Annons:

Publicerad: 2021-01-26

Danskt stopp för trailer på tåg

Det är stopp för transport av lastbilstrailrar på järnväg i Danmark. 13 januari upptäcktes en trailer som lossat från låsanordningen och hängde utanför en vagn i Nyborg. Nu körs trailrarna på färja mellan Sverige och Tyskland.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

185.331 och EG 3109  redo för avgång från Padborg på södra Jylland med var sitt godståg mot Tyskland i januari 2009.

Annons:

2 januari 2019 lossade en trailer från en järnvägsvagn och krossade fronten på ett mötande persontåg på Stora Bält-bron.  Åtta personer omkom och 16 personer skadades.

Transporterna av lastbilstrilar på järnväg genom Danmark stoppades under nästan två veckor.

13 januari år upptäcktes att en trailer lossat från låsanordningen på järnvägsvagnen. Trailern hängde utanför vagnssidan och kunde ha orsakat en liknande olycka.

Den danska motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, beslöt dagen därpå att omedelbart stoppa alla transporter av lastbilstrailrar på järnvägsvagnar på Stora Bält-bron.

Totalstopp upp till två veckor

I fredags, 22 januari, meddelade Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen att all trafik med lastbilstrailrar på järnvägsvagnar förbjuds i hela Danmark i upp till två veckor.

Den danska Havarikommisionen har anmält händelsen till ERA, som EU:s järnvägsbyrå.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anser att det är oklart om säkerheten är tillräckligt hög vid transporter av lastbilstrailrar på järnvägsvagnar med den typ av låsanordningar som används för närvarande.

Danska TV2 Fyn avslöjade på måndagen att det sedan dödsolyckan i januari 2019 inträffat ytterligare sex incidenter där trailrar inte varit fastlåsta i järnvägsvagnarna. Bristerna har upptäckts i i Taulov, Høje Taastrup och Malmö

Lastning av lastbilstrailer på järnvägsvagn i Padborg på södra Jylland i januari 2009.

Hårene skal jo rejse sig på hovedet af dem, og så skal de sige, det der, det går simpelthen ikke. Det skal vi have styr på. Så vi ikke risikerer, at det gentager sig.

 

Thomas Albøg Olsen, tidigare varit trafiksäkerhetschef i statliga DSB och därefter i godstågsbolaget CFL Cargo Danmark

Tågen har körts av DB Cargo

Vid samtliga tillfällen har det rört sig om tåg och vagnar som körts av DB Cargo.

DB Cargo har ansett att händelserna varit ”mindre allvarliga” men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bett DB Cargo om en närmare förklaring.

Thomas Albøg Olsen, som tidigare varit trafiksäkerhetschef i statliga DSB och därefter i godstågsbolaget CFL Cargo Danmark, anser att incidenterna måste tas på största allvar.

”Man måste ta i beaktande vad konsekvenserna blir när en trailer inte är riktigt lastad på en järnvägsvagn”, säger han till TV2 Fyn.

Han anser att DB Cargo grundligt måste gå genom sin kontrollprocedur för att säkerställa att trailrarna verkligen låses fast i järnvägsvagnarna.

Stora krafter på Stora Bält-bron

Trailrarna utsätts för mycket stora krafter under tågtransporten, särskilt på Stora Bält-bron där det ofta är mycket kraftiga sidvindar.

”Hårene skal jo rejse sig på hovedet af dem, og så skal de sige, det der, det går simpelthen ikke. Det skal vi have styr på. Så vi ikke risikerer, at det gentager sig, säger Thomas Albøg Olsen till TV2 Fyn.

Han anser att de slutsatser som den danska Havarikommissionen kom fram till efter dödsolyckan 2019, att låsanordningen inte var tillräckligt smörjd och därför inte fungerade som den skulle, inte har varit tillräckligt tydliga och inte har kommunicerats tillräckligt effektivt.

Han anser det också oklart om DB Cargo har levt upp till de krav om smörjning av låsanordningarna som ERA utfärdade fyra månader efter olyckan 2019.

Ett av Hector Rails kombitåg med 241 003 som dragkraft har nyss lämnat Trelleborg och passerar vindmöllan i Kyrkoköpinge i april 2015. 

Trailer på tåg körs nu på färja

Hector Rail som kör lastbilstrailrar åt bland andra Samskip har styrt om transporterna av lastbilstrailrar till järnvägsfärjorna mellan Trelleborg och Rostock så långt det varit möjligt.

”Det är oerhört stökigt just nu”, säger Andreas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail. ”Vi gör allt vi kan få fram allt gods.”

Hector Rail kör normalt 24 långa kombigodståg i veckan mellan Krefeld i Ruhr-området och Falköping, Nässjö och Katrineholm.

Transporterna med järnvägsfärjorna tar i snitt åtta timmar längre än transporterna på järnväg genom Danmark.

”Ungefär en fjärdedel går nu på lastbil mellan Sverige och Tyskland”, säger Andreas Kässel. Det är tidskritiskt gods, färskvaror och industriprodukter. som måste fram inom ett dygn.”

Det måste snart komma ett besked från Danmark. Just nu ligger en våt filt över godstågsförbindelserna mellan Sverige och kontinenten.

 

Andreas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rai

Drygt hälften av järnvägsgodset på färjorna

Av resterande 75 procent går drygt hälften på järnvägsfärjorna och knappt hälften i containrar på tåg genom Danmark.

”Det har fungerat mycket väl med nya tåglägen tack vare Trafikverket, med växlingen i Trelleborg och med färjetransporterna över Östersjön”, säger Kässel. ”Alla ställer upp och jobbar stenhårt.”

”Men det måste snart komma ett besked från Danmark. Just nu ligger en våt filt över godstågsförbindelserna mellan Sverige och kontinenten.”

Efter att tågfärjetrafiken mellan Trelleborg och Sassnitz lagts ner våren 2020 och tågfärjorna mellan Ystad och Swinoujscie i Polen ställts in på obestämd tid är linjen mellan Trelleborg och Rostock den enda som återstår.

Två stora tågfärjor i trafik

De två kvarvarande järnvägsfärjorna MS Mecklenbrug-Vorpommern och MS Skåne opereras av Stena Line med 40 turer i veckan. Färjorna har cirka 1 000 meter järnvägsspår vardera.

Stena Line anser att transporterna med tågfärjorna måste öka betydligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att upprätthålla förbindelsen på sikt.

”Vi har normalt omkring 20 procents utnyttjande av spåren på färjorna och om det fortsätter kan inte vi garantera att den här servicen finns kvar eftersom det kostar rätt mycket att underhålla de här fartygen”, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line.

”Nu kör vi med 50 procents beläggning och har gott om restkapacitet. Men om det skulle bli stopp för all godstågstrafik genom Danmark räcker inte de två färjorna till.”

Sassnitz vid kaj i Uddevalla

Den äldre tågfärjan MS Sassnitz ligger vid kaj i Uddevalla och har överförts till systerbolaget Stena RoRo men kan i ett nödläge återinsättas i trafik.

Enligt Stena Line kan MS Mecklenbrug-Vorpommern och MS Skåne användas i trafiken mellan Trelleborg och Rostock i ytterligare 15-20 år.

”Men om lönsamheten inte förbättras radikalt jämfört med det normala utnyttjandet på cirka 20 procent av vagnskapaciteten kommer de att tas ur trafik tidigare”, säger Carl Mårtensson.

”Det är dyra att köra och underhålla en tågfärja än en vanlig färja för passagerare och lastbilar. När vi bygger nytt bygger vi inte med järnvägsspår om de ekonomiska förutsättningarna inte förbättras.”

Trafikverket överlämnade nyligen en rapport om behovet av alternativ till järnväögsförbindelserna genom Danmark.

Trafikverket värnar tågfärjorna

Tågfärjorna mellan Sverige och Tyskland måste finnas kvar, åtminstone till järnvägstunneln under Fehmarn Bält är klar 2029. Det anser Trafikverket.

Men om lönsamheten inte förbättras radikalt jämfört med det normala utnyttjandet på cirka 20 procent av vagnskapaciteten kommer de att tas ur trafik tidigare.

 

Carl Mårtensson, presschef på Stena Line.

”Vi måste på något sätt säkerställa att det finns fungerande alternativ om det inträffar allvarliga störningar eller totalstopp i tågtrafiken över Öresundsbron eller genom Danmark”, säger Lennart Andersson, chef för Region Syd på Trafikverket.

Väte sköter färjeväxlingen

Väte, en förkortning för Växling och terminaltjänst, som sköter all växling för tågfärjorna i Trelleborg hanterar normalt tre tåg per riktning och dygn; ett för DB Scandinavia, ett för Cargonet och ett för TX Logistik.

”Nu är det dubbelt så många tåg, sex tåg per dygn, och vi har tagit in extrapersonal från Uddevalla och Stockholm för att ha bemanning hela trafikdygnet”, säger Jan G Forslund, vd och delägare i bolaget.

De tre tillkommande tågen körs av DB Scandinavia, TX Logistik och Hector Rail.

Väte använder ett tungt diesellok och ett tvåvägsfordon, som kan köras både på asfalt och spår, för färjeväxlingen i Trelleborg.

”VI kämpar på och vi kommer att klara all växling så länge det behövs”, lovar Jan G Forslund.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Industrispår i Norrköping läggs ner

Tusentals nya lastbilstransporter blir resultatet när Södra hamnspåret i Norrköping läggs ner. Kommunen ser bara fördelar när industritransporterna flyttas till Kardonbanan, en ny elektrifierad bana.

Nyhet

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

Nyhet

Nya bokningssystem för tågbiljetter

I tisdags, 16 april, lanserade SJ sitt nya bokningssystem som ansluter till Samtrafikens tjänst Nationell distribution som spårsattes 5 mars. Inom kort följer Snälltåget, MTRX och Vy Tåg efter. Biljettbokningen ska bli enklare och ge mer information.