Annons:

Publicerad: 2023-12-08

Fler tåg från 10 december

Ökad regionaltågstrafik i Västsverige, färre pendeltåg i Stockholmsområdet, omlagd tågtrafik i Bergslagen och ökad SJ-trafik i Mellansverige. Tågplanen som gäller från 10 december bjuder på många nyheter.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Västtrafik utökar regionaltågstrafiken mellan Göteborg och Varberg från fem till åtta dubbelturer per dag. En av Västtrafiks X61:or avgår från Varberg mot Göteborg 12 april 2022.

Annons:

Söndag 10 december får så gott som all kollektivtrafik i Sverige nya tidtabeller. 10 000-tals tåg, bussar, spårvagnar och tunnelbanetåg avgår och ankommer senare eller tidigare, 100-tals tåg ställs in och 100-tals tåg tillkommer.

Vy-gruppen fördubblar antalet tåg mellan Göteborg och Oslo, tågen kommer att avgå varannan timma i stället för som hittills var fjärde timma. Detta innebär samtidigt bättre tågförbindelser mellan Göteborg och Ed via Trollhättan.

Fler tåg mellan Göteborg och Varberg

Det blir också utökad trafik med Västtåg mellan Göteborg och Varberg med tre nya avgångar utöver dagens fyra tåg; från Varberg måndag–fredag 05.35, 10.07 och 17.50 och från Göteborg måndag–fredag 06.55, 09.10 och 20.10.

Trafiken mellan Borås och Herrljunga utökas med en dubbeltur måndag-lördag. Samtidigt blir det ett nytt tågpar på sträckan Borås–Varberg måndag-fredag samt söndag.

Dessutom sätts ett nya kvällståg in mellan Göteborg och Åmål måndag-torsdag samt söndag.

Västtåg förlängs till Säffle

Samtliga Västtåg som idag går till och från Åmål förlängs till Säffle efter en överenskommelse mellan Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Tågtrafiken mellan Göteborg och Vänersborg, till vidare till och från Öxnered på grund av den defekta järnvägsbron i Vänersborg, utökas med ett tågpar kvällstid.

Dessutom utökar SJ sin tågtrafik från 11 till 14 dubbelturer på sträckan Göteborg–Skövde–Töreboda–Örebro–Stockholm.

”Vi utökar trafiken på de flesta regionaltågslinjerna i Västsverige”, säger Pontus Gunnäs, affärschef tåg på Västtrafik.

”Vi trappar successivt upp trafiken inför öppnandet av Västlänken men innan vi får fler fordon får vi nöja oss med att utnyttja de tågsätt vi har mer effektivt.”

Utökat biljettsamarbete

Från tidtabellsskiftet 10 december kan Västtrafiks resenärer resa både med Västtrafiks periodbiljett och enkelbiljett på SJ:s regionaltåg på sträckan Göteborg–Skövde–Töreboda och på Vy:s tåg på sträckan Göteborg–Trollhättan–Ed.

Tidigare har resenärerna enbart kunnat resa med periodbiljett på dessa tåg.

”Biljettsamarbetena med SJ och Vy innebär utökade möjligheter att resa med tåg för många av våra resenärer”, säger Pontus Gunnäs.

Även seniorbiljetter och medföljandeerbjudandet kommer att gälla på Vy:s. tåg.

Ökad och minskad trafik i Bergslagen

Trafiken för Tåg i Bergslagen (TiB) förändras kraftigt vid tidtabellsskiftet samtidigt som VR Sverige tar över tågkörningen från SJ.

FOTO: Georg Trüb
Från 1 april kommer dubbeldäckarna ER1 att trafikera även Dalabanan mellan Mora och Sala och Bergslagsbanan mellan Gävle och Mjölby/Laxå. Den första av de nya tvåvåningstågen på Stadlers anläggning i St. Margrethen i Schweiz.

”Vårt mål är att erbjuda ett attraktivt trafikutbud”, säger Gabriel Andersson, kommunikatör vid Tåg i Bergslagen.

”Vi har kunnat tillgodose önskemålen från många resenärer och utökat trafiken, främst på sträckan Ludvika–Fagersta–Västerås.”

”Tyvärr innehåller den nya tidtabellen även några försämringar i form av minskat utbud på vissa sträckor, framförallt mellan Gävle och Örebro via Fagersta.”

”Vi har ett uppdrag från våra ägare, regionerna i Bergslagen, att utveckla trafiken där vi har störst efterfrågan på tågresor och konsekvensen blir att vi tvingas krympa trafiken där resenärerna är relativt få”.

Endast ett tågpar Gävle–Fagersta–Örebro

På sträckan Gävle–Fagersta–Örebro blir det endast ett tåg i vardera riktningen från tidtabellsskiftet, i dag trafikeras sträckan av fyra–fem tåg per dag och riktning.

Trafiken mellan Hallsberg och Mjölby minskar från åtta till fem avgångar i vardera riktningen på vardagar.

Den sena kvällsturen från Stockholm, via Sala, till Falun på vardagar tas bort.

Från 10 december utökas trafiken på sträckan Fagersta–Västerås. Det blir nya avgångar med halvtimmestrafik i rusningstid på sträckan Fagersta–Västerås.

På lördagar och söndagar utökas trafiken till timmestrafik dagtid mellan Fagersta och Västerås.

Trafiken på sträckorna Mora–Borlänge och Gävle–Borlänge–Örebro–Laxå förändras med nya avgångstider och samordnas så långt det är möjligt med SJ:s trafik på sträckan Stockholm–Västerås–Örebro–Göteborg.

Från 1 april kommer de nya dubbeldäckarna ER1 att trafikera även Dalabanan mellan Mora och Sala och Bergslagsbanan mellan Gävle och Mjölby/Laxå.

SJ utökar trafiken Stockholm–Uppsala

Från 10 december fördubblas i stort sett trafiken mellan Stockholm och Uppsala från 17 till 33 avgångar i varje riktning per dygn och mellan Gävle och Linköping via Uppsala och Stockholm från sju till tolv avgångar i varje riktning.

Från 10 december kör SJ 30 tåg i varje riktning på vardagar mellan Stockholm och Västerås varav 18 går till eller kommer från Örebro varav 14 körs till och från Göteborg. X40 3721 och 3712 står redo för nya körningar i Hagalund i mars 2009.

SJ kör fler tåg

SJ kan öka trafiken på flera linjer när nya tidtabellen träder i kraft 10 december. Bristen på lokförare är allt mindre besvärande och SJ har gott om lok och vagnar.

SJ kommer att köra många av tågen mellan Stockholm och Uppsala direkt utan uppehåll. Restiden blir 33 minuter.

Fem av de tolv tågen mellan Gävle och Linköping utgår från respektive fortsätter till Ljusdal.

Ytterligare ett tåg mellan Stockholm och Karlstad

Trafiken mellan Stockholm och Karlstad utökas också från åtta till nio tågpar. Fem av nio tåg fortsätter till Oslo respektive utgår från Oslo.

Tre av fem tåg till och från Oslo utgörs av snabbtåg X55 medan två är loktåg. I tågen mellan Stockholm och Karlstad används företrädelsevis loktåg och X55 men ett tågpar körs med X2000.

Antalet tågpar mellan Stockholm och Dalarna utökas från åtta till nio. Men samtidigt ersätts avgångarna med snabbtågen X55 av loktåg vilket innebär enklare servering och ibland ingen bistro alls.

Fler SJ-tåg mellan Stockholm och Västerås

Trafiken mellan Stockholm och Västerås utökas med två tågpar och trafiken mellan Örebro och Göteborg med tre tågpar.

Det innebär att SJ från 10 december kör 30 tåg i varje riktning på vardagar mellan Stockholm och Västerås varav 18 går till eller kommer från Örebro varav 14 körs till och från Göteborg.

Ett par av tågen till och från Göteborg ersätter Västtrafiks regionaltåg mellan Göteborg och Skövde.

Pendeltågstrafiken reduceras ytterligare i Stockholmsområdet. Förstärkningslinje 44 läggs ner. Linje 41 får färre turer på vardagar mellan Märsta och Tumba. Möte mellan två av SL:s X60-pendeltåg strax utanför Tumba. SJ Stockholmståg tar över trafiken från MTR 3 mars.

Fyra tåg i timmen till Köpenhamn

Pågatågen nya tidtabeller och fler resmöjligheter från och med 10 december 2023. Samtliga Öresundståg är upprustade inför T24. Inredningen har bytts ut och tågen har målats utvändigt.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm genomför omfattande neddragningar i busstrafiken i samband med tidtabellsskiftet på grund av ökande kostnader, färre resenärer och minskande intäkter.

Trafiken i tunnelbanan och på järnväg drabbas i mindre utsträckning.

Färre pendeltåg och glesare trafik i på Roslagsbanan

Pendeltågstrafiken på förstärkningslinje 44 läggs definitivt ner. Linje 41 får färre turer på vardagar mellan Märsta och Tumba.

Trafiken på Roslagsbanan anpassas till ett minskat antal resenärer. Det innebär bland annat att halvtimmestrafiken avslutas tidigare på kvällarna. På helger kommer halvtimmestrafiken på Kårstegrenen att senareläggas på med en timme på förmiddagen.

Sommartid kommer trafiken som bedrevs under 2023 att fortsätta vilket innebär en minskning från kvartstrafik till halvtimmestrafik på eftermiddagarna i högtrafik.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tåg och båt via Eskilstuna

16 januari inleder TX Logistik kombitågstrafik mellan Eskilstuna och hamnen i Norvik. Tre månader senare börjar Cargonet köra mellan Oslo och Eskilstuna. Därmed skapas nya förutsättningar för godstransporter med tåg och båt mellan Norge och Finland.

Spårväg

Spårväg först och bostäder sen

Spårvagn är den bästa lösningen för kollektivtrafik i städer med mer än 150 000 invånare. Men spårvagnar kan ändå fungera bra i mindre städer som Lund med knappt 100 000 invånare i tätorten.

Nyhet

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att upphandlingen måste göras om.