Annons:

Publicerad: 2022-12-21

MTRX snart till salu?

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg har stora svårigheter att upprätthålla tågtrafiken och går med förlust. MTRX kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg med hög punktlighet men redovisar stora förluster. MTRX kan offras för att rädda de andra bolagen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

MTR Express inledde snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Göteborg i mars 2015. Ett av de första tågen från Göteborg gör uppehåll i Herrljunga.

Annons:

MTR Nordic, moderbolag för halvdussinet dotterbolag i Sverige, meddelande på måndagen att inlett en översyn av MTRX för att utforska framtida strategiska alternativ inklusive ”en potentiell avyttring”.

Henrik Dahlin, verksam inom MTR-koncernen sedan 2013 och vd för det svenska moderbolaget MTR Nordic sedan mars förra året, vill inte svara på frågor, varken skriftliga eller muntliga, om översynen och en eventuell försäljning av MTRX.

Han hänvisar via presstjänsten på MTR Nordic till måndagens pressmeddelande.

”MTRX lanserades 2015 med en övertygelse om att tågresande gick att göra på ett bättre sätt. Under de senaste sju åren har vi bevisat att det går att göra precis det. Med innovationskraft och starkt engagemang från alla medarbetare har MTRX lyckats erbjuda smartare resor med kunden i centrum”, säger Dahlin enligt pressmeddelandet.

”Utforska framtiden alternativ”

”För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för koncernen att genomföra sin strategi och för att ge MTRX förutsättningar att nå sin fulla potential, vill nu MTR Nordic utforska framtida strategiska alternativ för MTRX, inklusive möjligheten att hitta en ny ägare.”

MTR Nordic påpekar i pressmeddelandet att det inte finns något beslut om att sälja verksamheten och MTR har inte för avsikt att göra några personalförändringar i samband med översynen.

”Under tiden som processen pågår så fortsätter vi att driva utvecklingen av tågbranschen framåt genom att utmana gamla sätt att tänka och att ge våra kunder samma fantastiska service som alltid”, säger Henrik Dahlin enligt pressmeddelandet.

Presstjänsten på MTR Nordic uppger för Järnvägar.nu att det ännu inte finns någon tidsplan för översynen och en eventuell försäljning av MTRX.

MTRX inledde snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg i mars 2015. Trafiken omfattar för närvarande närmare 100 tåg i veckan, som mest 17 avgångar per dag.

MTR Express ska strax avgå som tåg 12032 från Göteborg en januaridag 2018.
Ett av MTRX:s tåg från Göteborg till Stockholm vid Vårgårda 22 april 2021.

Mest punktliga snabbtågen

Tågen har under alla år varit de mest punktliga på sträckan och antalet inställda turer har varit mycket litet.

Men trots detta har trafiken gått med förlust under alla år.

De två första åren blev resultaten efter finansnetto -107 respektive -118 miljoner kronor. Sedan minskade förlusterna successivt till -93 Mkr, -64 Mkr och -29 Mkr innan pandemin slog till och resandet halverades. 2020 gav ett resultat efter finansnetto på -113 Mkr och 2021 ett resultat på -75 Mkr.

Under åren till och med 2021 som MTRX varit verksamt så har man dragit in totalt 1 404 Mkr i intäkter. Under samma period så uppgår de samlade förlusterna efter finansiella kostnader till 614 Mkr.

Stora stödinsatser från ägaren

Det innebär i runda tal att för varje 100-lapp som bolaget haft i kostnader så har endast 70 kronor täckts med biljettintäkter medan 30 kronor varit olika former av stöd från ägaren.

Under det bästa året, 2019, då MTRX var nära nollresultat täcktes ändå tio procent av kostnaderna genom stöd från ägaren.

Även om MTRX före covid 19 var på väg mot break-even har marknaden förändrats under och efter pandemin. Tjänsteresandet har minskat medan fritidsresandet ökat, biljettintäkten per passagerare har sjunkit. Dessutom har Flixtrain gjort sitt intåg på marknaden vilket av allt att döma påverkar MTRX som i hög grad vänder sig till samma kundgrupper.

MTR Tunnelbanan har under alla året varit en stabil kassako för MTR Nordic med årliga vinster på 100–150 miljoner kronor, de senaste fem åren har givit ett resultat efter finansnetto på 604 Mkr.

Stora förlusten i pendeltågstrafiken

MTR Pendeltågen har däremot förlorat mycket pengar under årens lopp. Enbart under de två åren 2018 och 2019 blev resultatet efter finansnetto drygt en halv miljard kronor i förlust. De senaste fem åren har slutat på -490 Mkr efter finansnetto.

MTR Mälartåg som börjat köra den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året redovisade -41 Mkr under uppstartsåret 2021.

MTR Mälartåg har haft stora svårigheter att upprätthålla trafiken under året, främst på grund av personalbrist. Resenärerna har rasat och Mälardalstrafik, som ägs av de sex regionerna i Mälardalen, har utdömt viten på tiotals miljoner kronor under året.

MTR Pendeltågen, som under många år klarat trafiken hyggligt, har de senaste veckorna drabbats av akut personalbrist och tvingats ställa massor av tåg varje dag. Enligt en uppgift har Trafikförvaltningen i Stockholm genom SL dömt MTR Pendeltågen till viten på över 50 miljoner kronor.

MTR förlorade en halv miljard

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Ökande ekonomiska problem

De ekonomiska problemen för MTR Nordic ser därför ut att förvärras av minusresultat för MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg.

MTRX, MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg är helägda dotterbolag till MTR Nordic med säte i Stockholm. MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation UK med säte i London. MTR Corporation UK är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd med säte i Hong Kong. MTR Corporation Ltd ägs till 75 procent av Hongkongs lokala politiska styre.

MTR Nordic har tack vare vinsterna från tunnelbanetrafiken kunnat hålla nere förlusterna efter finansnetto till -553 Mkr under de senaste fem åren.

Men det finns tecken som tyder på att man i Hong Kong numera ser MTR Nordic som ett växande problem.

Enligt den knapphändiga informationen från MTR Corporation Ltd i Hong Kong kan utläsas att MTR Nordic under första halvåret 2022 redovisade ett sämre resultat än under motsvarande period 2021.

Ett omlett MTRX-tåg passerar över Göta Älv vid Vargön i juli 2021 i samband med banarbeten i Olskroken.

Försäljning kan minska förlusterna

I första hand kan förlusterna för MTR Nordic och därmed för ägarna i Hong Kong reduceras genom en försäljning av MTRX.

Men frågan är om det i nuläget går att sälja MTRX.

Snälltåget, som ägs av Transdev och som kör Intercity-tåg mellan Stockholm och Malmö och nattåg till Jämtland, Berlin och Österrike, har varit till salu under en längre tid men är ännu inte sålt.

Riskkapitalbolag, som bland annat äger Hector Rail, har svårare att uppbringa kapital när räntorna stiger och andra investeringar än förlustbringande tågtrafikbolag blir mer intressanta.

Därtill har intresset för koncessionsavtal i upphandlad trafik minskat drastiskt under och efter pandemin. Det finns inga stora vinster att hämta i nuläget, varken i upphandlad trafik eller kommersiell trafik.

Att köpa ett notoriskt förlustbolag som MTRX är knappast förstahandsvalet för ett riskkapitalbolag eller för något av de statliga nordiska tågtrafikföretagen som Vygruppen i Norge eller VR Group i Finland.

VR Group har nyligen köpt Arriva av tyska statliga DB.

Stora förluster för norska Vygruppen

Vygruppen är sargat av omfattande förluster, särskilt i verksamheten i Sverige. För att undvika konkurs tillfördes det svenska dotterföretaget Vy Tåg år 2020 ett aktieägartillskott från Vygruppen i Norge på 350 miljoner svenska kronor.

Vygruppen redovisade en förlust på sammanlagt 781 miljoner norska kronor för 2020.

Brittiska Go-Ahead har bestämt sig för att begränsa den framtida järnvägsverksamheten till hemmaplan i England och tyska statsägda DB håller på att avyttra Arriva som bedrivit tågtrafik i flera europeiska länder.

Om ledningen för MTR Nordic så småningom beslutar att sälja MTRX och lyckas med detta kommer av allt att döma en hårdhänt kostnadsjakt att inledas i bolaget.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga för MTR Nordic och därmed för ägarna i Hong Kong kan vara att avveckla MTRX under ordnade former. Det förutsätter dock att leasingavtalen gällande de sex X74-tågen kan avslutas utan alltför stora kostnader.

Norske Tog som äger ett stort antal liknande tågsätt, Type 74 och Type 75, för regional- respektive lokaltågstrafik i Norge, kan vara intresserat av ett övertagande av fordonen.

Brakförlust för Vy Tåg 2020

Vy Tåg, som ägs av norska statliga Vygruppen, redovisar en förlust på 255 miljoner kronor för 2020. I praktiken betalar de norska skattebetalarna en betydande del av många svenska tågresor.

Personal kan slussas över till MTR Mälartåg

Vid en avveckling av MTRX skulle stora delar av personalen kunna slussas över till MTR Mälartåg som därmed skulle få betydligt bättre förutsättningar att få ordning på regionaltågstrafiken i Mälardalen.

Det sista kapitlet i berättelsen om MTR:s i dagsläget 13-åriga svenska äventyr skulle kunna rymma en försäljning av MTR Nordic.

Ägarna i Hong Kong kan konstatera att man försökt bryta sig in på en konkurrensutsatt och omreglerad tågtrafikmarknad, att pilotförsöken i Sverige eller England inte har varit några framgångssagor även om MTR Tunnelbanan inledningsvis var en god affär.

Just nu pågår en upphandling av tunnelbanetrafiken i Stockholm från 2025. Franska Transdev har tillsammans med SMRT från Singapore anmält intresse. Upphandlingen värderas av Trafikförvaltningen i Stockholm till 40–50 miljarder kronor.

Förlorar MTR den upphandlingen försvinner den enda verksamheten i Sverige som genererar nämnvärd vinst.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Reportage

Lång natts färd mot dag

Den 130 mil långa resan från ett par meter över havet i Malmö i södra Sverige till 600 meter över havet i Storlien i västra Jämtland tar 17 timmar och kräver två byten av lokförare och ombordpersonal.

Nyhet

Svårt köra fler godståg

Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK skulle göra det enklare för tågtrafikföretagen att få bra tidtabeller för nya godståg. Men det verkar ha blivit tvärtom.