Annons:

Publicerad: 2023-08-15

Hårda tider för Green Cargo

Krympande transportvolymer, sjunkande omsättning, höjda kostnader och försämrat resultat. Bokslutet för Green Cargo andra kvartalet 2023 är ingen uppmuntrande läsning.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Rd2 1101 och Rd2 1087 med ett av Green Cargos godståg mot Malmö godsbangård i Eneryda mellan Alvesta och Älmhult på Södra stambanan 6 juli 2023.

Transportvolymerna under det andra kvartalet minskade med fem procent jämfört med motsvarande period förra året.

Omsättningen sjönk till 1 037 miljoner kronor jämfört med 1 154 Mkr andra kvartalet förra året.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 28 miljoner kronor, fem Mkr lägre än andra kvartalet förra året. Resultat efter skatt uppgick till –8 Mkr jämfört med +13 Mkr.

Fördubblat statligt bidrag

Rörelseresultatet har påverkats positivt av miljökompensation med 149 Mkr. Miljökompensationen andra kvartalet 2022 uppgick till 66 Mkr.

Rörelseresultatet exklusive den statliga miljökompensationen blev –121 Mkr jämfört med –33 Mkr andra kvartalet förra året.

Risken är uppenbar att 2023 blir Green Cargos sämsta år någonsin om man exkluderar miljökompensationen från resultatet.

Den statliga miljökompensationen ska enligt riksdagsbeslut utbetalas till och med år 2025.

Vad som händer därefter är oklart.

”I linje med förväntningarna”

Peter Viinapuu, interims-vd i Green Cargo, tonar ned de negativa beskeden i delårsrapporten.

”Omsättningen och resultatet är i linje med våra förväntningar”, säger han.

”Men helt klart finns det en betydande förbättringspotential.”

Peter Viinapuu säger att de krympande transportvolymerna och den sjunkande omsättningen i huvudsak beror på nedläggningen av inrikestrafiken i Norge och linjen Belgien Direct.

”Införandet av Trafikverkets planeringssystem MPK har medfört kraftigt ökade kostnader och förlorade transporter”, säger Viinapuu.

”Gods som vi tidigare kört går på landsväg och transporter som tidigare körts av en lokförare kan nu kräva två eller till och med tre förare. Företag har inte längre litat på att vi kunnat klara transporterna på utsatt tid.”

Från fyra dagar till fyra veckor

Men Trafikverket har under de senaste månaderna lyckats förbättra framförhållningen från som bäst fyra dagar till fyra veckor.

”Det är långt från de 18 veckor som ska gälla men det är ändå väldigt mycket bättre än fyra dagar”, säger Peter Viinapuu.

Annons:

Bristen på lokförare, som tvingat Green Cargo att ställa in många godståg och att låta andra godstågsbolag som Väte Rail och Grenland Rail köra flera av Green Cargos godståg, verkar också lindras.

”Vi har ett positivt inflöde av lokförare och räknar med att vara i balans under fjärde kvartalet”, säger Peter Viinapuu.

”Vi kommer gradvis att kunna utöka trafiken.”

”Stadda vid kassa”

Enligt Peter Viinapuu har Green Cargo en ekonomisk uthållighet och är ”stadda vid kassa”.

”Vi känner ingen anledning till oro men naturligtvis kan vår ekonomi inte fortsätta att utvecklas som under andra kvartalet i år”, säger han.

”Vår leveranskvalitet måste förbättras. Men fortsätter Trafikverkets planering att förbättras som utlovat och har vi alla lokförare vi behöver kommer resultatet att kunna förbättras markant.”

Bra sommar trots Hans

”Med undantag för de många banarbetena under sommaren och de senaste veckornas stängda banor och många omledningar av tågen under och efter ovädret Hans har vi haft en bra sommar.”

Green Cargo tecknade under andra kvartalet nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 237, nästan 100 Mkr mindre än under andra kvartalet 2022.

Henrik Dahlin tillträder som vd för Green Cargo 18 september. Dahlin kommer närmast från MTR Nordic Group där han under fler år varit vd. Peter Viinapuu, som tidigare haft chefspositioner inom MTR i Sverige, kvarstår inom Green Cargo till årsskiftet.

Andra kvartalet 2023 i korthet:

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 037 (1 154) Mkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 28 (33) Mkr.
  • Rörelseresultatet har netto påverkats av miljökompensation med 149 (66) Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –8 (13) Mkr.
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Bättre tågtrafik om ett år

Alla lovade bot och bättring efter sommarens kaos på järnvägarna när företrädare för järnvägsbranschen var kallade till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Men förbättringarna dröjer.

Nyhet

SJ köper 25 snabbare snabbtåg

SJ har tilldelat Alstom och dess svenska dotterbolag Bombardier Transportation en beställning på 25 snabbtåg för 250 km/h. Första tåget kan i bästa fall vara i trafik år 2026.