Annons:

Publicerad: 2020-05-29

Växande trafik på återöppnad terminal

I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod. Redan nu körs två-tre tåg i veckan och det kan bli betydligt fler.

Text: Ulf Nyström Foto:Martin Oscarsson

Green Cargo Td 377 och 404 med tåg 4492 Borlänge-Malung vid Vemforsen den 22 maj.

Annons:

”Vi ligger långt från de stora marknaderna och från exporthamnar”, säger Olle Larsson, styrelseordförande i Fiskarheden Trävaru. ”Vi behöver effektiva transporter för att överleva och för att utvecklas.”

Fiskarheden levererar 90 procent av sina sågade trävaror utanför Sveriges gränser.

Virkesterminalen i Malungsfors, en mil norr om Malung, ägs av Mellanskog, Malung-Sälens kommun, Fiskarhedens Trävaru, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Malungs Jordägare.

Tillsammans har ägarna bildat Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Omlastning i Malungsfors

Tidigare körde Fiskarheden Trävaru allt på landsvägen. Nu går flisen fyra mil söder ut till Malungsfors där det lastas om till järnvägsvagnar.

”Vi levererar flis till Gävle och sågade trävaror till ett antal orter”, säger Olle Larsson. ”Dessutom har vi tagit emot 1 200 kubikmeter talltimmer från Gävle.”

”Vi hoppas kunna börja köra sågat virke till Japan och Kina i containrar via Göteborgs hamn redan i höst”.

Lastning igång på virkesterminalen i Malungsfors.

Mellanskog kör bland annat massaved till Vallvik och grantimmer till Småland från terminalen i Malungsfors.

”Vi är ett skogsägarföretag och ska se till att våra medlemmar för så bra betalt för skogen som möjligt och då behövs effektiva transporter”, säger Ann-Britt Asplund, logistikchef på Mellanskog.

”Vi har kört en-två tåg per månad med massaved sedan starten i höstas och kommer att utöka transporterna så snart vi kan.”

Målet för Mellanskog är att köra två tåg i månaden med virke till massafabriker vid kusten, ytterligare ett par tåg med virke till olika sågverk och några tåg i månaden med flis för biovärme.

Terminalen stängdes 1994

Virkesterminalen i Malungsfors lades ner 1994 när Trätåg, som samordnade transporterna av sågtimmer och massaved för de stora skogsföretagen, satsade på färre och större omlastningsterminaler.

2011 lades persontågstrafiken ner på Västerdalbanan mellan Borlänge och Malung. 2014 var det slut även för godstågstrafiken på den västra delen mellan Rågsveden strax väster om Vansbro och Malung. Trafikverket drog in banunderhållet väster om Rågsveden och ville riva upp banan.

Men politiker och företagare i Västerdalarna enades om en satsning på en återuppbyggd terminal i Malungsfors.

Vi fick en av Dalarnas bästa järnvägar”

Med kommunala pengar, satsningar från Mellanskog och Fiskarheden och bidrag från Naturvårdsverket med 22 miljoner kronor återuppbyggdes järnvägen mellan Malung och Malungsfors och den gamla övergivna terminalen rustades upp.

”Vi grävde ur banvallen, lade in tusentals kubikmeter makadam och fick köpa begagnade betongsliprar och begagnade 50 kg-räler av Trafikverket”, säger projektledaren Sven Lindström.

”Vi fick en av Dalarnas bästa järnvägar”.

Plankorsningen mellan industrispåret och riksväg 66 strax norr om Malung byggdes om och fick ny säkerhetsanläggning.

Lokrockad före avgång. Västerdalsbanan är utrustad med ERTMS och av de två loken är bara 377 utrustad för detta och måste därför gå först även på resan söderut.

Automatisk mätning av virke

Nyligen har en mätram med kameror och laser för automatisk inmätning av virket monterats vid terminalen.

Banan mellan Malung och Malungsfors trafikeras som växling i 30 km/h.

Samtidigt satsade Trafikverket 48 miljoner kronor på upprustning av Västerdalsbanan mellan Malung och Rågsveden, bland annat komplettering av signalsystemet ERTMS.

Det finns nu ett 550 meter långt mötesspår i Malung och ett 530 meter långt mötesspår i Vansbro, det senare begränsar i praktiken hur långa tåg som tågtrafikföretagen kan köra till och från Malungsfors.

För närvarande finns tåglägen för tre tåg i veckan från Malung. Men tågen körs inte alltid, vissa tåg har gått någon dag i månaden.

Green Cargo kör tåg med massaved för Mellanskog, oftast till Vallvik, på fredagar och tåg med sågverksflis för Fiskarheden Trävaru till Gävle på lördagar.

Hector Rail kör tåg med bränsleflis för Mellanskog och Stockholm Exergi på söndagar.

”Vi körde fyra tåg med flis från grenar och toppar under den gångna vintern”, säger Johannes Raudsaar som arbetar med bränsleförsörjningen till Stockholm Exergi.

Med 33 lastade Lnps-vagnar är tåg 4401 på väg mot Borlänge.

Vi körde fyra tåg med flis från grenar och toppar under den gångna vintern.

 

Johannes Raudsaar, arbetar med bränsleförsörjning till Stockholm Exergi

Varje tåg rymmer 1 200 ton bränsleflis.

”Vi kommer att köra två, kanske tre, tåg i höst. Sen får bränsletillgången och tillgången på flis avgöra hur många tåg det blir efter årsskiftet.”

Tågtrafiken till och från Malungsfors betyder att koldioxidutsläppen minskar med 8 000 ton per år.

Kommunalrådet Hans Unander (S) hoppas att satsningen på Västerdalbanan på sikt innebär att persontågstrafiken återupptas.

”Jag tror det blir nödvändigt att i framtiden”, sade han vid invigningen av terminalen i höstas. ”I takt med att besöksnäringen växer kommer behovet att öka. Allt fler väljer att besöka vår kommun och jag tror det måste finnas bra alternativ för miljöns skull.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

MTRX snart till salu?

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg har stora svårigheter att upprätthålla tågtrafiken och går med förlust. MTRX kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg med hög punktlighet men redovisar stora förluster. MTRX kan offras för att rädda de andra bolagen.

Nyhet

Akut kris för tågtrafikbolagen

Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs. SJ har dragit ner snabbtågstrafiken mellan Göteborg och Stockholm med nästan 80 procent, ändå går tågen nästan tomma. Snälltåget har ställt in nästan alla avgångar. Tågab har korttidspermitterat medarbetare. SJ följer troligen efter.