Annons:

Publicerad: 2020-11-07

750 000 ton flis eldas varje vinter

Kraftvärmeverket i Värtan är det största som eldas med biobränsle i Sverige. Det förser motsvarande 190 000 lägenheter med värme och genererar el som kan ladda 150 000 elbilar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Batteriloket Wall-E drar genom nio vagnar med fliscontainrar som skall lossas i Värtanverket i Stockholm.

I våras eldade vi till 15 april men vi är beredda att elda från början av september till mitten av maj.

 

Johannes Raudsaar, ansvarig för transporterna av bränsleflis med tåg och lastbil til Värtan.

Varje vecka under eldningssäsongen rullar åtta-nio tåg in till bangården i Värtan med bränsleflis många olika terminaler i Sverige. Flisen till Stockholm Exergi lastas på tolv terminaler i Sverige och Norge.

Varje tåg medför 1 000-1 300 ton bränsleflis.

Det kan behövas för när biokraftvärmeverket KVV8 går för fullt behövs det tre skottkärror flis i sekunden för att producera värme och el till stockholmarna. Det betyder 12 000 kubikmeter flis per dygn.

Denna varma höst startades inte pannan förrän 5 oktober och de första flistågen för säsongen ställdes in, det finns inte plats för mer än några dagars flisförbrukning i lagret Värtan.

”I våras eldade vi till 15 april men vi är beredda att elda från början av september till mitten av maj”, säger Johannes Raudsaar som ansvarar för transporterna av bränsleflis med tåg och lastbil till Värtan

Sebastian Lindqvist, radioloks- och lossningsoperatör, backar in vagnarna för tömning.
Lyft- och vändanordningen greppar containern…
…och tömmer 15 ton flis på transportbandet,

​Lossning under morgontimmarna

Flistågen kommer till bangården i Värtan kring midnatt. Från klockan 06 på morgonen dras vagnarna, oftast nio och nio, genom lossningshallen och backas sedan tillbaka med det 26 ton tunga batteriloket Wall-E.

Även om lokets effekt är endast 60 kW, cirka 80 hästkrafter, räcker det för att dra och trycka nio vagnar på sammanlagt 600-700 ton eftersom det inte finns några nämnvärda höjdskillnader i Värtan. Toppfarten är 14 km/h.

Ett och ett halvt tåg kan lossas innan Wall-E behöver nya batterier, det finns två batterisatser till loket. Men loket har en liten dieselmotor och en generator och kan förse loket med ström.

När vagnarna kommer in i lossningshallen tas ett antal prover av lasten med hjälp av en robot.

”Vi undersöker främst fukthalten i flisen men kollar också så det inte finns några främmande föremål bland flisen”, säger Raudsaar.

Under åren har det dykt upp avslitna spännband, några motorsågskedjor och ett betydande antal handskar bland flisen.

Annons:

Noll handskar, hälften fukt

Handskhalten ska vara noll. Fukthalten brukar variera mellan 45 och 55 procent.

När innehållet i containrarna, tre på varje vagn, kontrollerats lyfts containrarna en och en av en jättelik lyft- och vridanordning.

”Först vägs containern med last så vi vet att vi klarar lyftet”, säger Sebastian Lindqvist, radioloks- och lossningsoperatör.

Varje container brukar väga 16-22 ton beroende på flisens fukthalt och packningsgrad. Lyftanordningen klarar 25 ton.

”Sen lyfter vi containern och vrider runt den så innehållet faller ner på transportbandet som tar flisen till en sållnings- och krossningsenhet.”

”Vill flisen inte falla ur får vi skaka containern. Nu går det lätt, på vintern när det kan vara snö och is i containern kan vi få skaka ganska länge.”

När containern åter placerats på vagnen greppar Lindqvist radiostyrningsutrustningen och backar tåget några meter så lyft- och vridanordningen kan expediera nästa container.

När de 27 containrarna på de nio vagnarna är tömda kör Sebastian Lindqvist ut vagnarna på bangården och hämtar in nio nya vagnar

Det 26 ton tunga batteriloket Wall-E byggt 2015 av Zephir klarar nio contianervagnar trots ynka 80 ynka hästkrafter.
Lastningen av drygt 1 000 ton flis i 84 containrar i Stockaryd tar fem-sex timmar.
Hamnchefen Rainer Korkiamaki och logistikchefen Johannes Raudsaar övervakar lossningen av tåget från Stockaryd.
Bränslefliståget från Stockaryd i Småland till Värtan i Stockholm är klart för avgång.

Sex timmar för att lossa ett tåg

Det tar ungefär sex timmar att lossa 26-30 vagnar.

När två tåg anlänt Värtan samma natt tar det följaktligen tolv timmar att tömma dem på all flis.

”Vi klarar fyra tåg per dygn om vi skulle jobba dygnet runt”, säger Raudsaar.”Då skulle vi kunna försörja ugnen med flis på järnväg. Men nu tar vi in huvuddelen av flisen med båt.”

Flisen förs på gigantiska transportband till krossning och sållning; krossning av flisklumpar, ofta med is, och sållning av andra främmande föremål.

Därefter väntar flispannan där energin i flisen omvandlas till värme med hjälp av generatorer till elektricitet.

Biobränslevärmeverket i Värtan invigdes för snart fem år sedan, i februari 2016, och blev Sveriges största. Flis från gran och restprodukter från skogen som grenar, toppar och kvistar som flisats omvandlas till 750 GWh elektricitet och 1 700 GWh värme.

Det motsvarar uppvärmningen av ungefär 190 000 normalstora lägenheter. Den maximala ångeffekten är 375 MW och den maximala eleffekten 140 MW.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trailer på tåg ökar igen

Kombitrafiken på järnväg mellan södra och norra Sverige minskade när Schenker slutade köra trailrar på tåg i höstas. Men efter idogt arbete av Sandahls Goods & Parcel och Real Rail är tågfrakterna nästan uppe på de gamla nivåerna.

Nyhet

Stenen från Dalsland tar tåget

På tisdagen kördes det tredje tåget med sten från Åmål till Brista norr om Stockholm. Stenen används i vägbeläggningar och kommer så småningom att transporteras till fler orter i Sverige.