Annons:

Publicerad: 2022-03-10

Klart spår till Flen

Inom kort blir ett av spåren mellan Sparreholm och Flen klart för trafik efter byte av rälerna. När det andra spåret fått nya räler beror på hur länge kylan varar i Sörmland.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ Rc6 1388 med Intercitytåg strax öster om Flen i juli 2009.

Annons:

”Det återstår några dagars jobb med nedspåret”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”Sen ska vi köra ett antal tåg på de nya rälerna innan vi kan höja den tillåtna hastigheten till 180 kilometer i timman som det var innan hastighetsnedsättningen.”

För tre veckor sedan upptäckte Trafikverket under en besiktning av spåret att det uppstått sprickbildning i rälfoten på både spåren på Västra stambanan mellan Sparreholm och Flen.

Den tillåtna hastigheten för tågen sänktes med kort varsel till 40 km/h på den 16 kilometer långa sträckan. Det ger förseningar om minst tio-tolv minuter men ofta betydligt mer när det blir köbildning eller uppstår följdförseningar.

Samma problem på Södra stambanan

En vecka senare upptäckte Trafikverket att det finns samma typ av sprickor i rälerna på Södra stambanan mellan Flisby och Nässjö, en sträcka på tolv kilometer.

Sedan 26 februari är hastigheten nedsatt till 40 km/h även på den sträckan. Det medför förseningar på cirka tio minuter. För tågen mellan Stockholm och Malmö medför de två hastighetsnedsättningarna i praktiken förseningar på 30-40 minuter.

Rälerna på sträckan Flisby-Nässjö kommer från samma batch, samma parti stål, som rälerna på sträckan Sparreholm-Flen.

På nedspåret mellan Sparrehoilm och Flen byts de skadade rälerna mot nya räler medan uppspåret som har äldre sliprar får nya räler och nya sliprar. Arbetena sker nattetid när trafiken är gles på Västra stambanan.

Skadade räler försenar tåg

Trafikverket har upptäckt skador i rälerna på Västra stambanans båda spår mellan Sparreholm och Flen. Tågen får nu köra högst 40 km/h vilket medför förseningar på 15-20 minuter.

Rälbytet går långsamt

Bytet av räler har dock gått långsammare än vad Trafikverket hoppades eftersom det inte går att svetsa samman de nya rälerna vid temperaturer under några enstaka minusgrader.

Under veckoslutet 5-6 mars ställdes tiotals tåg in för att Trafikverkets entreprenör skulle kunna jobba dagtid. Det drabbade främst resenärerna med SJ:s snabbtåg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö samt resenärerna med Mälardalstrafiks regionaltåg mellan Stockholm och Hallsberg.

”Eftersom det inte gick att använda spårbyteståget på grund av tjälen i spåret fick vi inte gjort så mycket som vi hade hoppats”, säger Bengt Olsson. ”Men inom kort är bytet av rälerna på nedspåret klart hela sträckan mellan Sparreholm och Fler .”

Därefter skall uppspåret bytas men så länge kylan sitter i kan Trafikverkets entreprenör inte använda spårbyteståget som transporterats från Tyskland till Sverige.

SJ-resenärer drabbas hårdast

SJ tvingas med kort varsel ställa in 32 tåg under veckoslutet sedan Trafikverket beslutat att forcera bytet av räler mellan Sparreholm och Flen. Med endast ett spår för tågtrafiken kan det bli omfattande förseningar.

Makadam frusit fast i sliprarna

”Jobbet skulle påbörjats under veckoslutet men marken var frusen och det gick inte att använda spårbyteståget”, säger Bengt Olsson.  ”Makadamen har frusit fast i sliprarna och följer med dem upp när vi försöker jobba med spårbyteståget, det fungerar helt enkelt inte.”

Trafikverket hoppas att spårbyteståget kan användas om några dagar men så länge kylan består måste spårbytet på nedspåret ske med mer manuella metoder vilket är mycket tidsödande.

Bengt Olsson vågar inte ge någon prognos för när alla räler är bytta på sträckorna Sparreholm-Flen och Flisby-Nässjö.

”Det beror på hur nattemperaturen blir, om och när spårbyteståget kan användas och hur vi kan ordna fram material och maskiner till bytet av räler på Södra stambanan”, säger han.

48 år gamla räler

De skadade rälerna är tillverkade 1974 och bland de äldsta som finns på de högtrafikerade stambanorna.

De metallurgiska undersökningarna av de skadade rälerna är klara inom kort.

”Visar det sig satt sprickbildningen har gått och kommer att gå långsammare än vad vi trott kan vi höja den högsta tillåtna hastigheten från 40 till 70 eller 80 kilometer i timman i väntan på bytet av rälerna”, säger Bengt Olsson.

”Det gör att förseningarna halveras och det skulle betyda mycket.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.

Nyhet

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Nyhet

Trafikverket glömde farlig korsning

Banverket beslutade 2008 att en korsning mellan väg och järnväg där maskintrailrar riskerade att köra fast skulle åtgärdas. När Trafikverket bildades 2010 glömdes beslutet bort. I mars förra året ledde det till en svår olycka som skulle kunnat bli betydligt allvarligare.