Annons:

Publicerad: 2020-10-12

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel. Men frågan är vilket företag som vill köra nattåg utan ekonomisk ersättning för de många milen genom Tyskland.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, Christian Pohl

Ett ÖBB nattåg har anlänt till Hamburg Altona i augusti 2015. ÖBB är en av de aktörer som är tänkbar operatör för ett kommande nattåg mellan Sverige och Europa.

Annons:

Jag har talat med min kollega i Tyskland och vi har talat om det på ministernivå i EU men Sverige kan inte vänta på att Tyskland och andra länder ändrar sina regelverk.

 

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

”Tyvärr tillåter inte Tyskland att fjärrtågstrafik upphandlas”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Järnvägar.nu.

”Jag har talat med min kollega i Tyskland och vi har talat om det på ministernivå i EU men Sverige kan inte vänta på att Tyskland och andra länder ändrar sina regelverk.”

”Det behövs ett EU-direktiv om upphandlad trafik över gränserna, vi måste få bort de hinder som finns i dag. Jag hoppas att vi kan lösa detta under 2021 som ju av EUN har utsetts till Järnvägens år.”

Uppdrag att upphandla nattågstrafiken

Regeringen gav i somras Trafikverket i uppdrag att upphandla nattågstrafik Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg med trafikstart 1 augusti 2022.

Det eller de företag som kommer att köra tågen får ersättning för att köra till och från gränsen mellan Danmark och Tyskland och får köra resten av sträckorna på egen ekonomisk risk.

Eftersom det är mindre än två år kvar till trafikstart kommer Trafikverket att genomföra en så kallad direktupphandling.

”Det är för kort tid att upphandla trafiken i konkurrens”, säger Håkan Jacobsson på enheten för Avtal och finansiering på Trafikverket. ”Under hösten utreder vi förutsättningarna för trafiken och avtalet eller avtalen och i vår måste vi förhandla ned det eller de företag som ska köra tågen från sensommaren 2022.”

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år. Trafikverket får uppdraget att upphandla trafiken.

Avtal bör vara klara sommaren 2021

”Vi vill gärna ha avtalet eller avtalen klara ett år innan trafikstart, det vill säga sensommaren nästa år, för att företaget eller företagen ska hinna förbereda trafiken genom att skaffa fordon, personal och alla erforderliga tillstånd.”

Det är av allt att döma inte särskilt många tågtrafikföretag som är kapabla och villiga att köra nattågen: SJ och Transdev, som kör Snälltåget, norska Vy, danska DSB, tyska DB och österrikiska ÖBB som de senaste åren börjat bygga upp ett när av nattågsförbindelser i Central- och Västeuropa under namnet Nightjet.

Regeringen påpekade att avtalstiden bör vara relativt kort, högst fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, för att inte blockera uppbyggnad av nya kommersiella alternativ.

Regeringens uppdrag fick ändå företrädare från Transdev som kör Snälltåget mellan Malmö och Berlin under turistsäsong, en trafik som ska förlängas från och till Stockholm, att se rött.

”Ja, det är väldigt viktigt att inte störa utan att stödja den kommersiella nattågstrafiken”, säger Tomas Eneroth. ”Transdev för en fantastisk insats med Snälltåget och den upphandlade trafiken får helt enkelt inte förstöra förutsättningarna för Snälltåget.”

Regeringen vill skapa marknad

”Men regeringen är övertygad om upphandlad nattågstrafik till och från Hamburg och Bryssel skapar en marknad för tågresor till och från kontinenten och på sikt förbättrar förutsättningarna för Snälltåget.”

Eneroth hoppas att den upphandlade nattågstrafiken ska kunna bjuda på moderna ligg- och sovvagnar och på upplevelser som gör resan mer än enbart en transport.

”En restaurangvagn, kanske med musikunderhållning”, nämner han som exempel på mervärden. Restiden blir ju upp mot elva timmar så det handlar inte enbart om att sova sig genom resan.”

Upphandlingen omfattar tåg till och från Stockholm-Malmö och Tyskland-Belgien. Däremot omfattas inte Göteborg och Västkusten.

”Jag utesluter inte någon form av trafik från Göteborg och kanske även från Norge”, säger Eneroth. ”Men i första steget har vi valt att satsa på Stockholm och Malmö.”

ÖBB med DSB och Transdev ligger bäst till

En relativt kvalificerad gissning är att österrikiska ÖBB i samarbete med danska DSB får uppdraget att köra nattågen mellan Malmö och Bryssel, företagen har lok och kan med någorlunda kort varsel frigöra vagnar för trafiken och de har alla tillstånd som krävs.

SJ har också visat intresse för att köra tågen men det svenska företaget saknar såväl lämpliga lok och vagnar som tillstånd att köra tåg i Tyskland och Belgien.

Ungefär lika troligt är det att Transdev med konceptet Snälltåget får förtroendet att köra nattågen mellan Stockholm och Hamburg. Företaget har i flera år kört nattåg mellan Malmö och Berlin och utvidgar i vår nattågen till och från Stockholm dit man redan kör dagtåg. Dock måste Transdev anskaffa ett antal sovvagnar för att klara regeringens och Trafikverkets krav; hittills har Snälltåget gått med enbart sitt- och liggvagnar.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Berlin året runt med SJ

SJ lägger inte ner nattågstrafiken till Berlin 30 september som planerat. Tågen kommer att rulla året runt med oförändrade tider och priser till början av december.

Nyhet

Ingen dröm för godstrafiken

Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods. Att köra genomgående godståg mellan Sverige och Tyskland bjuder fortfarande på utmaningar.

Nyhet

Sena biljetter till tåg i jul

Det kan dröja nästan två månader innan SJ börjar sälja biljetter till jultrafiken. MTRX hoppas vara några veckor snabbare och Snälltåget kommer att sälja biljetter till tåg med preliminära tider. Alla skyller på Trafikverket.