Annons:

Publicerad: 2022-10-24

Fler godståg Norge–Sverige

Cargonet utökar i december godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fem dagar i veckan och börjar i vår att köra godståg mellan Oslo och Eskilstuna.

Text: Ulf Nyström Foto: Johan Rosengren, Kasper Dudzik

Cargonet utökar i december trafiken mellan Oslo och Göteborg från ett till fem tåg per vecka. Cargonets tåg passerar Hökebangården på Hisingen på sin väg till Skandiahamnen i Göteborg 21 oktober 2020.

Annons:

”Vi tror på fortsatt tillväxt för godstågstransporterna även om vi går in i en lågkonjunktur och vi ökar därför utbudet”, säger Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör på Cargonet.

Cargonet är helägt av norska staten genom Vy, fd NSB.

Cargonet grundades för 20 år sedan av svenska Green Cargo och NSB men är sedan 2010 helnorskt. 2011 lämnade Cargonet den svenska marknaden men har de senaste åren successivt ökat trafiken över gränsen och i Sverige.

Satsning på kombitransporter

Cargonet kör nästan enbart intermodal trafik med lastbilstrailrar och containrar på tåg. Vagnlasttrafik är mycket sparsamt förekommande i Norge.

Cargonet kör sedan många år Arctic Rail Express (ARE) mellan Oslo och Narvik genom Sverige och sedan ett par år kombitåg mellan Oslo och Trelleborg via Malmö samt mellan Oslo och Göteborg.

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Förra året inleddes tågtrafik mellan Oslo och Halmstad för Biltema som har sitt centrallager i Halmstad.

Trafiken mellan Oslo och Trelleborg har successivt fördubblats och nu körs tio tåg i veckan i vardera riktningen.

Ett tåg till Göteborg blir fem

I december utökas trafiken mellan Oslo och Göteborg från en till fem tåg i veckan i varje riktning och integreras med trafiken mellan Oslo och Halmstad.

”Det har inte varit optimalt med endast ett tåg i veckan till Göteborg Skandiahamnen”, säger Carl Fredrik Karlsen.

”Vi har inte kunnat fånga upp de stora varuströmmarna med så gles trafik. Tågtransporterna blir mer attraktiva med många fler avgångar.”

Godstrafiken på järnväg i Norge ökade med tolv procent från 2020 till 2021.Cargonets kombitåg Stavanger-Oslo vid Varhaug på Sørlandsbanen i juni 2018.

Om ett halvår, våren 2023, hoppas Cargonet kunna sätta in en ny tågpendel mellan Oslo och Eskilstuna med fem avgångar i vardera riktningen varje vecka.

”Det finns stora godsflöden mellan södra Norge och Mälardalen men idag går en väldigt liten del av det godset på tåg”, säger Carl Fredrik Karlsen.

”Det mesta går på lastbil. Men vi ser en växande efterfrågan på tågtransporter från kunderna.”

”Stort behov av transporter”

”Logistikparken i Eskilstuna utvecklas snabbt med nya etableringar av stora lager, behovet av tågtransporter mellan Mälardalen och Norge bör vara stort.”

Enligt Cargonet bör det också finnas möjlighet att koppla samman Norge med Stockholms hamnar och med Finland på sikt.

”Det finns ju planer på att etablera tågtrafik mellan Eskilstuna och Stockholm Norviks hamn”, säger Carl Fredrik Karlsen.

”Blir det verklighet kan vi skapa tåglösningar mellan Norge och Finland.”

Efter många år med stagnerad godstågstrafik i Norge har efterfrågan på tågtransporter ökat kraftigt.

Eskilstuna växer med logistiken

Logistikparken i Eskilstuna har på några år vuxit till en av Sveriges största. Coop flyttar hit sin lagercentral om två år och kombiterminalen byggs ut från fyra till sex-sju spår.

Kraftigt ökad godstrafik i Norge

Från 2020 till 2021 ökade godstransporterna på järnväg i Norge med tolv procent.

”Vi har en väldigt bra tillväxt av inrikestrafiken i Norge och vi har ökat de intermodala transporterna på Nordlandsbanen Trondheim-Fauske-Bodö men ökningen är ännu större för tågtrafiken till och från Sverige”, säger Carl Fredrik Karlsen.

Cargonet håller successivt på att ta de cirka 50 år gamla sexaxliga El14-loken ur trafik. De 40 år gamla El16-loken, en starkare variant av de svenska Rc-loken, faller också snart för åldersstrecket.

Cargonet har de senaste åren anskaffat Traxx-lok, i Norge betecknade El19, och dessutom hyr Cargonet ett antal Traxx-lok.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fler avgångar och fler uppehåll

MTRX utökar antalet avgångar och kommer från början av nästa år att göra uppehåll även i Flemingsberg, Katrineholm och Falköping. Restiden mellan Stockholm och Göteborg blir oförändrad.

Nyhet

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ utökar trafiken med 25 procent efter midsommarhelgen. Antalet avgångar med snabbtågen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö ökas från fyra till sju per dag i varje riktning. Regionaltrafiken i Mälardalen utökas i början av juli.