Annons:

Publicerad: 2021-10-26

Liten vinst för Green Cargo

Green Cargo redovisar en vinst på 42 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det är en förbättring med 79 Mkr jämfört med tredje kvartalet förra året. Men i år fick Green Cargo miljökompensation på 41 Mkr.

Text: Ulf Nyström Foto: Mattias Eriksson

Green Cargo växlar på Skärblacka bruk med T44 343 den 24 oktober 2021. Trafiken sker på uppdrag för BillerudKorsnäs.

Annons:

Förluster flera år i följd

Under de tredje kvartalen 2019 och 2018 redovisade Green Cargo rörelseresultat på -27 respektive -54 miljoner kronor. Den statliga miljökompensationen på 41 Mkr för första kvartalet i år utbetalades under tredje kvartalet.

”Resultatet har påverkats positivt av ökade transporter inom segmentet Stål och Kemi och fortsatt arbete med vårt transformationsprogram som resulterar i bättre kostnadskontroll”, säger Ted Söderholm. ”Men halvledarbristen och stöket i den globala containertrafiken medför minskande volymer inom segmentet Handel och Logistik.”

Transportvolymerna har ökat tre procent

Green Cargos nettoomsättning under årets tre första kvartal uppgick till 3 099 Mkr vilket är en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år.

Transportvolymerna var tre procent högre än de första nio månaderna förra året trots att Green Cargo tappat virkestransporterna för Södra till Hector Rail.

Green Cargo tecknade under tredje kvartalet nya eller förlängda transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 159 Mkr, bland annat med Holmen Skog och om transporterna av flygbränsle från Gävle till Arlanda.

Trafiksäkerhetsindex ligger fortsatt högt och uppgick under kvartalet till 96,5 (96,2). Men punktligheten och kundnöjdheten försämrades på grund av förseningar som uppstod på grund av planerade större banarbeten och efter nedrivna kontaktledningar och urspårningar.

”Vi har små eller inga möjligheter att påverka punktligheten i sådana lägen, vi tvingas till omledningar med förseningar som följd”.

Ännu inget aktieägartillskott

Green Cargo har ännu inte erhållit det aktieägartillskott som riksdagen beslutade om i december förra året. Någon form av dialog mellan Näringsdepartementet och EU-kommissionen lär pågå.

Hector Rail anmälde i våras Green Cargo till Konkurrensverket sedan Green Cargo vägrat rangera godsvagnar åt Hector Rail på Hallsbergs rangerbangård.

Konkurrensverket utreder om Green Cargo gjort sig skyldigt till otillbörlig konkurrens.

”Vi har svarat på ett antal frågor från Konkurrensverket”, säger Ted Söderholm. ”Men vi är inte oroade över vad resultatet kan bli, vi kan knappast vara skyldiga att växla vagnar åt ett annat företag.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år. Men Sandahl ger giganten en match och fortsätter köra trailrar på tåg.

Nyhet

SJ får betalt för att köra vidare

Mälardalstrafik och SJ har kommit överens om ekonomisk ersättning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen till mitten av december. Det innebär att hotet om inställd trafik från september undanröjts.

Nyhet

Fler containrar på järnväg

Andelen containrar som transporteras på järnväg till och från Göteborgs hamn fortsätter att öka och kan i år nå en halv miljon. Tågpendlarna till hamnen kör allt fler turer. Dessutom startar TX Logistik ett nytt kombitåg mellan Trelleborg och Eskilstuna.

Nyhet

Försenade tåg till Inlandståg

De två första av de fyra rejält ombyggda motorvagnstågen till Inlandståg har kommit till Sverige, drygt ett år försenade. Men det kan dröja många år innan de kommer i trafik på Inlandsbanan