Lund. Utanför Hjärup har ett Öresundståg fått stoppsignal när det kommit ikapp ett Pågatåg som gjort uppehåll och möter ett av Hector Rails godståg. Till höger ses de nya tillfälliga plattformarna för Pågatågens trafik.

Några tåg körs på Lommabanan

Godstrafik, nattågen och några Pågatåg Express körs på Lommabanan. Snälltåget vänder i Eslöv.

Trafik med Pågatåg och Öresundståg startar på morgonen 29 augusti. SJ:s X2000-tåg, Snälltåget och godstågen börjar dock köra på stambanan mellan Malmö och Lund från lunchtid 28 augusti.

Skånetrafikens sätter in ett 80-tal ersättningsbussar på sträckan Malmö-Lund. Bussar kör också via Burlöv, Åkarp och Hjärup.

460 tåg trafikerar sträckan Lund-Malmö under ett normalt vardagsdygn. Före coronapandemin reste här 60 000 människor per dygn, under rusningstid 7 000 personer i timman.

De tillfälliga spåren ska användas i två år. I slutet av augusti kopplas de permanenta fyrspåret in på sträckan Hjärup-Arlöv.

Sträckan Lund-Hjärup får fyrspår ett år senare. Eftersom den gamla Armaturfabriken i Lund tills vidare sätter stopp för fyrspårsutbyggnad närmast Lund C blir fyrspåret i praktiken från korsningen mellan stambanan och Ringvägen strax söder om Lund C. Här byggs också den nya pågatågsstationen Klostergården.

I Åkarp och Hjärup har tillfälliga stationer byggts intill de gamla stationerna. I Burlöv öppnas den västra delen av det som senare ska bli den nya Burlövs station.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Nyhet

Tio Traxx till Skandinavien

Railpool köper ytterligare 15 Traxx-lok av Alstom. Tio lok ska användas i Sverige och Norge men Railpool vill inte avslöja om det är klart vilka tågtrafikföretag som kommer att hyra loken.

Nyhet

Långt tågstopp efter urspårning

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12.30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget, som var på väg från Stockholm till Sundsvall, hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12:30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget som var på väg från Stockholm till Sundsvall hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.