Annons:

Publicerad: 2021-12-28

Railcare växlar renare

Railcare har beslutat minska utsläppen från fossila bränslen i diesellok och banarbetsmaskiner med 40 procent till år 2025. De två T44-loken som sköter växlingen i Narvik har fått nya motorer och den enligt Railcare världens första underhållsmaskin med batteridrift har tagits i bruk.

Text: Ulf Nyström Foto: Hans Flodmark, Kasper Dudzik

Elloket 482 040 framför ett av Kaunis Irons malmtåg i Pitkäjärvi 1 december 2021.

Annons:

Vi har valt att få på offensiven och vi vill visa att det går att minska de fossila utsläppen ganska snabbt med ny teknik.

 

Mattias Remahl, vd på Railcare

”Vi har valt att få på offensiven och vi vill visa att det går att minska de fossila utsläppen ganska snabbt med ny teknik”, säger Mattias Remahl, vd på Railcare.

”Vi är ett innovativt företag och ska givetvis utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning. Med ett tydligt mål som detta blir det också möjligt att lägga våra utvecklingstimmar där de gör som störst nytta för både kunderna och miljön.”’

Enligt Remahl Railcare kan mycket uppnås genom att minska de fossila utsläppen från drivmedel inom entreprenad- och transportverksamheten.

Först och störst med batteri

Railcare har under 2021 lanserat ”världens första och största” underhållsmaskin med 100 procent batteridrift.
Multi Purpose Vehicle (MPV) är ett batteridrivet arbetsfordon med många användningsområde inom järnvägsunderhåll och har tillräcklig batterikapacitet för att kunna förse andra underhållsmaskiner med el.

MPV har varit i drift drygt fyra månader och visat goda resultat.

”Vi ska nu se till MPV:n kan laddas på ett långsiktigt hållbart sätt. Laddinfrastrukturen vid järnvägen är ännu outvecklad så vi undersöker hur vi med hjälp av strömavtagare kan få ström från kontaktledningen för att ladda batterier i MPV:n”, säger Mattias Remahl.

Railcare kommer att se över alla befintliga diesellok.

Nya eller ombyggda dieselmotorer

”Det är inga små utsläpp som många av dagens diesellok ger upphov till”, säger Mattias Remahl. ”Vi kommer att konvertera äldre dieselmotorer så de uppfyller emissionsklass Steg V. Det minskar dieselförbrukningen markant så det är en viktig och på sikt dubbelt fördelaktig lösning.”

”På längre sikt kommer vi att gå över till fossilfria bränslen.”

Railcare tecknade i början av december avtal med Infranord om uppgradering av två Tb-lok till ett värde av 30 miljoner kronor.

”Vi byter ut de drygt 50 år gamla tvåtakts GM-dieslarna mot nya fyrtakts dieselmotorer från Caterpillar”, säger Patrik Söderholm, chef för Railcares lokverkstad i Långsele.

Nya motorer i Tb-lok

Tb-loken används för snöplogning under vintermånaderna och vid banarbeten under resten av året.

”De nya motorerna klarar EU Steg 5, de har något lägre nominell effekt än de gamla GM-dieslarna men i praktiken ger de mer effektiva lok eftersom kraften kommer tidigare”, säger Patrik Söderholm. ”Loken kommer att fungera betydligt vid plogning och vid banarbeten som ju sker i låga hastigheter.”

GM EMD D25L ger 1235 kW medan CAT C32B presterar 1120 kW

Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas pågå under större delen av 2022. Uppdraget omfattar även ny design av förarhytterna och allmän uppgradering.

Två Tb-lok lämnar Kiruna och ger sig ut på Malmbanan med ett makadamtåg i juli 2006.

Två T44-lok redan ombyggda

Tidigare har Railcare i Långsele på liknande sätt byggt om de två T44-lok som Railcare använder vid malmtågsväxlingen i Narvik.
T44:orna hade samma typ av GM-motorer som Tb-loken och har fått samma typ av Cat-motorer.

Lokverkstaden i Långsele har också tagit hand om de sex ME-lok som Nordic Re-Finance köpt av danska DSB. Railcare har gjort översyn, monterat ATC, utrustar loken med GPS och sensorer som levererar data till NRFAB:s övervakningssystem och målat om loken i grönt och blått.

Railcare kommer nästa år att göra motsvarande jobb på ett 20.tal av de resterande 26 ME-lok som Nordic Re-Finance köpt från DSB med leverans i december i år och under 2022. Loken förses också med ETCS 2022-2023 för att kunna användas på sträckor som har det nya europeiska trafiklednings- och säkerhetssystemet ERTMS.

Railcare har 20 anställda vid lokverkstaden i Långsele.

Ytterligare 26 ME-lok till Sverige

Nordic Re-Finance har köpt resterande 26 ME-lok av statliga danska DSB. Därmed förfogar lokuthyrningsföretaget inom kort över 32 tunga diesellok för godstågstrafik i Skandinavien.

Railcare bemannar beredskapslok i norr

Railcare tilldelades i början av december ett fyraårigt kontrakt om beredskapslok i Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna.
Avtalet med Trafikverket är värt 152 miljoner kronor, 38 Mkr per år, och gäller från och med 1 augusti 2022.

Med beredskapslok, eller röjningslok, vill Trafikverket garantera att defekta fordon snabbare flyttas undan och strandsatta resenärer eventuellt kan evakueras.

Beredskapslok och personal ska finnas tillgängliga dygnet runt och årets alla dagar 

Railcare har sedan 2020 avtal med Trafikverket om ett beredskapslok i Borlänge.

Railcare kommer att använda fyra diesellok från tjeckiska CZ Loco för stationering i Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna.

”Det är lok av typen Effishunter 1000”, säger Johan Hansén, verksamhetschef för Railcare T, Railcares tågtransportenhet. ”Det är enhyttslok med goda prestanda, det har samma typ av CAT-motor som vi monterat i våra T44-lok och som sätts in i Tb-loken.”

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Hyr nya loken av Nortog

Railcare kommer att hyra loken av norska Nortog. Loken förses med ETCS.

Railcares transportenhet har drygt 50 anställda.

Sedan i augusti 2018 har Railcare kört anrikad järnmalm från omlastningsterminalen i Pitkäjärvi öster om Kiruna till utlastningshamnen i Narvik för Kaunis iron. Malmen transporteras på lastbil från gruvan i Pajala till Pitkäjärvi.

Sedan i november gäller ett nytt tioårigt avtal som omfattar två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka 2,3 miljoner ton järnmalm per år och är värt 740 miljoner kronor.

Långt avtal om malmtransporter

Railcare kommer att transportera järnmalm för Kaunis Iron från Pitkäjärvi till Narvik i ytterligare tio år. Det nya avtalet gäller till november 2031.

Tyska lok från Schweiz till Kiruna

Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance har köpt fem godstågslok från Schweiz, kommer att hyra ett sjätte lok och har option på ytterligare fyra lok.

Tidigare använde Railcare Traxx-lok som hyrdes in från Bure men sedan i somras hyr Railcare fem Traxx-lok från Nordic Re-Finance för malmtågstrafiken.

”Vi kör nu malmtåg med tre Traxx-lok och 40 vagnar med tågvikten 4 600 ton”, säger Johan Hansén. ”Vi har kunnat öka antalet vagnar från 36 och tågvikten från 4 200 ton.

Avtalet med Kaunis Iron gäller 365 dagar per år. Ett par veckor om året brukar dock transporterna vara inställda på grund av fyllda lager i malmhamnen, tomma lager i Pitkäjärvi eller banarbeten på svensk och/eller norsk sida.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.