fbpx

ANNONS

Liten vinst för Green Cargo

Green Cargo redovisar en vinst på 42 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det är en förbättring med 79 Mkr jämfört med tredje kvartalet förra året. Men i år fick Green Cargo miljökompensation på 41 Mkr.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 26 oktober 2021
FOTO: MATTIAS ERIKSSON
Green Cargo växlar på Skärblacka bruk med T44 343 den 24 oktober 2021. Trafiken sker på uppdrag för BillerudKorsnäs.

 

”Jag är nöjd”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo. ”Det är första gången på flera år vi kan visa vinst under tredje kvartalet på flera år även om vinsten är rätt så liten.”
”Men det går i alla fall ät rätt håll.”
Green Cargos nettoomsättning ökade med fyra procent från 964 miljoner kronor tredje kvartalet 2020 till 1 003 Mkr tredje kvartalet 2021.
Rörelseresultatet uppgick till 42 Mkr vilket kan jämföras med -37 Mkr under motsvarande period förra året.

Förluster flera år i följd

Under de tredje kvartalen 2019 och 2018 redovisade Green Cargo rörelseresultat på -27 respektive -54 miljoner kronor.
Den statliga miljökompensationen på 41 Mkr för första kvartalet i år utbetalades under tredje kvartalet.
”Resultatet har påverkats positivt av ökade transporter inom segmentet Stål och Kemi och fortsatt arbete med vårt transformationsprogram som resulterar i bättre kostnadskontroll”, säger Ted Söderholm.
”Men halvledarbristen och stöket i den globala containertrafiken medför minskande volymer inom segmentet Handel och Logistik.”

Transportvolymerna har ökat tre procent

Green Cargos nettoomsättning under årets tre första kvartal uppgick till 3 099 Mkr vilket är en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år. Transportvolymerna var tre procent högre än de första nio månaderna förra året trots att Green Cargo tappat virkestransporterna för Södra till Hector Rail.
Green Cargo tecknade under tredje kvartalet nya eller förlängda transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 159 Mkr, bland annat med Holmen Skog och om transporterna av flygbränsle från Gävle till Arlanda.
Trafiksäkerhetsindex ligger fortsatt högt och uppgick under kvartalet till 96,5 (96,2).
Men punktligheten och kundnöjdheten försämrades på grund av förseningar som uppstod på grund av planerade större banarbeten och efter nedrivna kontaktledningar och urspårningar.
”Vi har små eller inga möjligheter att påverka punktligheten i sådana lägen, vi tvingas till omledningar med förseningar som följd”.

Ännu inget aktieägartillskott

Green Cargo har ännu inte erhållit det aktieägartillskott som riksdagen beslutade om i december förra året. Någon form av dialog mellan Näringsdepartementet och EU-kommissionen lär pågå.
Hector Rail anmälde i våras Green Cargo till Konkurrensverket sedan Green Cargo vägrat rangera godsvagnar åt Hector Rail på Hallsbergs rangerbangård.

Hector Rail trappar upp striden mot Green Cargo – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Konkurrensverket utreder om Green Cargo gjort sig skyldigt till otillbörlig konkurrens.
”Vi har svarat på ett antal frågor från Konkurrensverket”, säger Ted Söderholm. ”Men vi är inte oroade över vad resultatet kan bli, vi kan knappast vara skyldiga att växla vagnar åt ett annat företag.”

ANNONS

ANNONS