fbpx

Rekordlångt godståg till Malmö

Natten till lördagen provkördes ett 832 meter långt och 2 403 ton tungt godståg från Maschen söder om Hamburg till Malmö godsbangård. Tre av 39 godsvagnar tillät endast 100 km/h vilket hindrade körning i 120 km/h.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 17 april 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Strax efter klockan 08 på lördagsmorgonen 17 april 2021 ankom det 832 meter långa godståget från Maschen utanför Hamburg till Sverige.

 

”Men det var ändå en lyckad provkörning”, säger Hans Boysen, provledare på Trafikverket. ”Vi ville försäkra oss om att det inte är några problem att köra med 835 meter långa tåg mellan Maschen och Malmö. I ett längre perspektiv vill vi köra så långa tåg även på flera sträckor i Sverige.”

Lokförarna som körde tåget genom Danmark och till Sverige fick efter turen redogöra för erfarenheterna av körningen.

Tåget avgick från Maschen rangerbangård redan fredag kväll på grund av banarbeten och nådde Malmö godsbangård 08:30, 14 minuter sent efter lokförarbyte i Korsør, två hastighetsnedsättningar vid Slagelse och ett kort uppehåll strax utanför Köpenhamn.

832 meter och 2 271 ton vagnvikt

Tåget som drogs av sexaxligt EG-lok var 832 meter, hade vagnvikten 2 271 ton, tre vagnar med största tillåtna hastighet 100 km/h och 36 vagnar med största tillåtna hastighet 120 km/h.

Tåget kördes av DB Cargo Scandinavia.

”Provet genomfördes för att demonstrera hur redan befintliga system kan användas effektivare”, säger Hans Boysen. Det är ett viktigt steg i arbetet för att införa längre, tyngre och snabbare godståg i reguljär trafik mellan Tyskland, Danmark och Sverige.”

Projektet utgör en del av det europeiska forskningsprogrammet Shift 2 Rail.

FOTO: KASPER DUDZIK
Tåg 36982 drogs av det sexaxliga EG-loket 3109 som dagen till ära hade information i fronten om rekordtåget.

 

Långa tåg körs redan Tyskland-Jylland

Sedan 1960 körs 835 meter långa i Danmark och sedan 2012 mellan Maschen, Hamburgs hamn och gränsen mot Danmark. I Danmark tillåts 835 meter långa godståg hela vägen mellan Padborg och København och på flera andra banor.

Ännu så länge tillåts dock inte så långa tåg över och under Öresund och inte heller i i Sverige.

”Vilket förhållande mellan längd och vikt som ger störst nytta beror på förekommande lutningar och vilka varugrupper som dominerar i varje korridor”, säger Hans Boysen.

”Godstågsloken har på senare år blivit allt starkare och kan dra allt tyngre och längre tåg. Samtidigt sätter banstandarden, främst i form av längden på mötesspår på enkelspåriga banor och förbigångsspår på dubbelspåriga banor och spårlängden på godsbangårdarna gränserna för tågens längd.”

Trafikverket har tidigare utrett förutsättningarna för att köra med 835 meter långa godståg, eller åtminstone godståg som är längre än de 730 meter som tillåts på de flesta banorna i Sverige i dag. Arbete pågår inom Trafikverket för att öka tåglängderna i viktiga godsstråk.

På de flesta banorna i Sverige tillåts normalt inte längre tåg än 630 meter.

FOTO: KASPER DUDZIK
Vid Svågertorp väntade ett halvdussin fotografer på provtåget från Maschen till Malmö godsbangård. 

 

”Ju fler vagnar desto mer lönsamt”

”Ju fler vagnar man kan köra i ett godståg desto mer lönsamt blir godståget”, säger Hans Boysen. ”Varje extra vagn innebär större intäkter för tågoperatören medan loket är en fast kostnad som behöver utnyttjas så effektivt som möjligt.”

Att kunna köra godstågen i 120 km/h på vissa sträckor eller vissa tider på dygnet, i stället för som i dag i högst 100 km/h, ökar möjligheten att få tåglägen, ökar lönsamheten samtidigt som godstågen kan hålla samma tempo som många regionaltåg och slipper att regelbundet stanna för att bli omkörda av snabbtåg. Det ökar sammantaget banans kapacitet.

”Väldigt många godsvagnar klarar i dag att framföras i 120 kilometer i timman men många godsvagnsägare registrerar dem för 100 kilometer i timman”, säger Hans Boysen. ”Här finns en betydande potential att utnyttja”

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?