Annons:

Publicerad: 2023-07-17

Vinsten rasade för SJ

SJ redovisar ett rörelseresultat på 132 miljoner kronor för årets andra kvartal, en försämring med 450 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet förra året.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Många tåg har ställts in under försommaren på grund av banarbeten. Ett av SJ:s X2000-tåg passerar Västra Bodarne mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan 22 april 2021.

Annons:

”Vi har haft stora problem med sena besked från Trafikverket om banarbeten och omledningar av tågen, banarbeten som dragit över tiden och sena biljettsläpp”, säger Monica Lingegård, vd i SJ AB.

”Det har skrivits så mycket om problemen för tågtrafiken att svenska folket tror att det knappt går några tåg, att de som går är försenade och att det inte finns biljetter att få tag på. Det är väldigt olyckligt.”

”De allra flesta tågen går och de allra flesta tågen är i tid.”

Två procent färre resor

Antalet resor med SJ:s tåg minskade med två procent jämfört med andra kvartalet förra året.

Biljettintäkterna ökade dock något uppgick till 1 832 miljoner kronor jämfört med 1 822 Mkr motsvarande period 2022.

Minskningen av antalet resenärer beror delvis på att södra stambanan var stängd för tågtrafik under en vecka i juni och att SJ ställt in snabbtågen mellan Göteborg och Malmö sedan 19 juni på grund av banarbeten.

Den kraftiga minskningen av rörelseresultatet är till del beroende på att SJ under andra kvartalet förra året erhöll ett statligt bidrag på 72 miljoner kronor för att mildra effekterna av coronapandemin och att rörelseresultatet då påverkades positivt med 193 miljoner kronor på grund av minskad avsättning kopplat till upphandlad trafik.

Bortsett från de två jämförelsestörande posterna blev rörelseresultatet andra kvartalet förra året 317 Mkr.

Minskade intäkter från avtalstrafiken

Trafikavtalsintäkterna uppgick till 706 miljoner kronor jämfört med 852 Mkr andra kvartalet 2022. Minskningen berodde främst på att SJ sluta att köra Öresundstågstrafiken i december förra året.

Monica Lingegård, vd SJ.

”Det har skrivits så mycket om problemen för tågtrafiken att svenska folket tror att det knappt går några tåg, att de som går är försenade och att det inte finns biljetter att få tag på. Det är väldigt olyckligt.”

 

Monica Lingegård, vd SJ

Monica Lingegård tror att de negativa effekterna av Trafikverkets sena besked om omledningar och inställda tåg i samband med banarbeten kommer att vara betydande resten av året.

”Trafikverket har lovat att leverera körplaner med 14 veckors framförhållning i december och 18 veckors framförhållning från våren 2024 och om man håller de löftena kommer vi att kunna planera vår trafik mycket mer effektivt och sälja biljetter i god tid till avgångarna”, säger hon.

Färre kunder nöjda med SJ

Lägre punktlighet, från 80 till 74 procent av fjärrtågen i rätt tid till slutstation, och inställda tåg påverkade SJ:s Nöjd kundindex (NKI) negativt.

”Det finns en stor potential för ökat tågresande men det krävs ett modernt och effektivt järnvägssystem och samverkan mellan tågtrafikföretagen och Trafikverket”, säger Lingegård.

SJ har inte behövt ställa in några tåg med kort varsel på grund av lokförarbristen under våren och sommaren. Det råder stor brist på lokförare i Sverige sedan pandemin som medförde att lokförarutbildningarna gick på sparlåga.

Fortsatta lokförarutbildningar

I höstas startade SJ en egen lokförarskola och om ett par månader examineras de första lokförarna från skolan. Samtidigt startar inom kort nya kurser i Stockholm och Göteborg.

”Lokförare är ett viktigt yrke med stort ansvar, fantastiska framtidsutsikter och hyggliga löner”, säger Monica Lingegård.

”Men lokförarbristen kommer av allt att döma att bestå i flera år och vi har beslutat att fortsätta med den egna förarutbildningen så länge det finns behov.”

SJ kommer att behöva drygt 1 000 nya medarbetare under de närmaste åren.

”Vi måste vara branschens mest attraktiva arbetsgivare för att behålla den personal vi redan har och för att kunna rekrytera fler”, säger Monica Lingegård.

Nya tillstånd för Skandinavien

”Sedan förra hösten har vi genomfört ett omfattande förbättringsarbete avseende medarbetarnas scheman. Arbetet fortsätter nu med avseende på planeringen av 2024 års tågplan.”

SJ har under andra kvartalet erhållit nya trafiktillstånd för persontrafik i Sverige, Norge och Danmark för en femårsperiod.

SJ tecknade nytt avtal om trafiken med Krösatågen, vilket innebär att SJ ansvarar för trafiken fram till och med december 2033.

SJ har sedan december 2021 kört Krösatågen på interimsavtal då upphandlingen varit föremål för överprövning.

SJ tecknade också tre förnyade depåavtal. Avtalen löper på åtta år

Andra kvartalet 2023 i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 651 miljoner kronor (2 769 Mkr andra kvartalet 2022)
  • Rörelseresultatet uppgick till 132 Mkr (582 Mkr)
  • Periodens resultat uppgick till 96 Mkr (437 Mkr)
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Lyckat prov med långt tåg

Provkörningen med ett 838 meter långt godståg från Malmö till Frövi visade att inte finns några oöverstigliga hinder för att köra långa godståg i 100-120 km/h på många järnvägar i Sverige.

Nyhet

Strid om banavgifterna

Transportstyrelsen kräver att Trafikverket höjer banavgifterna. Regeringen har nyligen beslutat om återbetalning av 1,37 miljarder kronor i banavgifter.