fbpx

Kardonbanan viktig för Pampushamnen

Kampen står inte mellan Norrköping, Södertälje, Norvik och Gävle. Striden om containrarna står mellan Öst och Väst, mellan hamnarna längs Ostkusten och Göteborg. Nu har Norrköping elektrifierad järnväg till den växande Pampushamnen.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 19 mars 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett av Green Cargos godståg på den kombinerade väg- och järnvägsbanken mellan Stridsudden och Händelö.

”Hamnarna längs Ostkusten kompletterar varandra”, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn AB. ”Många fartyg anlöper såväl Norrköping som Norvik och Gävle, de tjänar vi alla på.”

I februari invigdes något försenat den sju kilometer långa elektrifierade järnvägen mellan Södra stambanan och hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping, Kardonbanan.

Ny godsbangård på Malmölandet

På Händelö finns Pampushamnen, industrier och lager med flera industrispår. Området är i Norrköpings översiktsplan utpekat som utvecklingsområde för gods, logistik och industri.

I anslutning till den nya banan byggs en ny godsbangård på Malmölandet.

Kardonbanan klar i höst – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Ostlänken, den första etappen av de nya höghastighetsjärnvägarna i Sverige mellan Järna och Linköping, kommer att skära av den gamla anslutningen mellan stambanan och hamn- och industrispåren i Norrköping.

Därför byggdes den nya förbindelsen mellan stambanan och Händelö med ny bro över E4 strax norr om Norrköping.

Delvis dubbelspår

Den nya banan har delvis fått dubbelspår och ansluts både norr- och söderut till stambanan för att godstågen ska slippa tidsödande tågvändningar.

Green Cargo kör fem-sju tåg per dag på Kardonbanan.

”Vi kör bland andra containertåg från Eskilstuna tre dagar i veckan, tåg med papper från Skärblacka fem dagar i veckan och vagnslasttåg från Hallsberg i stort sett dagligen ”, säger Marie Gren, gruppchef på Green Cargo i Norrköping.

”Dessutom kör Green Cargo ett tåg åt Holmen två-fyra dagar i veckan.”

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett av Green Cargos sex Rm-lok växlas över till ett annat spår på Händelö.

FOTO: KASPER DUDZIK
Rm 1259 med ett T44.-lok och ett halvdussin containervagnar på Händelö.

Alla tåg nu med ellok

Alla tåg på Kardonbanan körs med ellok och tågen från norr kan köra direkt ut på Kardonbanan utan att passera godsbangården i Norrköping. Växlingen av vagnslasttågen på Händelö sker dock med diesellok T44.

Kardonbanan kostade cirka 670 miljoner kronor att bygga.

”Det är ju tidsbesparande och klimatsmart att köra med ellok direkt ut till hamnområdet”, säger Ola Hjärtström. ”Dessutom finns goda möjligheter att utöka tågtrafiken.”

För närvarande pågår utbyggnad av Pampushamnen med längre kajer och fler containerkranar. Kostnaden beräknas till 1,2 miljarder kronor.

”Vi kan ta in fartyg med 13,5 meters djupgående, de största som trafikerar Östersjön, men vi har vissa längdrestriktioner”, säger Hjärtström.

Inre hamnen avvecklas

Hamnverksamheten i den inre hamnen avvecklas successivt, här ska byggas bostäder i hamn- och industriområdet.

För närvarande har Norrköping feedertrafik från Antwerpen, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg och Gdansk varje vecka.

Flera av fartygen angör förutom Norrköping även Södertälje, Norvik och Gävle.

”Alla satsningar som görs i hamnarna längs Ostkusten stärker Norrköpings hamn”, säger Ola Hjärtström. ”Ju fler effektiva hamnar desto mer containertransporter på fartyg i Östersjön.”

FOTO: KASPER DUDZIK
Pampushamnen på Händelö byggs ut med ny kaj och nya containerkranar.

Smörfisk och kronärtskocka

Kardonbanan har fått sitt namn av en växt som växt och växer i närheten av den nya banan. Kardon är nära släkting till kronärtskocka.

Pampushamnen har troligen fått sitt namn av fisksläkten Pampus som ingår i familjen Stromateidae, smörfiskar. Bland pampusfiskarna finns silversmörfisk och kinesisk smörfisk.

FOTO: KASPER DUDZIK
Kardonbanan mellan södra stambanan och Händelö invigdes i februari i år.

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?