Annons:

Publicerad: 2021-01-18

Rekordfå tåg försenade förra året

Tågförseningarna har aldrig varit så få som under 2020. Den främsta orsaken är att de långväga persontågen varit färre under coronapandemin. Nya konstruktionsregler för tågplanen har gett stor effekt.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

TGOJ Ma 405 med godståg vid Hällnäs i november 2007.

Annons:

Vi har successivt förbättrat anläggningen, vi har sett till att banarbeten avslutas som planeras, vi har gjort omledningssträckorna mer robusta och vi har ändrat konstruktionsreglerna för tågplanerna på Västra och Södra stambanorna vilket minskat förseningarna där.

 

Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket.

2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid. Det innebär en punktlighet på 93,5 procent vilket är 2,2 procentenheter bättre än det tidigare rekordåret 2019.

Under 2020 har varje månad noterat det bästa punktlighetsutfallet sedan nuvarande mått infördes 2013.

Även om det gått färre tåg 2020 än 2019 kördes ungefär 90 000 fler persontåg 2020 än 2013.

”Det är väldigt glädjande att punktligheten förbättrats kraftigt två år i följd”, säger Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket.

”Att det körts färre långväga tåg med färre passagerare har naturligtvis haft stor betydelse men minst lika viktigt har vårt nära samarbete med tågtrafikföretagen varit.”

Intensivt arbete efter 2018

Enligt Maiorana intensifierades arbetet med punktligheten efter katastrofåret 2018 då många tåg var kraftigt försenade.

”Vi har successivt förbättrat anläggningen, vi har sett till att banarbeten avslutas som planeras, vi har gjort omledningssträckorna mer robusta och vi har ändrat konstruktionsreglerna för tågplanerna på Västra och Södra stambanorna vilket minskat förseningarna där.”

Punktligheten 2020 är den bästa för alla kategorier av tåg.

Pendeltågen nådde en punktlighet på 95,7 procent, vilket är en förbättring med 1,0 procentenhet jämfört med 2019.

Regionaltågen nådde en punktlighet på 91,7 procent, en förbättring med 2,4 procentenheter.

Förbättrade kontakter mellan lokförare och tågklarerare är en av punkterna i branschens samarbete för minskade tågförseningar. Lokföraren Ola Meldegren på Baneservice i samtal med fjärren i oktober 2020.

Störst förbättring för fjärrtågen

Störst förbättring jämfört med 2019 stod fjärrtågen för, punktligheten ökade med 7,5 procentenheter från 79,2 till 86,7 procent.

För godstågen nåddes en ny toppnotering med en punktlighet på 82,9 procent. Det är 2,2 procentenheter högre än det tidigare rekordåret 2017 och 5,0 procentenheter högre än 2019.

Pendeltågen utgjorde 52,3 procent av alla persontåg 2020, regionaltågen 42,3 procent och fjärrtågen 5,4 procent.

I juli hade persontågen en punktlighet på rekordhöga 95,0 procent. Under nio av årets månader hade persontågen en punktlighet över 93,0 procent, två månader var punktligheten mellan 92,0 och 93,0 procent.

Fem minuter sent är rätt tid

Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Inställda tåg räknas som försenade tåg.

”Vi är inte nöjda utan fortsätter arbetet för ännu bättre punktlighet med hela branschen”, säger Roberto Maiorana. ”Järnvägen måste fortsätta att vara förstahandsvalet för hållbara resor och transporter.”

Britt-Marie Olsson är chef för punktlighetsarbetet på SJ, Head of Punctuality, och även hon är nöjd med de färre tågförseningarna 2019 och 2020.

”Hela branschen har verkligen gjort stora ansträngningarna för att minska förseningarna”, säger hon.

”De nya konstruktionsreglerna har givit mycket goda resultat, de blir färre konflikter i den dagliga tågledningen.”’

Kirurgiska ingrepp i tågplanen

”Ingreppen i tågplanen har blivit mer kirurgiska.” säger Britt-Marie Olsson. ”Gångtiderna har förlängts där det ofta uppstått förseningar men samtidigt kunnat förkortas på andra sträckor så de totala res- och transporttiderna inte förlängts mer än marginellt.”

Enligt Olsson har riktade insatser på spårväxlarna i Stockholms- och Malmöområdet medfört betydligt färre störningar i pendeltågstrafiken i de områdena. I år är turen kommen till Göteborgsområdet.

Insatserna innebär att underhållet intensifieras och växlar som ofta krånglar byts ut helt eller delvis.

Vi märkte ju direkt när det blev färre snabbtåg som skulle köra om våra godståg. Ju färre persontåg desto färre förseningar för godstågen.

 

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo

Ökad kontakt lokförare-tågklarerare

Under 2021 kommer kontakterna mellan tågklarerare och lokförare att förbättras.

”Tågklarerarna kommer att kunna se mer exakt var tågen är och hur fort de körs i stället för att bara kunna se på vilken sträcka de befinner sig”, berättar Britt-Marie Olsson.

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo, pekar på de färre långväga persontågen och den förbättrade avgångspunktligheten för godstågen som viktiga för de färre tågförseningarna 2020.

”Vi märkte ju direkt när det blev färre snabbtåg som skulle köra om våra godståg”, säger Andersson. ”Ju färre persontåg desto färre förseningar för godstågen.”

”I snitt kom våra godståg fram 30 minuter före tidtabellstid förra året. Men det finns fortfarande en del godståg som är riktigt sena och som drar ner snittet.”

Fler godståg i tid vid start och i mål

Andelen av Green Cargos godståg som är klara att avgå från utgångsstationen i tid har sedan 2018 ökat från 82 till 86 procent, andelen som verkligen avgår i tid från 74 till 81 procent och andelen som ankommer till sin slutstation i tid har ökat från 76 till 86 procent.

Andelen skogstid, alltså tid som godståg ställs åt sidan för att passeras av snabbare tåg, minskar från 12,8 till 10,6 procent av den totala gångtiden från 2020 till 2021.

”Men för tio år sedan var det sju procent skogstid och vi måste ner till den nivån igen”, säger Pelle Andersson. ”Våra lokförare, tåg ska och vårt gods ska inte stå i skogen och vänta på andra tåg.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Kapacitet Nyhet

Ingen plats för fler godståg

När tunneln under Fehmarn Bält är klar 2029 kommer godstågstransporterna mellan Norra Tyskland och Sverige att öka med 200-300 procent. Men ingen vet hur godstågen ska få plats på spåren i södra Sverige.

Nyhet

Pandemin slog hårt mot MTRX

MTR Express redovisar en förlust 113 miljoner kronor för 2020. Lönsamheten, eller snarare bristen på lönsamhet, är tillbaka till 2016 års nivå, första året med helårstrafik mellan Stockholm och Göteborg.

Nyhet

Stenskott skadade tåg

Det uppstod omfattande skador på tjogtals personvagnar i vintras när Trafikverket inte fått bort överflödig makadam på Västra stambanan. Minst ett tågtrafikföretag kräver ekonomisk kompensation.