Annons:

Publicerad: 2023-05-29

Ett lyft för Arlanda Express

Arlanda Express spårade ur i 150 km/h vid Blackvreten strax väster om Arlanda i lördags morse. Två personer skadades lindrigt. På söndagen lyftes de tre urspårade vagnarna upp på spåret med en Kirow-kran.

Text: Ulf Nyström  Foto: Tommy Hvitfeldt

Svensk Tågkraft drog Kirowkranen från Sundsvall till Arlanda med Ma 876 och TMX 1042 under lördagen.

Annons:

”Det var en hektisk helg men allt gick väldigt bra”, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefab och logistik på Vossloh Nordic Switch Systems.

Vossloh hade nyss avslutat inläggning av nya spårväxlar i Birsta strax norr om Sundsvall när samtalet kom från Arlanda Infrastructure på lördagsmorgonen. Ett tåg hade spårat ur och man behövde hjälp med att lyfta upp det på spåret.

”Vi fick hyfsat snabbt ett tågläge av Trafikverket och Svensk Tågkraft, som vi ofta samarbetar med, drog ner vår Kirow 910-kran till Arlandabanan under eftermiddagen och kvällen under lördagen”, säger Fredrik Johansson.

Röjningsarbetet inleddes i söndags morse

Tidigt på söndagsmorgonen inleddes arbetet med att få de tre vagnarna i Arlanda Express-tåget som spårat ur upp på spåret igen för att de ska kunna bogseras till Arlanda Express verkstad som ligger strax intill olycksplatsen i Blackvreten.

”Samarbetet med Euromaint, som har bärgningsberedskapen för Arlanda Express, fungerade väldigt bra och efter lite förberedelser kunde vi börja lyften vid åttatiden på morgonen”, säger Fredrik Johansson.

”Vi lyfte varje vagnhalva för sig så det blev totalt sex lyft. Vi var i stort sett klara vid 17-tiden. När spåret och växlarna är reparerade kommer hela tåget att dras till verkstaden för reparation.”

Att lyfta vagnarna i en ända i taget innebar lyft på cirka 40 ton, en förhållandevis enkel uppgift för den spårgående Kirow-kranen.

Kranen väger 105 ton plus motvikter

Kirow 910 är 13 meter, har en teleskopbom på 18 meter, väger 105 ton exklusive motvikter. Motvikterna väger 50 ton.

Urspårningen vid Blackvreten strax väster om Arlanda inträffade klockan 04:35 på lördagen. Arlanda Express tåg 7900 hade avgått från Stockholm C 04:20 och hade just passerat Blackvretens driftplats på spår 9, det spår tåget normalt använder, när det spårade ur.

Urspårningen inträffade i 150 km/h, strax under den största tillåtna hastigheten för Arlanda Express på sträckan som är 160 km/h. En av de fyra vagnarna spårade med samtliga hjul, två vagnar spårade med en boggi vardera medan den främsta vagnen var kvar på spåret med samtliga hjul.

Skadorna på spåret är omfattande, cirka 900 meter spår och två växlar förstördes och det uppstod även vissa skador på det andra dubbelspåret.

Två lindrigt skadade vid urspårningen

Omkring 70 personer fanns ombord på tåg 7900. Två av dem fick lindriga skador vid urspårningen.

Sträckan mellan Skavstaby och Myrbacken via Arlanda ägs och förvaltas av Arlandabanan Infrastructure som ägs av svenska staten. Arlandabanan Infrastructure upplåter Arlandabanan mellan Arlanda flygplats och Stockholm C till A-Train som kör Arlanda Express. A-Train ägs av Portare.

Urspårningen och skadorna på banan medförde att all tågtrafik på Arlandabanan stoppats till vidare.

Fjärr- och regionaltåg som normalt använder Arlandabanan och stannar vid Arlanda C körs via Märsta. Två av SJ:s nattåg från Umeå och Duved blev stående på Arlanda C flera timmar innan de kunde dras tillbaka till Knivsta och därefter fortsätta söderut mot Stockholm.

Kostnaden minst 100 miljoner kronor

Kostnaden för urspårningen kan komma att uppgå till drygt 100 miljoner kronor.

”Det kommer kosta oss oerhörda pengar. Inte bara intäktsbortfall, vi måste byta ut två växlar, cirka en kilometer räls och två vagnar som är skadade. Det kommer röra sig om hundratals miljoner kronor”, sade Magnus Zetterberg, vd på A-train, till Expressen på söndagen.

”Vi kommer definitivt inte köra några tåg de närmsta fem till sju dagarna.”

Statens haverikommission kommer att utreda orsakerna till urspårningen och har sedan lördagen genomfört faktainsamling på olyckplatsen.

”Vi kunde lämna röjningsmedgivande på lördagseftermiddagen sedan vi undersökt det urspårade tåget och tittat på spår och växlar drygt en kilometer från platsen där tåget stannade”, säger Mikael Hillbo, utredningsledare på Haverikommissionen.

Mer noggrann undersökning i verkstaden

”Vi kommer att titta närmare på tåget när det kan lyftas inne på verkstaden i Blackvreten och vi undersöker spåret mer noggrant innan byte av räler och växlar får ske.”

Enligt Mikael Hillbo hade man inte sett några uppenbara orsaker till urspåringen på något av fordonen under lördagen men däremot gjort vissa intressanta iakttagelser av spåret knappt en kilometer väster om platsen där tåget till slut stannade.

”Vi kommer att skicka delar av rälerna på metallurgisk analys”, säger Mikael Hillbo.

Tågurspårningarna med ett malmtåg mellan Sikträsk och Lina älv på Malmbanan 7 november 2021 och med ett godståg mellan Kummelby och Häggvik strax norr om Stockholm 11 februari 2021 berodde på sprickbildning rälerna.

Den första vagnen i flygtåget till Arlanda spårade inte ur.

”Det var hjulen i den sjunde hjulaxeln, alltså första hjulaxeln i den bakre boggin på andra vagnen, som först gick av spåret och därefter har ytterligare sju axlar spårat ur”, säger Mikael Hillbo.

Haverikommissionens utredning kommer inte att bara klar förrän i början av nästa år.

Däremot kommer Haverikommissionen troligen att presentera en preliminär rapport om olycksorsaken i sommar.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Slagg orsakade urspårning

Urspårningen mellan Sikträsk och Linaälv på Malmbanan i november 2021 orsakades av en utmattningsspricka i en av rälerna som ledde till ett rälbrott när det tunga malmtåget passerade.

Rälbrott orsakade tågurspårning

När godståget passerade utlöstes ett rälbrott i en av flera sprickor. Rälen trasades sönder och tåget spårade ut i 104 km/h. Hade urspårningen inträffat dagtid hade en allvarlig olycka kunnat inträffa.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Vägar och järnvägar blir mycket dyrare

Trafikverket är bra på att bygga väg och järnväg men dåligt på planering. Kostnaderna skenar under planeringsfasen men är stabila när spadarna väl satts i marken. Det anser Riksrevisionen som granskat närmare 300 projekt.

Notis

Störningar på Västkustbanan

Under hösten utför Trafikverket flertalet arbeten med olika omfattning på Västkustbanan. Halland påverkas främst 6–8 oktober, när tågen stoppas mellan Halmstad och Göteborg. Men även under vecka 39 kommer det bli riktigt besvärligt för resande i Skåne.