Annons:

Publicerad: 2022-03-09

Transportstyrelsen kräver att Trafikverket höjer banavgifterna. Regeringen har nyligen beslutat om återbetalning av 1,37 miljarder kronor i banavgifter.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargos godståg på väg mot norr på Godsstråket genom Bergslagen strax söder om Frövi i juli 2021. Tåget dras av Rc4 1263 och Rc4 1168 med Rd 1077 i transport.

Annons:

Det är nog dags för Tomas Eneroth att sätta ner foten och visa vem som bestämmer storleken på banavgifterna.

 

Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott

”Uppenbarligen är det något fel i systemet när en statlig myndighet drar åt ett håll och regeringen åt ett annat”, säger Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott.

”Det är nog dags för Tomas Eneroth att sätta ner foten och visa vem som bestämmer storleken på banavgifterna.”

Jens Holm ställde förra veckan en skriftlig fråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) med anledning av att banavgifterna för järnvägstrafik, enligt Holms beräkningar, höjts med 300 procent de senaste tio åren.

Transportstyrelsen kräver höjda banavgifter

I ett föreläggande till Trafikverket kräver Transportstyrelsen att banavgifterna för järnvägstransporter höjs ytterligare.

”Trafikverket har haft många år på sig att genomföra de höjningar som krävs för att uppfylla lagens krav. Deras argument att visa hänsyn till en prövad bransch är begripligt. Men här blir det en subvention som inte är tillåten. Vi som tillsynsmyndighet har därför skyldighet att agera”, skriver Transportstyrelsen.

Jens Holm påminner om att det inte finns någon motsvarande avgift för landsvägstransporter.

”Det innebär att vägtransporter med stora utsläpp av växthusgaser och andra negativa miljökonsekvenser gynnas på bekostnad av transporter på den klimatsmarta järnvägen”, säger Jens Holm till Järnvägar.nu.

”Fel när långtradartransporter gynnas”

”Något är fel när det miljövänligaste transportslaget blir det som drabbas ekonomiskt medan långtradartransporterna kommer undan.”

För att underlätta järnvägsbranschens överlevnad under pandemin och en återhämtning efter pandemin har EU utfärdat en förordning som tillåter nedsatta banavgifter, något som den svenska regeringen utnyttjade för att återbetala 1,37 miljarder kronor till tågtrafikföretagen strax före årsskiftet.

1,37 miljarder till tågföretagen

Jultomten kommer tidigt till tågtrafikföretagen. I dag, 21 december, betalas 1,37 miljarder kronor ut från staten via Trafikverket som återbetalning på banavgifterna under 2020 och 2021.

Dessutom har EU antagit en mobilitetsstrategi som, enligt Holm, öppnar för sänkta eller avskaffade banavgifter.

”Transportstyrelsens agerande går stick i stäv med EU-förordningen om sänkta banavgifter och mobilitetsstrategin och försvårar klimatomställningen av transportsektorn”, säger Jens Holm.

Holm frågade om sänkta banavgifter

Holm frågade därför infrastrukturminister Tomas Eneroth: ”Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att möjliggöra sänkta banavgifter vid behov?”

Eneroth svarade skriftligt 2 mars.

”Nivån på banavgifterna regleras i järnvägslagen, vilken i sin tur följer av EU-rätten på området. Banavgifterna ska som huvudprincip fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av tågtrafiken. De svenska banavgifterna är bland de lägsta i Europa, när man jämför avgifterna för genomsnittliga tåg i medlemsstaterna”, skrev Tomas Eneroth.

”För att stärka järnvägens konkurrenskraft har 550 miljoner kronor per år under perioden 2021–2025 avsatts för en miljökompensation för godstransporter på järnväg. Dessutom har ytterligare 1 370 miljoner kronor avsatts för en nedsättning av banavgifterna under perioden 1 mars 2020 till 30 september 2021. Det möjliggjordes av att EU har gett medlemsstaterna möjlighet att tillåta infrastrukturförvaltarna att sätta ner banavgifterna mot bakgrund av covid-19-pandemin.”

”Just nu pågår den största järnvägssatsningen i modern tid. Regeringen kommer fortsatt arbeta med att utveckla och modernisera svensk järnväg.”

Inte nöjd med svaret

Det är inte ett svar som får Jens Holm på gott humör.

”Nej, det var ju inga konkreta besked om storleken på banavgifterna”, säger han. ”Sverige har förvisso inte de högsta banavgifterna i EU-länderna men konkurrensen mellan lastbil och tåg är väldigt olika och Sverige tillåter ju större och tyngre lastbilar än nästan alla andra EU-länder.”

”EU har inte fattat några beslut om storleken på banavgifterna, bara att banavgifterna ska täcka marginalkostnaden för trafiken.”

Jens Holm kommer att fortsätta driva frågan om sänkta banavgifter i Sverige

”Som jag uppfattar det vill samtliga ledamöter i trafikutskottet se ökade godstransporter på järnväg och jag tror de allra flesta vill begränsa banavgifterna till en rimlig nivå.”

”Jag tror att de flesta också tycker det vore bättre att satsa på låga eller sänkta banavgifter i stället för att pumpa in 16 miljarder kronor i SAS och i olönsamma flygplatser”, säger Jens Holm.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Oklart om ägartillskott till Green Cargo

Utbetalningen av 1,4 miljarder kronor till Green Cargo har skjutits upp på obestämd tid. EU-kommissionen har ställt ett antal frågor till svenska regeringen om kapitaltillskottet sedan Hector Rail anmält ärendet.

Nyhet

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

Nyhet

Fler godståg Norge–Sverige

Cargonet utökar i december godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fem dagar i veckan och börjar i vår att köra godståg mellan Oslo och Eskilstuna.

Nyhet

Nya nattåg om fem år

I mars nästa år sänder Trafikverket ut anbudsförfrågan för 16 lok och 99 vagnar för den upphandlade nattågstrafiken mellan Stockholm och Norrland. Planen är att ha de nya tågen i trafik 2027–2028.