Annons:

Publicerad: 2021-05-28

Backig genväg för en halv miljard

Om drygt en månad rullar tågen på det nya triangelspåret i Bergsåker. Då slipper virkestågen till sågverk och massafabriker vid kusten köra mot Sundsvall för tidsödande rundgång.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Rundvirkestågen på Mittbanan behöver från 5 juli inte längre att gå in mot Sundsvall för rundgång utan kan använda nya triangelspåret mot Ådalsbanan. Tåg 41741 Ånge godsbangård-Iggesund med 142- och 243-lok i multipelkoppling som dragkraft 14 maj 2021.

Annons:

”Allt har gått enligt planerna och vi har hållit budget trots ett det är ett ganska besvärligt projekt”, säger Håkan Åberg, projektledare på Trafikverket.

Triangelspåret i Bergsåker kopplar samman Mittbanan Sundsvall-Ånge-Storlien med Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand-Långsele.

Under alla år har tågen från väster på Mittbanan tvingats köra in till Nacksta eller Sundsvall C där loken fått göra rundgång och sedan fortsatt norrut mot Birsta eller Timrå och skogsindustrierna norr om Sundsvall.

Tidsödande procedur

Proceduren är tidsödande och stjäl mycket kapacitet från infarten väster och norr mot Sundsvall.

”Hector Rail kör fyra-sex tåg per dygn åt oss från Ånge och terminalerna därikring till Östrands massafabrik i Timrå och med triangelspåret kortas transporttiden med 30-45 minuter per tåg”, säger Martin Sundberg, tågtransportledare på SCA Skog. ”Med triangelspåret sparar vi tre-fem timmar per dygn.”

2018 påbörjades markarbeten vid Bergsåker fem kilometer nordväst om Sundsvall C för anläggningen av ett triangelspår.

”Det har varit ett utmanande projekt med allt annat än stabila geotekniska förhållanden vid Selångersån, anläggandet av en hög järnvägsbank och byggandet av de två närmare 100 meter långa broarna över Timmervägen och Selångersån”, säger Håkan Åberg.

Det nya triangelspåret mellan Mittbanan och Ådalsbanan strax nordväst om Sundsvall går på en närmare 100 meter lång bro över Selångersån.

Trespannsbroar över vägen och ån

Broarna har utförts som trespannsbroar för att ge ett mindre massivt intryck och slänterna har anpassats till landskapet genom att planteras med låg växtlighet.

Peab utför mark- och broentreprenaderna och Infranord utför järnvägsentreprenaden.

Triangelspåret blir 1,7 kilometer och utförs signaltekniskt så att långa godståg kan stanna på spåret utan att hindra annan tågtrafik.

Triangelspåret och växlarna vid Mittbanan och Ådalsbanan kommer att medge 80 km/h för tåg som ska trafikera triangelspåret.

Stora höjdskillnader

Höjdskillnaden mellan Mittbanan och Ådalsbanan i Bergsåker är betydande. Från förgreningspunkten mellan Mittbanan och Ådalsbanan har Mittbanan en kraftig stigning mot väster upp till 17 promille medan Ådalsbanan har en utförslöpa med 10 promille till Bergsåkersbron för att sedan stiga med 15 promille mot Birsta.

Triangelspårets profil har styrts av lutningen på Mittbanan och att spåret ska passera under Bergsåkersbron och på bro över Timmervägen. Väster om bron över Timmervägen fortsätter spåret med över 15 promilles lutning upp mot Mittbanan.

”Lutningarna begränsar tågvikten till 900 ton för de flesta tågen med endast ett lok”, säger Håkan Åberg.

Projektet kommer att kosta 530 miljoner kronor. Om inget oförutsett inträffar tas triangelspåret i drift 5 juli.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

EQT säljer Hector Rail

Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Nyhet

Omstart för Krösatågen

Kollektivtrafikmyndigheterna i Småland måste göra om upphandlingen av Krösatågstrafiken. Det har Förvaltningsrätten i Jönköping beslutat. Men beslutet kommer troligen att överklagas.

Nyhet

Första ombyggda X2000 till SJ

16 november visas Nya X2000 upp för massmedia och allmänheten. Ombyggnad av det sjunde tågsättet pågår. Men först om drygt fyra år kommer samtliga 36 tågsätt vara ombyggda.

Kapacitet Nyhet

Många små men få stora projekt

Dubbelspår, förbigångsspår, vändspår, bangårdsförlängningar, samtidig infart, spårbyten, kontaktledningsbyten, ställverksbyten och slopning av plankorsningar. Trafikverkets genomförandeplan för åren 2024–2029 är en katalog över alla åtgärder i de svenska järnvägarna under sex år.