Annons:

Publicerad: 2023-06-08

Fler trailrar på tåg

First Row Logistics utökar godstågstrafiken mellan Göteborg och Holmsund. BLS Rail blir ny operatör för två tågpar i veckan. Samtidigt utökas trafiken mellan Göteborg och Sundsvall.

Text: Ulf Nyström  Foto: Svante Fält

Rc3 1053 från BLS Rail drar Väte Rails tåg 38112 Malmö Godsbangård–Göteborg Skandiahamnen mellan Skogaby och Veinge på Markarydsbanan 7 maj 2023.

First Row kör sedan april 2021 kombitåg mellan Piteå och Göteborg. Trafiken omfattade från början ett tågpar i veckan, omfattade en period tre tågpar i veckan men omfattar nu, efter introduktionen av trafiken mellan Umeå och Göteborg, två tågpar i veckan.

CFL cargo var tågdragare från början men efter hand har Hector Rail tagit över dragningen av samtliga tåg.

Godståg Umeå–Göteborg i drygt ett år

I maj förra året inledde First Row containertågstrafik mellan Umeå och Göteborg. Trafiken utökades under hösten till två tåg i vardera riktningen per vecka. I februari i år fördubblades trafiken till fyra tågpar i veckan, Hector Rail körde två tågpar och CFL cargo två tågpar.

Men under våren har trafiken mellan Göteborg och Umeå minskats till de två tågpar som Hector Rail kör. CFL cargo drar inte längre några tåg för First Row.

”Nu utökar vi trafiken mellan Göteborg och Västerbotten med två tågpar i veckan mellan Göteborg och Holmsund”, säger Nikolas Rowland, vd i First Row Shipping & Logistics.

”Vi väljer ett annat upplägg än tidigare och transporterar fler lastbilstrailrar och färre containrar.”

Containrarna lastas och lossas på APM Terminals i Skandiahamnen med trailrarna lastas och lossas på kombiterminalen Arken i Göteborg.

Ökad efterfrågan på trailertransporter

”Vi ser en ökad efterfrågan på transporter av lastbilstrailrar mellan Göteborg och Umeå-regionen”, säger Nikolas Rowland.

Tågen får avgång från Göteborg måndagar och fredagar och avgång från Holmsund tisdagar och lördagar och dras av BLS Rail.

BLS Rail kommer huvudsakligen att använda ett inhyrt Vectron-lok i tågen mellan Göteborg och Holmsund.

Annons:

Sedan slutet av januari kör Väte Rail två tågpar mellan Malmö och Ånge via Göteborg och Sundsvall för First Row. Väte Rail använder inhyrda lok från BLS Rail.

”Om någon vecka utökar vi trafiken mellan Göteborg och Sundsvall till tre tågpar i veckan”, säger Nikolas Rowland.

”Trafiken har utvecklats väldigt starkt och vi har fått tacka ner till transporter under våren.”

Vectron-lok även i Sundsvalls-tågen

”Tågen kommer att dras med Vectron-lok som visat sig fungera riktigt bra i den långväga godstågstrafiken.”

First Row Shipping & Logistics har vuxit snabbt de senaste åren. 2021 hade företaget två anställda, förra året växte det till åtta anställda och nu omfattar lönelistan 18 anställda. Kontoret har flyttat från Lund till Malmö.

”Det ökande intresset för järnvägstransporter och kombinerade järnvägs- och sjötransporter har medfört att vi behövt anställa folk med många olika kompetenser”, säger Nikolas Rowland.

 

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Flixtrain drar ner efter bra sommar

Avgångarna har blivit färre, uppehållen ska bli fler och nästa år inleds trafiken mellan Stockholm och Malmö. Ledningen för Flixtrain är nöjd med den första sommaren på svenska spår.

Nyhet

Lokalt engagemang räddar hotade banor

Regionala järnvägar är viktiga för både person- och godstrafik. Om en regional järnvägar ska utvecklas eller rivas upp avgörs till stor del av det lokala eller regionala engagemanget. Det visar en rapport av Olle Ek och Christian Guldberg.

Nyhet

Railcare kör mer malm

Railcare har tecknat ett nytt avtal med LKAB om transport av järnmalm från Svappavaara till Kiruna och Gällivare. Avtalet är värt 40 miljoner kronor och har dessutom en option för 2024.