Annons:

Publicerad: 2022-10-06

SJ kör vidare i Småland

Kammarrätten i Jönköping upphäver förvaltningsrättens dom om upphandlingen av Krösatågstrafiken och avslår Vy Tågs ansökan om överprövning. Därmed kan SJ köra vidare.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Kammarrätten avvisar överklagandet från Vy Tåg av upphandlingen av Krösatågstrafiken. Krösatåget Y32 1407 lämnar Jönköping C en majdag 2013.

Annons:

”Härligt”, säger Carl-Johan Sjöberg, vd i Jönköpings Länstrafik (JLT).

”Det är jätteskönt att den långdragna juridiska processen äntligen tycks vara avklarad.”

SJ vann i december 2020, för snart två år sedan, upphandlingen av trafiken med Krösatågen och med Kustpilen som skulle integreras med Krösatågstrafiken. Avtalet skulle gälla från december 2021.

Vy Tåg överklagade beslutet med hänvisning till brister i utvärderingen av anbuden.

Förvaltningsrätten i Jönköping beslöt i november förra året efter nästan ett års betänketid att upphandlingen som Region Jönköpings län, Hallandstrafiken, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar Län och Region Blekinge gjort 2020 måste göras om.

Upphandling till kammarrätten

Region Jönköpings län vill att kammarrätten prövar upphandlingen av trafiken med Krösatågen. Förvaltningsrätten beslutade för några veckor sedan att upphandlingen måste göras om.

Omstart för Krösatågen

Kollektivtrafikmyndigheterna i Småland måste göra om upphandlingen av Krösatågstrafiken. Det har Förvaltningsrätten i Jönköping beslutat. Men beslutet kommer troligen att överklagas.

Regionerna överklagade

Regionerna överklagade i december förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Efter drygt nio månader har kammarrätten nu beslutat att upphäva förvaltningsrättens dom och att avslå Vy Tågs ansökan om överprövning av regionernas beslut om tilldelning.

Kammarrätten instämmer visserligen i förvaltningsrättens bedömning att upphandlingen i flera delar brister i transparens.

”De av Vy Tåg åberopade bristerna i dessa delar är dock sådana att de enligt kammarrättens mening bör ha kunnat identifieras av bolaget redan under anbudstiden. Bolaget har även uppgett att det har behövt ta höjd för oklarheterna i sitt anbud.”, skriver kammarrätten bland skälen för rättens avgörande.

Vy Tåg anses inte ha försökt reda ut oklarheter

”Såvitt framgår av utredningen har Vy inte ställt några frågor under frågetiden avseende begreppen i de olika bedömningsområdena som Vy menar brister i transparens. Avseende poängskalans utformning har bolaget ställt frågor avseende vad som menas med ”högkvalitativ” och ”hållbart sätt”. ”

Kammarrätten instämmer dessutom i förvaltningsrättens bedömning att regionerna lämnade svar som tydliggjorde vad som avsågs med ”hållbart sätt”.

Mot bakgrund av en vägledande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i början av året anser kammarrätten att Vy inte i tillräcklig grad har försökt begränsa sin skada genom att ställa frågor och söka förtydliganden under anbudstiden.

”Jag har inte hunnit läsa domen men det är väldigt bra att kammarrätten gått på vår linje”, säger Carl-Johan Sjöberg.

”Vy Tåg har ju tre veckor på sig att överklaga kammarrättens beslut så vi får avvakta innan vi kan lägga den här långa processen till handlingarna.”

”Men det är härligt att kammarrätten tagit det här beslutet.”

Nu tar SJ över Krösatågen

SJ tar på söndagen över trafiken med Krösatågen som Vy Tåg kört i tre år och Kustpilen efter Transdev som kört sedan juni 2008. SJ fick ett kortvarigt interimsavtal sedan tilldelningen överklagades.

Vy Tåg vill inte kommentera domen

Dag Lokrantz Bernitz, vd i Vy Tåg, vill inte kommentera kammarrättens dom innan han och företagets juridiska ombud läst och analyserat beslutet.

SJ utför trafiken med Krösatågen sedan december förra året genom ett interimsavtal som gäller i två år med eventuell förlängning i upp till två år.

SJ är inte en part i målet mellan regionerna och Vy Tåg. Men Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ, tycker att kammarrättens beslut är välkommet.

”Vi glädjer oss över att den juridiska processen äntligen ser ut att avslutas. Den har pågått under lång tid och därmed förhindrat beställaren att teckna kontraktet med SJ som vann upphandlingen”, säger Dan Olofsson.

”Det har skapat osäkerhet för alla parter, inklusive våra underleverantörer.”

Trafiken fungerar sakta men säkert bättre än tidigare men vi vill naturligtvis att den ska fungera ännu bättre och vi har en bra dialog med SJ

 

Carl-Johan Sjöberg, vd i Jönköpings Länstrafik (JLT)

Fortsatta problem med trafiken

SJ har haft betydande svårigheter att utföra trafiken med Krösatågen under de tio månader som gått sedan företaget tog över uppdraget, främst beroende på brist på lokförare men också på grund av de långvariga problemen med verkstadskapaciteten i Kalmar, åldrande elmotorvagnståg och bristfällig infrastruktur, främst på Tjustbanan och Stångådalsbanan.

”Vi är väl hyfsat nöjda med SJ som utförare av trafiken”, säger Carl-Johan Sjöberg.

”Trafiken fungerar sakta men säkert bättre än tidigare men vi vill naturligtvis att den ska fungera ännu bättre och vi har en bra dialog med SJ.”

”Med de tåg som börjar levereras om drygt ett år och den nya verkstaden i Nässjö hoppas vi att trafiken ska kunna fungera mycket bättre än i dag.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Vy tog över nattågen i norr

Vy tog över nattågen till och från Övre Norrland från SJ, SJ övertog trafiken med Öresundstågen från Transdev, Lommabanan återfick persontågstrafiken efter 37 år och det blev enklare att köra godståg genom Hallsberg.

Nyhet

Många tåg ställs in i påsk

Under påskhelgen stoppas tågtrafiken på många banor i Sverige på grund av banarbeten. Resenärerna hänvisas till ersättningsbussar på kortare eller längre sträckor och till spårvagn.