Annons:

Publicerad: 2022-03-28

Förseningarna krymper inom kort

De omfattande förseningarna på Södra stambanan minskar sedan tågen nu tillåts köra 70 km/h på de skadade rälerna mellan Flisby och Nässjö. Om någon vecka tillåts åter 180 km/h på Västra stambanan.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ Rc6 1389 med ett intercitytåg vid Flisby i augusti 2005.

Annons:

De metallurgiska proven av de räler som vid besiktning i mitten av februari visade sig vara skadade har visat att sprickbildningen inte gått och förmodligen inte går så snabbt som Trafikverket befarade.

”Därför har vi nu höjt den hösta tillåtna hastigheten på sträckan Flisby-Nässjö från 40 till 70 kilometer i timman”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”Det medför att förseningarna krymper ett antal minuter vilket naturligtvis är väldigt värdefullt.”

Det var vid en rutinbesiktning av Västra stambanans spår öster om Flen som man för sex veckor sedan upptäckte sprickbildning i rälernas fot.

Hastigheten sattes ner till 40 km/h

Trafikverket beslöt att med sätta ner tillåtna hastigheten från 180 till 40 km/h på den 16 kilometer långa sträckan. Det medförde förseningar på 15-20 minuter.

Skadade räler försenar tåg

Trafikverket har upptäckt skador i rälerna på Västra stambanans båda spår mellan Sparreholm och Flen. Tågen får nu köra högst 40 km/h vilket medför förseningar på 15-20 minuter.

En vecka senare sattes hastigheten ner på den tolv kilometer långa sträckan Flisby-Nässjö på Södra stambanan som hade räler från samma batch och som också visade sig ha sprickor i rälfoten.

Det har medfört att många tåg mellan Stockholm och Malmö försenas en halvtimma eller mer.

Men nu har alltså de metallurgiska undersökningen av rälerna visat att sprickbildningen troligen försiggått under en längre period och fortsätter att ske i en mycket långsam takt.

Rälerna måste neutraliseras

Utbytet av de skadade rälerna på sträckan Sparreholm-Flen är nästan klar. Men innan tågen kan köra med normal linjehastighet, 180 km/h för X2000 och 140-160 km/h för övriga persontåg, måste rälerna neutraliseras.

Neutraliseringen sker för att minska drag- och tryckkrafter i rälerna vid temperaturväxlingar och minimera risken för solkurvor soliga sommardagar och innebär att rälerna som lagts i spåret vid låga temperaturer kapas, kortas av och därefter svetsas samman igen efter förlängning med domkrafter eller genom uppvärmning. Rälerna ska normalt vara fria från tryck- och dragspänningar vid cirka 15 grader.

”Det innebär att det kommer att dröja ytterligare några dagar innan vi kan ta bort hastighetsnedsättningen öster om Flen”, säger Bengt Olsson.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan. Lint 41 ersätter de 41 år gamla motorvagnarna Fiat levererade till SJ 1979-1980. Men de nya tågen är inte nya, de är snart 20 år gamla men blir grundligt moderniserade.

Nyhet

Upphandling till kammarrätten

Region Jönköpings län vill att kammarrätten prövar upphandlingen av trafiken med Krösatågen. Förvaltningsrätten beslutade för några veckor sedan att upphandlingen måste göras om.

Nyhet

En bok om en dröm och om tåg

Under 1970-talets andra hälft ägnade Mats Nyblom skolloven till att fotografera tåg. Han reste på de järnvägar som ännu låg kvar och fotograferade nästan alla lok och vagnar han såg. 40 år senare har det blivit en bok om en tid som flytt.

Nyhet

Stora förseningar för nattågen

SJ:s nattåg till och från Berlin har den senaste veckan drabbats av stora förseningar. Det började med en nedriven kontaktledning i Skåne och sen hann tågen inte ikapp tidtabellen.