Annons:

Publicerad: 2020-05-25

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

I Kil står TME 1527 redo att undsätta havererade järnvägsfordon. Loket bemannas av Nordiska Tåg. 

I höst kommer ett elfte röjningslok på plats och senast 2024 ska det finnas röjningslok även i övre halvan av Sverige.

”Med röjningsloken, kortare inställelsetid för jourpersonal och tydligare operativa processer kommer vi att slippa mycket förvirring, många sena evakueringar och lång väntan på röjning av spåren”, säger Thomas Pettersson, projektledare på Trafikverket.

Efter ett antal uppmärksammade evakueringar, eller snarare brist på evakueringar, av strandade passagerare från sommarvarma tåg och flera spontanevakueringar där resenärerna tröttnade på att vänta timma efter timma på att få lämna av tågen och sonika gick sin väg, ibland över trafikerade spår, fick Trafikverket 2017 i uppdrag av regeringen att utreda hur evakueringar och bärgning av trasiga fordon skulle kunna skyndas på.

Trafikverkets förslag accepterades i stora drag av regeringen och nu gäller nya regler för evakuering och röjning.

Evakuering innebär att resande lämnar tåget oplanerat på en annan plats än vid en plattform.

Röjning definieras som åtgärder efter avslutad räddning i syfte att undanröja hinder för att få spår trafikerbart efter olycka eller haveri.

Tågtrafikföretagen och Trafikverket har gemensamt utvecklat arbetssätt för att påskynda evakueringar och röjningar.

Högst en timma till evakuering

I och kring Stockholm, Göteborg och Malmö gäller de nya jour- och röjningstiderna sedan i december förra året. Här får det ta högst en timme att påbörja evakuering av tågresenärer vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Utanför storstadsregionerna får det ta högst två timmar att påbörja evakuering av resenärer vid trafikstopp. Röjningen av spåren ska påbörjas inom tre timmar.

Senare införs reglerna om kortare tider för evakuering och röjning även i norra Sverige.

”Tågtrafikföretagen och Trafikverket har gemensamt utvecklat arbetssätt för att påskynda evakueringar och röjningar”, säger Pettersson. ”Informationen till resenärerna ombord på tåg som står stilla är nu snabbare och tydligare.”

För att snabba upp processerna har Trafikverket förtydligat ansvarsfördelning och rutiner både mellan tågtrafikföretagen och Trafikverket och internt inom Trafikverket.

”Trafikverket får nu en ledande roll med tydlig operativa processer och kan fatta snabbare beslut i störningssituationer”.

Snabb kontakt med Trafikverket

Lokförare som råkar ut för någon form av stoppande fel ska nu omedelbart kontakta trafikledningen, redan innan han påbörjar felsökning. Trafikverket beordrar ut jourpersonal och röjningslok.

”Löser lokföraren problemet återkallas personal och lok”, säger Pettersson

Vid de evakueringar och röjningar som genomförts det senaste halvåret har de nya rutinerna visat sig fungera väl.

Sedan december 2019 förra året har de allra flesta evakueringarna i storstadsregionerna påbörjats inom en timme. Flertalet röjningar av trasiga tåg har påbörjats inom två timmar.

Att alla röjningar inte har utförts inom utsatt tid beror främst på att det ännu inte finns röjningslok i hela landet.

”Vi fortsätter etableringen av röjningslok till 2024”, säger Pettersson. ”När alla kontrakt är klara kommer vi att har röjningslok på 15 platser i landet.”

”Snabbare röjning av trasiga tåg ger mer plats på spåret som i sin tur leder till bättre punktlighet för resenärer och gods i hela landet”.

I Göteborg bemannas röjningsloket av Baneservice som för hyr T44 260 från Tågkraft. När hamnbanan stängs av för sprängningsarbeten för dubbelspårsbygget måste loket lämna Skandiahamnen och gå bort till bangården vid Kville för att inte bli avskuret från järnvägsnätet. Den 15 maj 2020 rullar loket förbi Eriksberg på en sådan tur.

Annons:

Kostnaderna för att ha tåg stående på spåren som blockerar all trafik blir snabbt väldigt stor.

 

Thomas Pettersson, projektledare på Trafikverket.

Röjningslok på tio platser

Röjningslok finns för närvarande på följande platser: Malmö (ProTrain), Älmhult (ProTrain), Nässjö (ProTrain), Göteborg (Baneservice), Kil (Nordiska Tåg), Hallsberg (Tågab), Stockholm (ProTrain), Gävle (ProTrain). Ljusdal (ProTrain) och Östersund (Inlandståg).

I slutet av oktober placeras ett röjningslok i Borlänge. Det kommer att ägas och bemannas av Railcare.

Under åren 2022-2024 får även Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna röjningslok.

Att det dröjer innan mellersta och norra Norrland får röjningslok beror på att flera linjer där har eller inom några år kommer att få tågsäkerhetssystemet ERTMS.

”Därför anskaffar Trafikverket fyra nya röjningslok och upphandlar endast bemanningen av loken”, säger Pettersson.

Enligt de krav som Trafikverket ställer får endast diesellok användas som röjningslok. Loken ska vara godkända av Transportstyrelsen, underhållas enligt fordonsleverantörens underhållsplan, ha en dragkraft för minst 900 ton och hastighet för ensamt lok om minst 90 km/h.

Loken ska i båda ändar vara försett med rörlig dragkrok, bromshuvudledning och matarledning för att möjliggöra transporter med koppeladapter/övergångskoppel av fordon med automatkoppel.

Lokföraren ska kunna vara behjälplig vid montering av koppeladapter/övergångskoppel på hjälpbehövande fordon.

ProTrain har sju röjningslok

ProTrain har vunnit upphandlingen av röjningslok med lokförare i ständig beredskap på sex orter i Sverige.

”Vi tycker det är prestigeuppdrag och vi är väldigt stolta över att ha fått ansvaret för sex av elva röjningslok”, säger KarlJohan Börjeson, vd i ProTrain.

ProTrain kör tåg, hyr ut lokförare, växlare och tillsyningsmän för persontrafik och godstransporter till tågtrafikföretag och företag som arbetar i spåren och ordnar lokförarutbildningar på fyra orter i Sverige.

”Vi tycker de olika uppdragen korspollinerar varandra”, säger Börjeson. Den totala kompetensen ökar och vår personal kan erbjudas omväxlande arbetsuppgifter.”

ProTrain har moderna Voith Gravita 10BB i Malmö, Älmhult, Nässjö och Stockholm. Ett femte lok står som reserv i Göteborg.

I Gävle och Ljusdal har ProTrain äldre men starkare danska diesellok, svensk beteckning TMZ.

Endast röjningsuppdrag

Loken används inte för några andra ändamål än röjning.

”Lokförarna har beredskap fyra dygn och har sedan förarturer i ARE-tågen i fyra dygn innan de går på sex dagars ledighet”, säger KarlJohan Börjeson. ”Vi har skaffat moderna lägenheter på gångavstånd till lokens uppställningsspår, det är inga problem att dra iväg inom en halvtimma eller en timma beroende på stationeringsort.

ProTrain bemannar sedan i december Artic Rail Express (ARE) mellan Oslo och Narvik för norska Cargonet på sträckan Ludvika-Narvik.

”Vi hade inga problem att hitta intresserade förare till röjningsloken”, säger Börjeson. Många tycker det är intressanta arbetsuppgifter.”

I snitt har förarna i Malmö, som varit igång längst, gjort två-fyra röjningsuppdrag per månad.

”Det har varit bogsering av trasiga tåg och kortare förflyttningar av tåg som fått stopp på spänningslösa sträckor”, säger Börjesson.

Baneservice kör röjningslok i Göteborg

Baneservice, som bland annat sköter den omfattande växlingen i Skandiahamnen i Göteborg och kör en del godståg åt Green Cargo, ansvarar för röjningsloket i Göteborg.

Baneservice hyr ett äldre svenskt diesellok, en T44:a, av Svensk Tågkraft och använder det tidvis för växling i Skandiahamnen och i Marieholms industriområde i Göteborg.

”Vi klarar ändå kravet på att komma iväg på röjningsuppdraget på en halvtimma dagtid och en timma kvällar, nätter och veckoslut”, säger Claes Mårdstrand, trafikchef på Baneservice Skandinavia.

På de två månader Baneservice haft röjningsberedskapen i Göteborg har larmet gått tolv gånger.

”Nio gånger blåstes larmet av redan innan vi kommit i väg och två gånger har vi fått vända tillbaka när problemen löst sig”, säger Mårdstrand. ”Endast en gång har vi genomfört ett röjningsuppdrag.”

Förarna på Baneservice bor i lägenhet i centrala Göteborg och jobbar i 24-timmarspass.

”Det blir lätt enformigt att bara vänta på något som händer några gånger i månaden och därför får förarna ägna några timmar åt växling nästan varje dag”, säger Claes Mårdstrand.

Kostar 80 miljoner kr om året

Kostnaden för Trafikverket att hålla elva röjningslok i beredskap dygnet runt året runt är cirka 80 miljoner kronor per år, i snitt drygt sju Mkr per röjningslok och år.

”Det är väl använda pengar”, säger Thomas Pettersson på Trafikverket. ”Kostnaderna för att ha tåg stående på spåren som blockerar all trafik blir snabbt väldigt stor.”

”Förr fanns ett överflöd av lok och gott om personal över hela landet men nu är organisationerna slimmade och tillgången på dragkraft optimerad, det finns inga reserver.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Alternativa bränslen

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg när Västra Götalandsregionen och Västtrafik ska köpa nya tåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir det biodiesel i Itino-tågen.

Nyhet

SJ får bättre betalt av TiB

SJ och Tåg i Bergslagen kom nyligen överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen redan i december 2023. Nu står det klart att SJ får ett engångsbelopp i år och bättre betalt för de sista två åren.

Nyhet

Oro för tågkaos skrämde många

Många tåg börjar bli fullbokade inför julhelgen. Resandet ökar kraftigt jämfört med de senaste åren då pandemin lamslog landet. Men något rekord blir det förmodligen inte. MPK skrämmer många.

Snälltåget kupévagnar
Nyhet

Bra start för MPK

Premiären för det omdiskuterade planeringssystemet MPK gick över förväntan. Tågtrafiken flöt under söndagens första 15 timmar på utan nämnvärda störningar. Men på måndagsmorgonen väntar den stora prövningen.