Annons:

Publicerad: 2021-09-10

Ny mötesplats mellan sjö och skog

200 000 kubikmeter berg fick sprängas bort för att kunna flytta vägen som var i vägen för den nya driftplatsen Ombenning strax norr om Fagersta på Godsstråket genom Bergslagen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett södergående godståg passerar Ombenning 3 juli 2020 när arbetena för flyttningen av vägen mellan Fagersta och Ängelsbergsvägen just inletts.

Annons:

Den nya driftplatsen tas i bruk måndag 9 september efter halvtannat års byggtid. Ombenning ligger sju kilometer norr om Fagersta C och sex kilometer söder om Snyten. Med den nya driftplatsen försvinner en av de längsta sträckorna utan mötesmöjlighet på Godsstråket genom Bergslagen,

”Banan går genom kuperad terräng och är mycket kurvig”, säger Fredrik Karlsson, projektledare på Trafikverket. ”Det var svårt att hitta en bra plats för en ny mötesstation med Dammsjön i väster men till slut föll valet på höjden vid Ombenning.”

Vi fick mycket berg som vi kunde krossa till makadam för väg- och spårbygget så massbalansen blev riktigt bra

 

Fredrik Karlsson, projektledare på Trafikverket

Bäst med möten på toppen

Fördelen är att mötesstationen ligger på en höjd vilket för det lättare att bromsa tågen för att gå in på avvikande huvudspår och stanna och, vilket ör betydligt viktigare, att få upp farten på tunga godståg i nedförsbackarna efter driftplatsen.

Nackdelen var att det låg en väg vid järnvägen i Ombenning och för att bereda plats för ytterligare ett spår var Trafikverkets entreprenör tvunget att flytta vägen och för att det skulle vara möjligt måste man spränga och forsla bort 200 000 kubikmeter berg.

”Men det innebar ju samtidigt att vi fick mycket berg som vi kunde krossa till makadam för väg- och spårbygget så massbalansen blev riktigt bra”, säger Fredrik Karlsson.

Den nya driftplatsen har fått ett avvikande huvudspår som rymmer 1 000 meter långa tåg, betydligt längre tåg än de som normalt tillåts i Sverige på 750 meter och längre än de 835 meter långa tåg som kan bli verklighet om några år.

”Lokförarna slipper fickparkera”

”I vilket fall som helst slipper lokförarna fickparkera tågen på sidospåret”, säger Fredrik Karlsson. ”De har ganska många meter tillgodo.”

Växlarna tillåter 80 km/h till avvikande huvudspår vilket gör att tågen kan gå in med god fart och slipper bromsa långt innan driftplatsen.

Hastigheten på banan är 105-115 km/h för den aktuella sträckan och det ändras inte på grund av stationsbygget.
Byggandet av den nya driftplatsen inklusive flytten av landsvägen har kostat 200 miljoner kronor.

Godsstråket genom Bergslagen, mellan Mjölby och Storvik, är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar. Norr om Frövi är det ganska glest mellan resandetågen, Tåg i Bergslagen kör några tåg i varje riktning per dygn och SJ kör nattågen mellan Göteborg och Umeå/Duved den här vägen.

CFLs godståg med containrar från Göteborg till Avesta Krylbo passerar genom den nya driftsplatsen Ombenning 2 september 2021.

Ombenning är en viktig pusselbit på kort sikt liksom utbyggnaden till dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund.

 

Fredrik Lundström, kapacitetsanalytiker Järnväg på Trafikverket.

Många godståg på Godsstråket

Men godstågen är desto fler. Nästan alla godståg mellan södra och norra Sverige använder helt eller delvis Godsstråket genom Bergslagen. Trängseln är så stor att Trafikverket leder en del godståg via Frövi-Västerås-Sala-Avesta Krylbo, en omväg som tar en timma extra, för att undvika alltför många tidsödande möten.

Trafikverket har utrett hur kapaciteten i Godsstråket kan förbättras med små respektive större åtgärder.

”Ombenning är en viktig pusselbit på kort sikt liksom utbyggnaden till dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund”, säger Fredrik Lundström, kapacitetsanalytiker Järnväg på Trafikverket.

Sträckan Avesta Krylbo-Dalslund är fem kilometer och en enda lång uppförsbacke som kan bli ganska tidskrävande för tunga godståg på väg söderut från Avesta Krylbo. Dubbelspårsbygget ska enligt planerna inledas 2023.

Ytterligare fem km dubbelspår

”På lite längre sikt bör resterande sträcka söderut till Hökmora, ytterligare fem kilometer, också få dubbelspår”, säger Fredrik Lundström. ”Då eliminerar vi en av de värsta flaskhalsarna i Godsstråket.”

Samtidigt pågår ombyggnad av signalanläggningarna på många driftplatser mellan Storvik och Avesta Krylbo så de rymmer 750 meter långa tåg och kan användas för samtidig infart. Samtidig infart betyder att ett tåg slipper stanna utanför stationen i väntan på att mötande tåg helt och hållet är inne på avvikande huvudspår. Det ökar kapaciteten på banan väsentligt.

Inom överskådlig tid ska dessutom Fagersta C byggas om.

”Stationen ligger i en dalgång och hastigheten är av olika skäl begränsad till 40 kilometer i timman just nu. Det ger godstågen stora tidsförluster. Med en ny bangård borde godstågen kunna ta sig genom Fagersta C på betydligt kortare tid”, säger Fredrik Lundström.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Vinsten rasade för SJ

SJ redovisar ett rörelseresultat på 132 miljoner kronor för årets andra kvartal, en försämring med 450 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet förra året.

Nyhet

MTR rustat för Mälardalen

Om ett par veckor tar MTR över Mälardalstrafiken. Efter en sommar då trafiken såg ut att haverera vid övertagandet verkar nu MTR få det mesta på plats till 12 december.