fbpx

Mer el för sågat trä

 

CFL Cargo har tagit över tågtransporterna för sågverkskoncernen Vida. All tågdragning på elektrifierade spår sker nu med ellok och användningen av dieselolja minskar med 70 procent.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 7 mars 2022
FOTO: KASPER DUDZIK
Vida TMZ 1406 inväntar avgångstid i Hjältevad när Krösatåget Y32 1408 anländer från Nässjö i april 2005. Godståget från ortens sågverk ska gå till hamnen i Halmstad.

 

Sedan årsskiftet sköter CFL Cargo all tågdragning åt Vida. Lokförarna har anställts av CFL Cargo och de två diesellok som Vida ägde och använde för tågdragningen, TMX 1024 och TMZ 1406, har sålts.

”Med nya krav på loken och lokförarna kände vi att det var bättre att överlåta verksamheten till proffsen, till CFL Cargo som är ett tågtrafikföretag”, säger Fredrik Nilsson, logistikchef i Vida.

”Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten, sågverken. Nu har transporterna blivit mer klimatneutrala och mindre miljöstörande och det blir enklare att öka tågdragningen i framtiden än om vi med två lok och tre lokförare skulle försöka expandera.”

”Vårt långa samarbete med CFL gjorde beslutet enkelt”, säger Fredrik Nilsson.

 

FOTO: HANNES SVAHN
Rc3 1051 och TMX 1024 med tåg med sågade och hyvlade trävaror från Vida i Karlshamns hamn.

 

Långvarigt samarbete

Vida och CFL Cargo har haft ett visst samarbete i mer än tio år. Vida har kört tågen på CFL Cargos licens och CFL Cargo har utbildat Vidas förare.

”Det var ett naturligt steg att vi tog över när Vida inte längre ville köra tågen i egen regi”, säger Mikael Nyman, säljchef på CFL Cargo.

Avtal om tågdragningen sträcker sig över tre år och omfattar transport av virke från Närkes Kvarntorp öster om Kumla och Boxholm till Vidas sågverk i Alvesta och Vislanda samt av sågade och hyvlade trävaror från Alvesta., Vislanda och Hjältevad, öster om Eksjö, till utskeppningshamnarna i Karlshamn och Varberg.

 

Sju tåg i veckan

Transporterna omfattar sju tåg i veckan.

”Vi hyr ett Rc3-lok av BLS Rail och två diesellok av Svensk Tågkraft för tågdragningen”, säger Mikael Nyman. ”Vi använder elloket på de elektrifierade linjerna och har därmed kunnat minska användningen av dieselolja med 70 procent och emissionerna av koldioxid och partiklar i motsvarande utsträckning.”

Ett av de TMX-lok som CFL Cargo hyr tågdragning och växling på icke-elektrifierade sträckor är detsamma som Vida tidigare ägde. Detta lok och Rc3-loket är folierade i Vidas röd-vita design.

CFL Cargos treåriga avtal med Vida är värt cirka 50 miljoner kronor.

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?

ANNONS