Annons:

Publicerad: 2021-02-24

Kris i lokförarutbildningen

För ett år sedan ryckte tågtrafikföretagen blivande lokförare ur skolbänkarna. Nu har många svårt att få jobb som förare och färre ska utbildas. Men nästan alla verkar tro på en vändning redan i år.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Nyutexaminerade lokföraren Marika Sjöberg kopplar loss Rd2 1134 från värmeposten på Sävenäs lokstation den 11 februari 2021.

Annons:

Lachezar Eldh är gruppchef på MTR Pendeltågen och har nyligen varit med om att anställa 15 nya lokförare för tjänstgöring på pendeltågen i Stockholmsområdet.

”VI kommer dessutom att anställa ytterligare 15 nya lokförare i mars”, säger han.

MTR Pendeltågen har ungefär 400 lokförare.

”Det är ju alltid en viss personalomsättning”, säger Lachezar Eldh. ”Förare går i pension, flyttar eller väljer andra arbetsuppgifter inom eller utanför företaget.”

”Dessutom kör vi ju full trafik trots pandemin.”

Många som blev klara med utbildningarna det senaste året har haft svårt att få jobb. Tillgången på arbetslösa lokförare, både nyutexaminerade och erfarna, är mycket god.

 

Lachezar Eldh, gruppchef på MTR Pendeltågen 

Åter praktikplatser på pendeltågen

MTR Pendeltågen ställde in alla praktikperioder (LIA) i våras men har successivt ökat möjligheterna för blivande lokförare att få praktik och nu rullar praktikperioderna för fullt.

”Men det kräver att många lokförare ställer upp och agerar körlärare och det kan ibland vara lite besvärligt.”

MTR Pendeltågen tar endast emot elever från den egna yrkeshögskolan MTR YH.

Många elever som utexaminerades förra året hade inte fått de stipulerade 20 veckornas praktiktjänstgöring och tvingas därför försöka få kompletterande praktik i efterhand.

Lachezar Eldh upplever som alla i järnvägsbranschen att det efter många år med stor brist på lokförare nu plötsligt finns ett ordentligt överskott.

”Många som blev klara med utbildningarna det senaste året har haft svårt att gå jobb”, säger han. ”Tillgången på arbetslösa lokförare, båda nyutexaminerade och erfarna, är mycket god.”

Färre utbildningsplatser närmaste åren

Överskottet på lokförare har fått Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) att bevilja färre utbildningsplatser det närmaste åren.

Medan TCC fick sex kursstarter beviljade, Nässjö Lärcenter två kursstarter och MTR YH en kursstart fick bland andra Trafikverksskolan i Ängelholm och Protrain nej.

Men det betyder inte att Protrain eller Trafikverkskolan inte bedriver lokförarutbildningar 2021 och 2022.

”Vi startar en kurs i vår, en i höst och en nästa vår”, säger Martina Gynther som är utbildningschef på Protrains lokförarskola. ”Det är kurser i Mjölby och Stockholm som vi beviljats tidigare”.

Även Trafikverksskolan i Ängelholm har flera kursstarter beviljade sedan tidigare.

Kurserna kommer som vanligt att omfatta vardera 30 elever.

MTR Pendeltåg kör pendeltåg för SL i Stockholmsområdet.I mars 2016 rullade X60 6090 fram mellan Tumba och Rönninge.

Jag är lite förvånad att man ändå beviljade så många platser. Men det är väldigt positivt och vi tolkar det som att Myndigheten och Tågföretagen tror att tågtrafiken ökar igen efter pandemin och att det uppstår ett behov många nya förare.

 

Martina Gynter, utbildningschef på Protrains lokförarskola

Svårt bedöma behovet av lokförare

Martina Gynther säger att det är svårt att bedöma tågtrafikföretagens behov av lokförare de kommande åren.

”För att år sedan ryckte företagen nästan eleverna ur skolbänken, de allra flesta hade fått jobb samma dag som de slutade hos oss.”

”Om ett par år kommer det nog att vara stor efterfrågan på nyutbildade förare. Men just nu och en tid framåt kan det vara lite besvärligt att få jobb direkt efter skolan”, säger Gynther. ”Jobben finns men man får söka i hela landet för att hitta dem.”

85 procent av eleverna fick jobb

Av de 30 elever som fullbordade Protrains förarutbildning i Mjölby i juni förra året har nu de allra flesta, cirka 85 procent, fått fast anställning som lokförare.

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har beviljat utbildningar för totalt 300 lokförarelever per år de kommande åren.

”Jag är lite förvånad att man ändå beviljade så många platser”, säger Martina Gynther. ”Men det är väldigt positivt och vi tolkar det som att Myndigheten och Tågföretagen tror att tågtrafiken ökar igen efter pandemin och att det uppstår ett behov många nya förare.”

Tidigare år har kurser med sammanlagt 360 elevplatser per år beviljats av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Protrain bedriver lokförarutbildning i Stockholm och Mjölby. Skolan i Hässleholm ligger i malpåse beroende på att marknaden för lokförare i södra Sverige är ur balans.

Green Cargo Rc4 1167 med ARE-tåget på bron över Lögdeälven vid Norrfors i april 2009. Den äldre bron i bakgrunden ersattes med nyare betongbron på 1960-talet.

TCC utbildar i Boden, Hallsberg och Göteborg

TCC bedriver för närvarande lokförarutbildningar i Boden, Hallsberg och Göteborg. Utbildningarna i Stockholm är inställda tills vidare. Dessutom sköter TCC en del av utbildningarna till lokförare för Nässjö Lärcenter.

”Läget är lite oroligt”, säger Johnny Lüppert, verksamhetschef på TCC. ”Eleverna får all teoretisk utbildning på distans, det är svårt att skaffa LIA-platser och det är svårt att få jobb efter utbildningen.”

”Vi valde att senarelägga en kursstart i Hallsberg från vecka 5 till vecka 22 i år för att alla våra elever verkligen ska kunna få LIA-platser.”

”Men på lite sikt kommer utbildning och praktik att normaliseras och arbetsmarknaden kommer att bli riktigt bra, det är jag övertygad om”, säger Johnny Lüppert. ”Vi kör för fullt från och med i höst.”

Det finns 3 500 lokförare i Sverige

Det finns cirka 3 500 lokförare i Sverige. Med den neddragning som Myndigheten för Yrkeshögskolan nu genomfört till 300 utbildningsplatser per år anser alla som Järnvägar.nu talat med att arbetsmarknaden bör komma i balans.

”På kort sikt gäller det att se till att alla elever får sina praktikperioder ute på tågtrafikföretagen”, säger Johnny Lüppert. ”Green Cargo anstränger sig verkligen för att fixa praktikplatser, i Boden fungerar det bra med LIA och i Göteborg tar SJ Götalandståg ett stort ansvar.”

Av de 27 elever som fullföljde TCC:s senaste lokförarutbildning i Göteborg har 24 nu fått fast anställning som lokförare.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fem dagar av kaos i tågtrafiken

SJ och MTR tvingas ställa in och leda om ett stort antal tåg när Trafikverket stänger ett spår mellan Sparreholm och Flen i fem dagar. Först på onsdagen fick resenärerna information.

Nyhet

Pandemin slog hårt mot MTRX

MTR Express redovisar en förlust 113 miljoner kronor för 2020. Lönsamheten, eller snarare bristen på lönsamhet, är tillbaka till 2016 års nivå, första året med helårstrafik mellan Stockholm och Göteborg.

Nyhet

Coronaviruset ger fler kombitåg

Annons:Coronaviruset ger fler kombitågSpridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat. I stället ökar kombitrafiken på järnväg märkbart.Text: Ulf Nyström Foto: Kasper DudzikEtt BLS...