Annons:

Publicerad: 2022-03-07

Mer el för sågat trä

CFL Cargo har tagit över tågtransporterna för sågverkskoncernen Vida. All tågdragning på elektrifierade spår sker nu med ellok och användningen av dieselolja minskar med 70 procent.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, Hannes Swahn

Vida TMZ 1406 inväntar avgångstid i Hjältevad när Krösatåget Y32 1408 anländer från Nässjö i april 2005. Godståget från ortens sågverk ska gå till hamnen i Halmstad.

Annons:

Sedan årsskiftet sköter CFL Cargo all tågdragning åt Vida. Lokförarna har anställts av CFL Cargo och de två diesellok som Vida ägde och använde för tågdragningen, TMX 1024 och TMZ 1406, har sålts.

”Med nya krav på loken och lokförarna kände vi att det var bättre att överlåta verksamheten till proffsen, till CFL Cargo som är ett tågtrafikföretag”, säger Fredrik Nilsson, logistikchef i Vida.

”Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten, sågverken. Nu har transporterna blivit mer klimatneutrala och mindre miljöstörande och det blir enklare att öka tågdragningen i framtiden än om vi med två lok och tre lokförare skulle försöka expandera.”

”Vårt långa samarbete med CFL gjorde beslutet enkelt”, säger Fredrik Nilsson.

Rc3 1051 och TMX 1024 med tåg med sågade och hyvlade trävaror från Vida i Karlshamns hamn.  

Långvarigt samarbete

Vida och CFL Cargo har haft ett visst samarbete i mer än tio år. Vida har kört tågen på CFL Cargos licens och CFL Cargo har utbildat Vidas förare.

”Det var ett naturligt steg att vi tog över när Vida inte längre ville köra tågen i egen regi”, säger Mikael Nyman, säljchef på CFL Cargo.

Avtal om tågdragningen sträcker sig över tre år och omfattar transport av virke från Närkes Kvarntorp öster om Kumla och Boxholm till Vidas sågverk i Alvesta och Vislanda samt av sågade och hyvlade trävaror från Alvesta., Vislanda och Hjältevad, öster om Eksjö, till utskeppningshamnarna i Karlshamn och Varberg.  

Sju tåg i veckan

Transporterna omfattar sju tåg i veckan.

”Vi hyr ett Rc3-lok av BLS Rail och två diesellok av Svensk Tågkraft för tågdragningen”, säger Mikael Nyman. ”Vi använder elloket på de elektrifierade linjerna och har därmed kunnat minska användningen av dieselolja med 70 procent och emissionerna av koldioxid och partiklar i motsvarande utsträckning.”

Ett av de TMX-lok som CFL Cargo hyr tågdragning och växling på icke-elektrifierade sträckor är detsamma som Vida tidigare ägde. Detta lok och Rc3-loket är folierade i Vidas röd-vita design. CFL Cargos treåriga avtal med Vida är värt cirka 50 miljoner kronor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader. Railcare hyr lok från Alpha Trains och använder LKAB:s vagnar.

Nyhet

Regeringens nonchalans ger problem

De restriktioner för resor med tåg som regeringen beslutade om förra veckan ställer till stora problem för tågtrafikföretagen. Biljettintäkterna sjunker ytterligare men effekten på smittspridningen är oklar.

Nyhet

Inget snabbt spårbyte i sikte

Många tåg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Gävle-Linköping samt Stockholm-Hallsberg ställs in kommande veckoslut när Trafikverket skulle påskynda bytet av skadade räler mellan Sparreholm och Flen. Men kylan gör det omöjligt att använda spårbyteståget.