Annons:

Publicerad: 2022-10-17

Risk för totalt tågstopp

All tågtrafik i Sverige kan komma att stoppas 11 december. Tågföretagen anser att Trafikverket inte visat att det nya planeringssystemet MPK är tillräckligt säkert.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ X55 3354 vid Norralatunneln på Ostkustbanan 8 oktober 2022.

Annons:

Vi vill inte vara alarmistiska men vi är väldigt oroliga för att det här inte kommer att fungera.

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargo och styrelseordförande i Tågföretagen

“Vi vill inte vara alarmistiska men vi är väldigt oroliga för att det här inte kommer att fungera”, säger Ted Söderholm, vd i statliga godstågsbolaget Green Cargo och styrelseordförande i Tågföretagen.

”Vi har försökt föra en dialog med Trafikverket men vi har inte fått klara besked i en lång rad frågor, vi är inte särskilt trygga i den nuvarande situationen.”

Tågföretagen skickade förra veckan ett brev till Trafikverket med krav på information och garantier för trafiksäkerheten.

Tågföretagen kräver en riskanalys

I skrivelsen från Tågföretagen, som undertecknats av cheferna för alla Sveriges stora tågtrafikföretag, kräver Tågföretagen att Trafikverket redovisar en riskanalys för övergången till det nya planeringssystemet.

”Låt oss från Tågföretagen vara ytterst tydliga med detta: Sveriges tågföretag kommer inte på några villkor att bedriva tågtrafik från och med den 11 december om vi inte är övertygade om att den höga nivån på trafiksäkerhet bibehålls, efter att vi givits tillräckligt utrymme för att fullgöra vår skyldighet att bidra till hanteringen av gemensamma risker.”

Under 2022 har Tågföretagen flera gånger bett Trafikverket om konsekvens- och riskanalyser kopplade till införandet av det nya planeringssystemet MPK men utan att få några entydiga svar.

Det kan bli kaos i trafiken 11 december

De uteblivna beskeden från Trafikverket kan, enligt Tågföretagens skrivelse, leda kaos i tågtrafiken från 11 december.

”Med mindre än två månader kvar till att tågplan 2023 träder i kraft och kort därpå en av årets mest intensiva trafikhelger på järnvägen ser vi risker för en allvarlig påverkan på järnvägstrafiken i Sverige.”, skriver Tågföretagen till Trafikverket.

”Tågföretagens medlemmar har under lång tid efterfrågat och blivit lovade underlag, medverkat i forum och varit tillgängliga för tester men fortsatt saknar vi svar på avgörande frågor. Vi måste kunna testa våra lösningar för att därmed säkerställa en fungerande övergång. Trafikverkets reviderade tidplan ger inte förutsättningar för att åstadkomma detta.”

Förutsätter att tågplanen fastställs i morgon

Tågföretagen förutsätter att Trafikverket kan leverera den kraftigt försenade tågplanen för 2023, som träder i kraft 11 december, i morgon 18 oktober.

”Det finns inget utrymme för ytterligare förseningar i tidplanen, eftersom rådande tidplan redan nu innebär ett väsentligt minskat tidsfönster för järnvägsföretagen att anpassa den egna produktionsplaneringen”, skriver Tågföretagen.

”Vi förutsätter att Trafikverket kommer att kunna leverera en tillfredställande kvalitet och ett kapacitetsuttag som väsentligen motsvarar efterfrågad kapacitet, samt en fungerande revisions- och ad-hoc-process.”

Incheckning igång till SJs nattåg på stationen i Åre februari 2008.

Tågföretagen konstaterar att det saknas en plan B om det skulle uppstå ytterligare förseningar i processen eller i samband med införandet av tågplanen för nästa år, T23.

Stopp för alla banarbeten

Om det skulle uppstå problem i samband med införandet av den nya tågplanen föreslår Tågföretagen att alla icke-akuta banarbeten stoppas för att säkerställa säkerheten.

Tågföretagen föreslår också att Trafikverket tar fram en övergångsplan och en alternativplan för användning om det nya planeringssystemet inte visar sig fungera fullt ut från start 11 december.

”När T23 trafikstartar den 11 december 2022 måste Trafikverket garantera att dagens höga nivå på trafiksäkerhet bibehålls.”, skriver Tågföretagen.

Green Cargos vd Ted Söderholm säger att osäkerheten i bästa fall beror Trafikverkets oförmåga eller ovilja att redovisa problemen med och bristerna i ett det planeringssystemet och i sämsta fall på att systemet fortfarande har problem och brister.

”Enorm osäkerhet i alla tågtrafikföretag”

”I vilket fall som helst har den stora förseningen av den nya tågplanen och den långa och allt annat än öppna processen lett till en enorm osäkerhet i Sveriges alla tågtrafikföretag”, säger Ted Söderholm.

”Det är när Trafikverket offentliggör tågplanen som det stora arbetet med planering av fordonsomlopp och personalturer börjar oss i tågtrafikföretagen, i år har vi extremt kort tid på oss för att få allt att fungera.”

Enligt Ted Söderholm kan övergången till den nya tågplanen bli ett steg ur askan in i elden.

”Vi har ju ett oerhört stökigt år bakom oss med sena besked om banarbeten, inställda och omledda tåg.” säger han. ”Nu måste övergången till den nya tågplanen fungera friktionsfritt.

Många års arbete med MPK

Trafikverket har arbetat länge med det nya planeringssystemet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK).
Implementeringen av det nya systemet har dragit ut på tiden och det har krävt mycket stora utbildningsinsatser inom Trafikverket för att personalen ska kunna hantera det.

Det har i sin tur lett till att planeringen av inställelser och omledningar av tåg i samband med banarbeten försenats mycket kraftigt under hela året

Ted Söderholm, vd Green Cargo.​
Foto: Tågföretagen

Sena biljetter till tåg i jul

Det kan dröja nästan två månader innan SJ börjar sälja biljetter till jultrafiken. MTRX hoppas vara några veckor snabbare och Snälltåget kommer att sälja biljetter till tåg med preliminära tider. Alla skyller på Trafikverket.

Föreläggande mot Trafikverket

Transportstyrelsen har tröttnat på Trafikverkets oförmåga att leverera körplaner till tågtrafikföretagen i tid och ger Trafikverket ett föreläggande.

Transportstyrelsen har hotat med vite

Transportstyrelsen hotade nyligen med vite om Trafikverket inte radikalt förbättrar leveranserna av körplaner till tågtrafikföretagen.

Arbetet med den tågplan som gäller från 11 december är flera månader försenad och den ska vara klar först i morgon, 18 oktober.

Förseningen har medfört att tågtrafikföretagen inte vet när, var och hur tågen kan köras från 11 december och ett år framåt och därför inte har kunnat sälja biljetter till bland annat jultrafiken.

Flera företag, bland andra Flixtrain Snälltåget och Vy Tåg, har de senaste dagarna valt att börja sälja biljetter ändå men reserverar sig för förändrade avgångs- och ankomsttider eftersom inte ännu inte fått reda om vilken tidtabell tågen kommer att få.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Pendeltåg stoppade i förtid

Pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden har ställts in. Trafiken skulle enligt tidigare beslut upphöra i december men ställdes in redan 14 augusti efter ett extrainsatt politikermöte 1 augusti.

Nyhet

Spåren är borta – finns järnvägen kvar då?

I Tyskland kan en nedlagd och uppriven järnväg återuppstå decennier senare. 50 linjer har åter tagits i bruk sedan 1994. Lägger du däremot ner en järnvägssträcka i Sverige, försvinner järnvägen för all framtid. I år inleds rivningen av Karlsborgsbanan.

Nyhet

Flixtrain drar ner efter bra sommar

Avgångarna har blivit färre, uppehållen ska bli fler och nästa år inleds trafiken mellan Stockholm och Malmö. Ledningen för Flixtrain är nöjd med den första sommaren på svenska spår.

Nyhet

Ny tågverkstad i Göteborg

Train Alliance kommer att bygga en ny verkstad för underhåll och reparationer av lok och godsvagnar i närheten av Skandiahamnen i Göteborg. Lokaliseringen beslutas i höst. Verkstaden ska stå klar senast 2028.