Annons:

Publicerad: 2021-03-29

Oklart om ägartillskott till Green Cargo

Utbetalningen av 1,4 miljarder kronor till Green Cargo har skjutits upp på obestämd tid. EU-kommissionen har ställt ett antal frågor till svenska regeringen om kapitaltillskottet sedan Hector Rail anmält ärendet.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo Rd2 1115 och Hector Rail 243 008 har dragit varsitt tåg med bränsleflis till Värtan en kväll i oktober 2020.

Annons:

Riksdagen beslutade strax före jul att ge ett kapitaltillskott till statliga Green Cargo på 1,4 miljarder kronor. Green Cargo har redovisat förluster under de senaste tio åren.

Om förlusterna fortsatt i samma takt skulle halva aktiekapitalet vara förbrukat under 2021 och Green Cargo tvingats upprätta en kontrollbalansräkning.

Konkurrenten Hector Rail försökte under hösten stoppa beslutet om kapitaltillskott. Ledningen för Hector Rail skrev ett skarpt formulerat brev till näringsminister Ibrahim Baylan och till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Claes Scheibe, vd i Hector Rail, hade dessutom kontakt med ett antal riksdagsledamöter i näringsutskottet och trafikutskottet.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo föreslås få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten. Därmed undanröjs hotet om att Green Cargo inom kort skulle tvingas upprätta en kontrollbalansräkning och att det på sikt skulle behöva begära sig i konkurs.

Hector Rail fick inget gehör

Men Hector Rail fick inget gehör för sina invändningar och riksdagen beslutade om kapitaltillskottet.

Det fick Hector Rail att vända sig till EU-kommissionen.

”Enda möjligheten att stoppa kapitaltillskottet är att vi går till EU med en anmälan. Det kan medföra att EU får upp ögonen för hur den svenska regeringen och riksdagen agerar”, sade Claes Scheibe till Järnvägar.nu i januari.

Drygt två månader senare, och tre månader efter riksdagen beslutat om kapitaltillskottet, har Green Cargo inte fått den nödvändiga kapitalförstärkningen.

I stället har näringsdepartementet tvingats försvara beslutet om kapitaltillskott inför EU-kommissionen.

”Vi gjorde ett slags orosanmälan till EU eftersom vi ansåg att det är fel att staten på detta sätt för över pengar till ett konkurrerade godstågsbolag”, säger Claes Scheibe.

Hector Rail går till EU

Hector Rail kommer troligen att vända sig till EU för att stoppa svenska statens kapitaltillskott till Green Cargo. Kapitaltillskottet är på 1,4 miljarder kronor.

”Fel sätt använda skattepengar”

”Det är fel att använda skattepengar för att rädda ett bolag som missköts i många år utan krav på vare sig rationaliseringar eller nedskärningar av olönsam verksamhet.”

Hector Rail har även anmält Green Cargo till Konkurrensverket.

”Konkurrensen snedvrids ju om endast en av aktörerna på marknaden får tillgång till skattepengar”, säger Claes Scheibe.

Den ekonomiska situationen för statliga Green Cargo har blivit något mindre pressad de senaste månaderna i takt med att förlusterna minskat.

Under fjärde kvartalet 2020 var rörelseresultatet -38 Mkr och resultatet efter skatt -28 Mkr, en halvering av förlusterna jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en klar minskning jämfört med tredje kvartalet 2020.

Green Cargo Rc1 1008 och Rc4 1115 på Malmö godsbangård i augusti 2004.

”Läget inte akut”

”Vi har bra kontroll på vår ekonomi och är inte särskilt nära att ha förbrukat halva vårt aktiekapital”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.”Läget är inte på något sätt akut.”

Ted Söderholm anser att det var väntat att Hector Rail skulle anmäla aktieägartillskottet från svenska staten till EU.

”Det är egentligen inget konstigt”, säger han. ”De besked vi får från Näringsdepartementet är att frågan bereds. Antingen får vi tillskottet inom kort och frågan utreds vidare därefter eller så utreds frågan och problemen klaras ut mellan regeringen och EU innan vi får ägartillskottet.”

SJ fick 2003 ett kapitaltillskott på 1 855 miljoner kronor sedan det visat sig att det statliga bolaget var kraftigt underfinansierat vid bolagiseringen drygt två år tidigare.

SJ upprättade kontrollbalansräkning 2002

SJ hade hösten 2002 tvingats upprätta en kontrollbalansräkning sedan halva aktiekapitalet var förbrukat.

Dåvarande näringsministern Leif Pagrotsky (S) tvingades i en riksdagsdebatt försvara kapitaltillskottet och han hävdade att det var förenligt med dåvarande EG-rätt.

Näringsdepartementet har inte velat lämna ut skriftväxlingen mellan departementet och EU-kommissionen utan sekretessbelagt handlingarna med hänvisning till att de rör Sveriges förhållande med främmande makt.

Näringsdepartementet har inte heller velat svara på de frågor som Järnvägar.nu skriftligt framfört till departementet.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Upphandling måste göras om

Mälardalstrafiken måste göra om upphandlingen av trafikavtalet för Mälartåg. SJ begärde överprövning hos Förvaltningsrätten som bifallit SJ:s ansökan. MTR kan dock köra tågen från december genom en direkttilldelning.

Nyhet

Rc4 1158 först med ETCS

Rc4 1158 har som första Rc4-lok utrustats med ETCS för tågdragning på sträckor med det nya säkerhetssystemet ERTMS. Nordic Re-Finance kommer att förse samtliga Rc4-lok med ETCS.