Annons:

Publicerad: 2022-10-25

Allt mer gods på järnväg

Godstransporterna på järnväg växer så det knakar. Första halvåret i år fraktades 39,5 miljoner ton gods på tåg i Sverige, 10,5 procent mer än under första halvåret 2021.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

TX Logistik kör kombitågen för Coop mellan Malmö och Bro nordväst om Stockholm. Här är Cooptåget mellan Mariedamm och Rönneshytta på sträckan Mjölby-Hallsberg i februari 2022.

Annons:

”De senaste åren har vi sett en tydlig förändring till tågets fördel för godstransportmarknaden”, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

”Konkurrenskraften har stärkts, särskilt när det gäller de gränsöverskridande transporterna.”

Jämfört med första halvåret 2019, året innan coronapandemin, transporterades 14,4 procent mer gods på järnväg i Sverige första halvåret i år.

En stor del av ökningen de senaste åren beror på ökade malmtransporter på Malmbanan mellan Luleå och Narvik men även exklusive malmtrafiken har godstransporterna ökat kraftigt.

Godstrafiken har ökat flera år i följd

Ökningen från första halvåret 2019 till första halvåret 2021 var 6,0 procent och ökningen från första halvåret 2021 till första halvåret 2022 var 3,4 procent.

Transportarbetet, det vill säga godsmängden multiplicerat med transportsträckan, har under samma period ökat med 11,4 procent till 9 847 miljon tonkilometer exklusive järnmalmstransporterna.

”Efter många år av tuffa konkurrensförutsättningar för järnvägstransporterna ser pendeln nu ut att ha svängt”, säger Gustaf Engstrand.

”Den intermodala trafiken växer nu snabbt och det finns flera aktörer som Green Cargo, Hector Rail, Sandahls, TX Logistik, CFL Cargo och Cargonet som nästan alla utvecklar kombitrafiken med nya linjer och utökad trafik. ”

Fler godståg Norge–Sverige

Cargonet utökar i december godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fem dagar i veckan och börjar i vår att köra godståg mellan Oslo och Eskilstuna.

Fler tåg till och från stora hamnarna

”Framförallt tycks tågpendlarna till och från de stora hamnarna, särskilt Göteborg och Trelleborg, bli allt fler och få fler avgångar.”

I Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största, hanterades första halvåret i år 433 000 TEU, det vill säga antal containrar omräknade till tjugofotscontainrar. Det är en ökning med fem procent jämfört med samma period 2021.

Göteborgs hamn har nu en marknadsandel på 52 procent av den svenska containermarknaden jämfört med 48 procent första halvåret 2021.
Antalet containrar som transporteras med tåg till och från Göteborgs hamn ökade med tio procent jämfört med samma period förra året, från 230 000 till 253 000 TEU.

58 procent med tåg

Det innebär att 58 procent av containrarna till och från hamnen transporteras på järnväg.

Enligt Gustaf Engstrand finns flera drivkrafter bakom medvinden för kombitrafiken efter flera tuffa år.

”När EU:s nya cabotageregler infördes 2007–2010 blev konkurrensen från vägtransporterna brutal”, säger han. ”Det blev väldigt billigt att köra gods på lastbil och kombitrafiken kunde inte konkurrera.”

”Nu har cabotagereglerna skärpts vilket gör det svårare att få tag i lågt avlönade utländska chaufförer. Den ökande reduktionsplikten och kriget i Ukraina har medfört stigande bränslepriser.”

”Dessutom kommer det tydliga politiska signaler från EU om att den här omställningen till mindre miljöstörande och mer klimatvänliga transporter måste ske nu.”

Containertrafiken till och från Göteborgs hamn har ökat stadigt i många år. Gravita-loket växlar i Skandiahamnen i februari 2012.
Green Cargo med ett kombitåg vid Lagmansholm mellan Alingsås och Herrljunga på Västra stambanan i november 2021.

”Tågtrafikföretagen bevisade järnvägen var och är ett pålitligt transportalternativ i kris. De gränsöverskridande järnvägstransporterna fungerade betydligt bättre än vägtransporterna med färre störningar och mindre förseningar”, säger Gustaf Engstrand.

Elva procents ökning i Europa

Enligt det internationella kombitransportorganet UIRR ökade kombitrafiken i Europa med närmare elva procent under 2021, räknat i tonkilometer.

Men det betyder inte att godstrafikföretagen kan skära guld när de kör genom gröna skogar. Det är mycket trångt på många järnvägssträckor i landet och svårt att få tåglägen för godstågen samtidigt som transporttiderna ofta blir långa eftersom godstågen får stå på sidan medan persontågen passerar.

Dessutom har Trafikverket haft stora problem med planeringen av ny tågplan och med körplaner för omledda tåg i samband med banarbeten.

”Det går nästan alltid få tåglägen men det blir mer och mer väntetid för godstågen”, säger Gustaf Engstrand

Eskilstuna växer med logistiken

Logistikparken i Eskilstuna har på några år vuxit till en av Sveriges största. Coop flyttar hit sin lagercentral om två år och kombiterminalen byggs ut från fyra till sex-sju spår.

Fördel med järnvägsanslutning

Han anser att företag som länge har haft eller som ordnat anslutning till järnvägen kommer att ha en konkurrensfördel.

”Ica har aldrig satsat på tågtransporter i stor skala”, säger Gustaf Engstrand.

”Ica bygger hela sin logistik på vägtransporter. Lagren saknar järnvägsanslutning. Däremot har Lidl och Coop under flera år målmedvetet satsat på järnvägstransporter och sett till att ha spår till lagren.”

En tredjedel av Coops transporter i Sverige går på järnväg och bolagets nya centrallager i Eskilstuna har två 840 meter långa spår som kan nås med ellok.

”Jag tror att företag som har eller som skaffar järnvägsanslutning får en betydande konkurrensfördel i framtiden med billigare och effektivare transporter”, säger Gustaf Engstrand.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Skadade räler försenar tåg

Trafikverket har upptäckt skador i rälerna på Västra stambanans båda spår mellan Sparreholm och Flen. Tågen får nu köra högst 40 km/h vilket medför förseningar på 15-20 minuter.

Nyhet

Coronaviruset ger fler kombitåg

Annons:Coronaviruset ger fler kombitågSpridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat. I stället ökar kombitrafiken på järnväg märkbart.Text: Ulf Nyström Foto: Kasper DudzikEtt BLS...

Nyhet

Normal tågtrafik från onsdag

SJ hoppas kunna köra alla tåg, inklusive X2000-tågen, från och med onsdag. Därmed undviks tågkaos i jultrafiken. Ett av de kontrollerade tågen hade en ”mindre avvikelse” i ett hjul och får nya hjul.

Foto. Tobbe Lundell SJ:s vd Monica Lingegård assisterade kundvärdarna på Stockholm Central under lördagen och söndagen 16-17 december 2023.
Nyhet

MPK hot mot godsbolagen

Ett halvår efter införandet av Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK är problemen större än någonsin. Kostnaderna för tågtrafikföretagen närmar sig en halv miljard kronor.