Annons:

Publicerad: 2022-03-31

SJ och MTR tvingas ställa in och leda om ett stort antal tåg när Trafikverket stänger ett spår mellan Sparreholm och Flen i fem dagar. Först på onsdagen fick resenärerna information.

Text: Ulf Nyström FotoJan Lindahl

Ett X2000-tåg passerar stationen i Flen i oktober 2018.

Annons:

”Just nu är det ganska rörigt”, säger Mikael Hanberg, trafikplanerare på MTRX på onsdagskvällen. ”Vi har just skapat ett antal nödlösningar men det är osäkert om de fungerar.”

För två veckor sedan fick tågtrafikföretagen information om att slutspurten med spårbytet mellan Sparreholm och Flen skulle ske under veckoslutet 1-3 april. Det skulle innebära enkelspårstrafik under ett antal dygn.

För ett par dagar sedan fick tågtrafikföretagen nya besked; Trafikverket hade konstaterat att spårbytet skulle ta ytterligare ett par dygn och kräva enkelspårsdrift över två mil vissa dagar och därmed föll planeringen samman.

Vi tvingas ställa in flera tåg från Göteborg till Stockholm under eftermiddagarna så därför kommer vi troligen att sakna tågsätt i Stockholm för returnerande tåg sena eftermiddagar och kvällar.

 

Mikael Hanberg, trafikplanerare på MTRX

”Allehanda nödlösningar”

”Vi tvingas nu tillgripa allehanda nödlösningar och det är osäkert om de ändringarna vi meddelat våra resenärer kommer att hålla”, säger Mikael Hanberg. ”Situationen är verkligt rörig, särskilt på lördag och söndag.”

Förutom att Trafikverket kommer att tillämpa enkelspårsdrift mellan Sparreholm och Flen i fem dagar blir det enkelspårsdrift Nyckelsjön-Sparreholm-Flen under en period och enkelspårsdrift Sparreholm-Flen-Sköldinge en annan period.

Sträckorna med trafik på endast ett spår blir då 19 respektive 23 kilometer i stället för 16 kilometer. På sträckan Sparreholm-Flen är hastigheten nedsatt till 40 km/h.

Dessutom skulle alla tåg ledas om på Västra stambanan mellan Flemingsberg och Järna på grund av arbeten i tunnlarna på Grödingebanan.

Men Trafikverket lyckades inte hitta någon entreprenör som ville utföra jobbet i tunnlarna så omledningen via den längre och långsammare sträckningen sker helt i onödan.

Klarar inte att återanordna tågen

Trafikverket har dock inte personalresurser för att återanordna tågen den normala vägen över Grödingebanan. Ett fåtal tåg kommer att få köra på Grödingebanan men de flesta tågen att framföras den långsammare vägen via Tumba och Södertälje Syd Nedre.

”Eftersom vi fått besked om att alla tåg skulle gå via Södertälje Syd Nedre har vi hänvisat våra resenärer dit”, säger Mikael Hanberg på MTRX. ”Då kan vi inte plötsligt köra via Grödingebanan och Södertälje Syd Övre, resenärerna skulle inte hitta våra tåg.”

Även de tåg som tillåts köra den vanliga sträckningen kommer att bli försenade. MTRX räknar med förseningar upp till en timma.
MTRX ställer in ett antal tåg per dag under de fem dagarna restriktionerna gäller och kommer troligen att köra något eller några tåg via Västerås under lördag och söndag.

”Vi tvingas ställa in flera tåg från Göteborg till Stockholm under eftermiddagarna så därför kommer vi troligen att sakna tågsätt i Stockholm för returnerande tåg sena eftermiddagar och kvällar.”

MTR ställer också in tåg

MTR Mälartåg tvingas ställa in ett antal tåg mellan Stockholm och Hallsberg de fem dagarna och ett antal tåg mellan Västerås och Norrköping under lördag och söndag.

SJ ställer in de flesta trågen mellan Gävle och Linköping på sträckan Stockholm-Linköping under de fem dagarna.

De flesta snabbtågen mellan Stockholm och Malmö-Köpenhamn körs via Nyköping vilket kommer att leda till vissa förseningar. Vissa tåg ställs in.

Flera snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg ställs in, oftast kan tågen som går en timma senare köras med dubbla tågsätt. Vissa snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg kommer att köras via Västerås.

”Med endast ett spår öppet för trafik och hastigheten begränsad till 40 kilometer i timman upp till 23 kilometer krymper kapaciteten ohyggligt mycket”, säger Andreas Edgren på SJ:s pressjour,

Inget snabbt spårbyte i sikte

Många tåg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Gävle-Linköping samt Stockholm-Hallsberg ställs in kommande veckoslut när Trafikverket skulle påskynda bytet av skadade räler mellan Sparreholm och Flen. Men kylan gör det omöjligt att använda spårbyteståget.

Förseningar upp till 60 minuter

”Vi räknar med att det kan bli förseningar upp till 60 minuter på tåg som inte är omledda och lika mycket på tågen som leds om via Västerås,”

De långvariga störningarna på Västra stambanan mellan Sparreholm och Flen beror på att rälerna på sträckan måste bytas sedan Trafikverket upptäckt sprickor i rälernas fot.

Hastigheten är sedan i februari nedsatt till 40 km/h på den 16 kilometer långa sträckan.

Även senaste veckoslutet var alla tåg som skulle körts på Grödingebanan mellan Flemingsberg och Järna omledda via Södertälje Hamn. Men Trafikverkets entreprenör förklarade med kort varsel att man inte hade kapacitet för att utföra planerade arbeten på Grödingebanan.

Trafikverket klarade inte att återanordna alla tåg via den kortare och snabbare Grödingebanan vilket medförde att många tåg tvingades köra den långsammare sträckan med förseningar som följd.

Tågtrafiken har därmed varit inställd på Grödingebanan under två veckoslut trots att inga arbeten skett på banan.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kräver ökat stöd från staten

Vy Tåg och MTR vill ha ökat stöd från staten för förlorade intäkter under coronapandemin. Hoppet står till fortsatt återbetalning av banavgifter under vintern och en mer jämlik fördelning.

Nyhet

Godstågen blir färre

Miljökompensationen sänks med 60 procent redan i år och banavgifterna höjs med 37 procent nästa år. De kärva tiderna för de svenska godstågsbolagen blir ännu kärvare. Trafikverket räknar med färre godståg.

Nyhet

Hård kritik mot införandet av MPK

Införandet av planeringsverktyget Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) vid Trafikverket innebar allvarliga problem och stora störningar i tågtrafiken. En utvärdering visar på stora brister vid införandet.