Annons:

Publicerad: 2024-01-26

”Det är ingen bra politik att spara på infrastruktur”

”Det finns ett starkt samband mellan transportinfrastruktur, arbetsmarknad och regional utveckling, förklarade SJ:s kommunikationsdirektör Claes Lindholtz när han presenterade den andra rapporten, Järnvägssystemets betydelse för regional tillväxt, på SJ:s huvudkontor i Stockholm den 24 januari.

Text och foto: Peter Johnsson

Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Annons:

Det var den andra rapporten från initiativet Omtag svensk järnväg och den avhandlar hur tillgång till järnvägstransporter har stor betydelse för attraktiviteten hos en plats. Författare till rapporten är Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och kollegan Lars Pettersson, ekonomie doktor.

”Vi ser att städer och stora regioner är viktiga för specialisering, matchning och kompetensförsörjning. De skapar en robusthet i kompetensrekryteringen”, förklarade Johan Klaesson.

Stora regioner växer och små regioner tappar. Detta är tydligt inom allt från antal branscher som är aktiva, till lönegrader och sysselsättning. Storleken har blivit allt viktigare i takt med tjänstebranschens framväxt. Och investeringar i infrastruktur kan bidra till att förstora regioner, skapa tillväxteffekter, samt geografisk spridning av tillväxteffekterna.

”Inom forskningen talar vi om så kallad tyst kunskap, att man behöver vara på ett visst ställe för att hänga med i utvecklingen”, sa Johan Klaesson.

Alla medborgare har nytta av infrastruktur

Däremot visar också rapporten att flertalet av Sveriges regioner har sämre konkurrenskraft vad gäller transportinfrastruktur än andra regioner i EU i genomsnitt. Transportinfrastrukturen innebär här en begränsning snarare än en konkurrensfördel för många delar av landet.

”Det är ingen bra politik att spara på infrastruktur. Du har som medborgare nytta av investeringen, även om du inte använder den”, konstaterade Johan Klaesson.

Under frukostseminariet hölls ett panelsamtal där Elinor Odeberg, chefsekonom på Tankesmedjan Arena Idé, Patrik Kronqvist, politisk redaktör Expressen och PM Nilsson, vd Tankesmedjan Timbro, deltog.

Under frukostseminariet hölls också ett panelsamtal där Elinor Odeberg, chefsekonom på Tankesmedjan Arena Idé, Patrik Kronqvist, politisk redaktör Expressen och PM Nilsson, vd Tankesmedjan Timbro, deltog.

”Det monetära problemet på 1990-talet som ledde till skuldsaneringen är borta idag. Nu har vi en annan typ av skuld som berör infrastruktur, elförsörjning, järnvägar, avlopp, vatten och bostäder för att ge några exempel. Vi står inför ett antal val idag, som avgör vilket Sverige får i framtiden”, konstaterade Elinor Odeberg.

“Järnvägens revansch”

”Bilen har visat sig vara mycket konkurrenskraftig. Samtidigt får den extra kraft av de analyser som görs inför investeringar”, sa PM Nilsson och fortsatte:

”Det vi ser nu är järnvägens revansch, en utveckling prognoserna inte fångade. Och det här är till stor del stadens revansch eftersom den täta staden driver fram järnvägstrafik. Bilen bygger sämre städer”, berättade PM Nilsson och jämförde Lund med Löddeköpinge och Stockholm med Sollentuna.

Patrik Kronqvist, politisk redaktör Expressen, lyfte fram Sverigeförhandlingen som ett bra exempel på hur vi borde jobba i Sverige.

”Där lyckades vi se bortom de samhällsekonomiska analyserna, inklusive politikerna, och vi kom överens om något stort tillsammans”, sa han.

”Idag har den samsynen ersatts av en olycklig start-stopp-debatt som inte gynnar någon.”

Patrik Kronqvist menade också att debatten handlar alldeles för mycket om långväga transporter och för lite om de vinster som fungerande regional pendling har.

”Effekten av att lyfta bilismen för mycket blir att fler och fler hamnar improduktiva situationer som bilköer istället för på tåget eller bussen med en laptop.”

”Effekten av att lyfta bilismen för mycket blir att fler och fler hamnar improduktiva situationer som bilköer istället för på tåget eller bussen med en laptop.”

 

Patrik Kronqvist, politisk redaktör Expressen

“Vi måste möta behoven”

PM Nilsson konstaterade också att det det kanske inte går att vara fullt ut rättvis när det kommer till infrastrukturinvesteringar.

”Små städerna lever delvis bättre med hjälp av bilen samtidigt som större städer blir effektivare med tåget. Om inte alltför många år bor det en miljon människor norr om Dalälven och tio miljoner söder om. Vi måste bygga ett samhälle som möter de olika behoven av infrastruktur ett sådant land har”, sa PM Nilsson.

Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd i Stockholm och Rickard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, fick avsluta seminariet.

De diskuterade hur kommuner, regioner och staten kan samverka för att driva nödvändiga infrastruktursatsningar.

”Det är tydligt. Vi måste jobba tillsammans och äga allt tillsammans, från behov till byggnation till drift och underhåll”, sa Kristoffer Tamsons och fortsatte:

”Vi måste också lyfta blicken och länka ihop regionernas systemanalyser med målet att skapa en svensk systemanalys. Det tror jag lyfter oss till nästa steg.”

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SL kan tvingas betala en miljard kronor

SL hade ingen grund för att säga upp avtalet med Ansaldo STS om ett nytt signalsystem för tunnelbanans röda linje. Det slås fast i en skiljedom. SL kan tvingas betala skadestånd på en miljard kronor.

Notis

Nordiskt samarbete i fokus på Elmia

I samband med Elmia Nordic Rail kommer dagskonferensen ”Nordisk dag” att äga rum den 11 oktober. En konferens som kommer att fokusera på flera viktiga områden, bland annat utvecklingen av den nordiska järnvägen inom Europa, grön omställning och aktuella transportkorridorer.

Nyhet

Lång väntan på normal tågtrafik

Just när man trodde att det värsta var över drabbade fimbulvintern åter Sverige. Låga temperaturer och massor av snö har förvärrat de redan stora problemen för både persontågen och godstågen.