fbpx

Mer livsmedel på tåg efter corona

En mycket liten del av de varor som säljs hos de fyra stora dagligvaruhandlarna har nått lager och logistikcenter med järnväg, Men en effekt av coronapandemin och svårigheterna att få lastbilstransporterna att fungera kan bli att mer varor körs med tåg.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 18 april 2020 • Uppdaterad 21 april 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Coops tåg lastas med trailers på terminalen i Bro 5 mars 2020. 

Med segdragna gränspassager och sjuka lastbilschaufförer eller chaufförer i karantän har det blivit mer tidsödande och mer osäkert att transportera livsmedel och andra dagligvaror från kontinenten till Sverige.

Enligt Magnus Gardbring, Chief Operations Officer på Green Cargo, har intresset för vagnslasttrafiken och kombitågen ökat markant de senaste veckorna även om de ökade transporterna inte helt kompenserat för minskningen av antal tåg och vagnar för stora kunder som AB Volvo, Volvo Cars och Scania.

Redan innan coronapandemin lamslog Europa meddelade Coop att man skulle satsa ytterligare på tågtransporter.

Coop har transporterat dagligvaror från terminalen i Bro, mellan Stockholm och Enköping, till terminalerna i Växjö och Malmö sedan 2009.

Tågen transporterar även trailrar med färska och frysta varor från terminalerna i Västerås och Enköping.

Tågen körs till Malmö med avkoppling av vagnar i Alvesta för omlastning och distribution ut till Coops butiker i södra Sverige.

Under dagen samlas varor in från Coops leverantörer för att transporteras till Bro med tåg och därifrån vidare till övriga terminaler i Mälardalen.

”Vi på Coop är mycket stolta över att vara den enda aktören i vår bransch som transporterar en mycket stor andel av våra varor på tåg”, säger Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop.

”Tågtransporterna sparar både pengar och miljö. De skapar ekonomisk och ekologisk nytta för våra kunder.”

Men enligt Rosendahl har det varit en lång och tidvis besvärlig resa.

”Vi började med storskaliga järnvägstransporter i samarbete med Green Cargo 2009”, säger han. ”Men lösningarna var dyra och osäkra med återkommande förseningar”.

”Tågtransporterna sparar både pengar och miljö. De skapar ekonomisk och ekologisk nytta för våra kunder.”

 

Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop

FOTO: KASPER DUDZIK
Baneservices Z66-lokomotor växlar ut de lastade vagnarna från terminalen i Bro 5 mars 2020. 

”Vi har 70-80 procent fyllnadsgrad i tågen på sydgång och kring 95 procent på nordgång. Det är vi väldigt nöjda med.”

 

Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop

Ganska snart beslutade Coop att själva ta huvudansvaret för logistiklösningarna och att upphandla de olika komponenterna i flödena.

”Nu upphandlar vi tågdragningen för sig, växlingen på terminalerna för sig och trailerdragningen för sig”, säger Rosendahl. ”Vi har blivit bra på att styra hela verksamheten men det tog tid och var ganska svettigt.”

Nu hyr TX Logistik lok och vagnar och sköter tågdragningen medan Baneservice sköter växlingen och terminaltjänst i Bro. Coop äger eller hyr trailrar.

”Vi har 70-80 procent fyllnadsgrad i tågen på sydgång och kring 95 procent på nordgång”, säger Rosendahl. ”Det är vi väldigt nöjda med.”

Coop har övertagit de 163 Netto-butikerna i Sverige. Nettos lager i Falkenberg och Linköping, som uteslutande trafikerats med lastbilar, stängs.

Därför ökar Coop tågtrafiken med fler avgångar och ytterligare 5 000 lastbilstransporter ersätts med tåg varje år.

Nu körs tre tåg med vardera 13 vagnar mellan Bro och Malmö med kyld, fryst och rumstempererad mat samt andra varor.

2 600 ton varor transporteras med tåg varje dag, en ökning med 45 procent.

Satsningen innebär att utsläppen från transporterna minskar med ytterligare 2 900 ton koldioxid årligen. Totalt ersätter Coops varutransporter med tåg nästan 17 000 lastbilstransporter varje år.

”Den ökade kapaciteten i våra järnvägstransporter kommer till stor nytta när vi utökar antalet butiker”, säger Rosendahl. ”Vi går upp från två till tre tågpar, visserligen något kortare från början men kan successivt växla upp till fullängdståg allteftersom vi strajpar om butikerna från Netto till Coop.

Enligt Rosendahl är dock den bristande kapaciteten på de svenska järnvägarna en flaskhals.

”Vi har svårt att få bra tidtabeller för våra tåg och det är inte lätt att hitta nya tåglägen när vi nu utökar trafiken”, säger han.

Axfood/Dagab som bland annat äger Hemköps-butikerna skickar betydande volymer på järnväg.

”I dag importerar vi stora volymer från exempelvis Italien med tåg”, skriver Dagabs transportchef Helena Blom till Järnvägar.nu. ”Men vi flödar även andra varor med tåg inom Europa. I Sverige hanterar vi en del flöden mellan södra och norra Sverige på järnväg.”

Blom anser att en av de stora utmaningarna med ”alternativa transportsätt” som järnvägsfrakt är att de så ofta kräver omlastning.

”Det kan orsaka kross och matsvinn. När trailer kan lastas på tåg skapas dock mer flexibla lösningar och kvaliteten förbättras”, skriver Blom.

FOTO: KASPER DUDZIK
TX-logistik med Coops tåg på väg söderut vid Godegård mellan Hallsberg och Mjölby 12 juni 2015. 

”Därutöver finns det tidsmässiga utmaningar med godståg där möjligheterna inte matchar behoven. Potentialen och kapaciteten utvecklas dock vilket gör att transporter via tåg alltid ingår när vi utvärderar alternativa transportsätt.”

När Helena Blom ska ange de viktigaste anledningarna till att det mesta dagligvaruhandelns transportflöden går på landsväg anger hon tre skäl.

”Ledtider, temperaturmöjligheter och priser”, skriver hon.

Ica har transporterade en gång i tiden kolonialvaror från Borlänge till Östersund och färdiglastade lastbilar med släp från Umeå till Gällivare men de logistikuppläggen försvann för länge sedan.

Sedan några år kör Ica, Axfood och Coop kolonialvaror från Frankrike och Nederländerna som returlast i tågen som transporterar komponenter för Volvo från Sverige till Gent i Belgien.

Upplägget styrs av speditören Scanlog.

Vagnarna lossas i Malmö och Hallsberg för vidare transport med lastbil, bland annat till Ica:s lager i Helsingborg och Västerås.

 ”Vi tittar ständigt på fler sträckor där tågtransport kan vara ett alternativ även inom Sverige. En utmaning i det arbetet är spårkapaciteten som i dagsläget inte är tillräcklig för att flytta snabbrörligt gods till så många destinationer som Ica:s logistiknät kräver.”

 

Magnus Stadig, logistikdirektör på Ica Sverige.

När Volvo stängde ner verksamheten i Gent på grund av coronapandemin upphörde tågtrafiken mellan Sverige och Belgien. Men i påskveckan återupptogs transporterna i begränsad omfattning sedan det, enligt Ica, visat sig bli vara svårt ersätta järnvägstransporterna med sjö- och landsvägstransporter.

Läs mer om godstågen mellan Belgien och Sverige.

Tåget med 19 vagnar körs nu två dagar i veckan för Ica mot normalt fem dagar i veckan. Godsmängden motsvarande 80 lastbilar i veckan.

Dagab/Axfood och Coop förlitar sig tillsvidare på sjötransporter till Göteborg och lastbilsfrakter i Sverige fram till dess att tågen åter rullar fem dagar i veckan.

Men i övrigt är det glest mellan transporterna på järnväg för Ica.

”Ica använder lastbil, tåg och sjöfart som transportslag och anpassar transporterna utifrån vilka destinationer som gäller”, skriver Magnus Stadig, logistikdirektör på Ica Sverige, i ett mejl till Järnvägar.nu.

”Vi strävar efter att öka andelen tåg för våra transporter och vi är glada över vårt samarbete med Volvo. I dag har vi tåglösningar främst för intransporter från Europa men vi skulle gärna öka den andelen ytterligare.”

 ”Vi tittar ständigt på fler sträckor där tågtransport kan vara ett alternativ även inom Sverige. En utmaning i det arbetet är spårkapaciteten som i dagsläget inte är tillräcklig för att flytta snabbrörligt gods till så många destinationer som Ica:s logistiknät kräver”, skriver Stadig.

”Den begränsade spårkapaciteten leder också till en minskad flexibilitet för när transporterna kan avgå och samtidigt ökar risken för att störningar kan leda till att det blir brist på varor i våra butiker.” 

”Intermodala transporter är den absolut bästa lösningen, inte minst från ett miljöperspektiv.”

 

Carl Ceder, logistikchef på Lidl

Lidl har under flera år importerat kolonialvaror från kontinenten med tåg till kombiterminalen i Rosersberg norr om Stockholm.

”För flödena in i landet ser vi stora möjligheter med järnvägstransporter och redan idag kommer det allra mesta av våra varor från Europa in till våra centrallager in på järnväg med intermodala flöden”, skriver Carl Ceder, logistikchef på Lidl.

”Intermodala transporter är den absolut bästa lösningen, inte minst från ett miljöperspektiv. ”

”Det enda betydande undantaget är frukt och grönt eftersom tåget inte är tillräckligt leveranssäkert. För varor med riktigt kort hållbarhet kan vi inte förlora en leveransdag och för tågtransporter är sannolikheten lite för hög att det sker.”

Carl Ceder upplever att det är problematiskt att nyttja tåg för distributionen till butikerna.

”Vi har försökt få till intermodala transporter för de flödena, framförallt för långväga inrikes transporter, men vi har ännu inte funnit någon lösning där vi inte tappar åtminstone en leveransdag”.

”Järnvägstransporter skulle därför i dagsläget innebära betydande kvalitetspåverkan på färskvarorna och leda till ökat matsvinn”, skriver Carl Ceder. ”Tågtransporter tar helt enkelt för lång tid.”

Fler artiklar

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.
Det här är några av nyheterna i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022–2033.

read more

Vill du läsa fler artiklar?