Annons:

Publicerad: 2023-08-16

Vectron-lok till Green Cargo

Green Cargo hyr tio Vectron-lok för korridortrafiken mellan Malmö och Maschen genom Danmark. Det första loket kom till Sverige i fredags. Nu inleds utbildningen av lokförarna.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen

Det första Vectron-loket till Green Cargo drogs fredag 11 augusti genom Danmark till Malmö, Loket är förberett för trafik i Sverige, Danmark, Tyskland, Norge och Österrike. Loket har en tredje strömavtagare för att kunna köras i Norge.

Det är första gången Green Cargo kommer att använda lok från Siemens. Fem lok kommer att hyras av Alpha Trains och fem lok av Akiem.

”Det är en helhetsbedömning som gör att vi väljer Vectron-lok och att vi väljer att hyra loken”, säger Marcus Wiklund, projektledare på Green Cargo.

”Vectron-loken är beprövade, har bra dragkraft och loken vi hyr har ETCS-system som fungerar såväl i Sverige som i Danmark och Tyskland. Det är en attraktiv loktyp.”

Underhåll i Sverige och Tyskland

”Dessutom finns goda möjligheter till underhåll av loken i Sverige och i Tyskland.”

Enligt Marcus Wiklund är det främst kortsiktiga ekonomiska skäl som talar för att hyra lok i stället för att köpa.

”Det blir dyrare att hyra på längre sikt men vi tar en mindre ekonomisk risk och vi får större flexibilitet. Vi vet ju inte vi hur korridortrafiken genom Danmark kommer att utvecklas.”

Det blir dyrare att hyra på längre sikt men vi tar en mindre ekonomisk risk och vi får större flexibilitet. Vi vet ju inte vi hur korridortrafiken genom Danmark kommer att utvecklas.

 

Marcus Wiklund, projektledare på Green Cargo

Att det blir Alpha Trains och Akiem som får hyra ut vardera fem lok till Green Cargo var, enligt Wiklund, tillfälligheter.

”Det råkade bli så”, säger han.

”Det var de som hade möjlighet att tillhandahåll lok men ingen av dem hade fler än fem lok att hyra ut.”

Green Cargo använder för närvarande sex Traxx-lok från Bombardier för korridortrafiken. De loken, som har beteckningen Br hos Green Cargo, kommer att användas i den svenska inrikestrafiken.

Green Cargo har 16 Re-lok

Green Cargo har 16 Traxx-lok med beteckning Re i svensk inrikestrafik sedan 2010.

Green Cargo kommer att få tillgång till de flesta av de tio Vectron-loken innan tidtabellsskiftet i december, ett par levereras i januari och februari.

Annons:

De Vectron-lok som inte utnyttjas i tågen mellan Malmö och Maschen, den stora rangerbangården utanför Hamburg, kan komma att sättas in i godståg i södra Sverige som körs av lokförare stationerade i Malmö.

Green Cargo hoppas dock kunna utöka trafiken mellan Sverige och kontinenten och därmed kan samtliga Vectron-lok komma att utnyttjas i korridortågen.

”Vi räknar med att Vectron-loken kommer att ge ett lyft för den internationella trafiken och att vi behöver utöka antalet avgångar mellan Malmö och Maschen”, säger Marcus Wiklund.

1 600 Vectron-lok

Siemens har under de senaste åren levererat cirka 30 Vectron-lok till svenska tågtrafikföretag, bland andra till Snälltåget som leasar loken av ELL och till Hector Rail.

Siemens har sedan 2010 tillverkat drygt 1 600 Vectron-lok. Danska DSB har köpt 42 Vectron-lok av Siemens och finska VR 80 Vectron-lok.

”Det är alltid roligt att kunna leverera fler lok till den svenska marknaden”, säger Kristina Nyquist, vd i Siemens Mobility AB.

”Vectron-loken fungerar ju väldigt väl för både persontåg i höga hastigheter och för tunga godståg.”

Fullservice-koncept

Siemens Mobility kommer att leverera fullservice för de fem Vectron-lok som Green Cargo leasar av Alpha Trains medan Akiem utför huvuddelen av underhållet på de fem lok Akiem leasar till Green Cargo.

”Siemens Moblitys fullservice-koncept säkerställer en hög tillgänglighet på de fem Alpha Trains-loken. Vi kommer att utföra det mesta underhållet i Malmö men vi har ju också möjlighet att arbeta med loken i Maschen”, säger Kristina Nyquist.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Kristina Nyquist är vd för Siemens Mobility i Sverige sedan den 1 oktober 2020.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Striden om Öresundstågen hårdnar

Striden mellan SJ och Öresundståg hårdnar. Öresundståg anklagar SJ för inte leverera enligt avtal och att inte infria givna löften. SJ anser att bristen på reservdelar och fungerande depå beror på Öresundståg.

Nyhet

Green Cargo i ekonomisk kris

Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott från ägaren, svenska staten, på en-två miljarder kronor. En lång resa med åratal av förluster når annars järnvägs ände.

Nyhet

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år. Men ännu finns inga beslut om köp av några lok.

Nyhet

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Klockan 23:00 på lördagskvällen stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.