Annons:

Publicerad: 2022-12-09

Sandahls vann på Schenkers uttåg

För drygt två år sedan upphörde samarbetet mellan Sandahlsbolagen och DB Schenker. Schenker slutade nästan helt med tågtransporter i Sverige. Lönsamheten ökar för Sandahls och sjunker för Schenker.

Text: Ulf Nyström Foto: Peter Gran, Kasper Dudzik

De sju loken som Sandahlsbolagen har köpt av Bure och ett inhyrt Traxx-lok från Nordic Re-Finance kommer att dra Real Rails kombitåg från 11 december i år.

Annons:

Vi har lyckats bra utan Schenker. Men det var en ordentlig uppförsbacke det första halvåret.

 

Thord Sandahl, styrelseordförande i Sandahlsbolagen

För snart tre år sedan meddelade logistikföretaget DB Schenker, dotterbolag till tyska statligt ägda Deutsche Bahn, att det skulle avbryta samarbetet med Sandahlbolagen, ett samarbete som i olika former pågått i 60 år.

Sandahl Goods & Parcel, som numera heter Sandahls Logistik, skulle sluta köra lastbilstrafik åt Schenker och dotterbolaget Real Rail skulle sluta köra kombitåg mellan södra och norra Sverige för Schenker. 2019 körde Real Rail motsvarande 37 000 lastbilstransporter på järnväg.

Sandahls avbröt samarbetet i förtid

Men Sandahls gav inte upp den förlorade trafiken. Efter ett par månader beslöt Sandahls att bryta samarbetet med Schenker i förtid. Under sommaren och hösten hade man knutit många av Schenkers kunder till sig, utökat lastbilsflottan med 18 biogasdrivna fordon och beslutat fortsätta med kombitågen.

Sandahlsbolagens styrelse ansåg att bolaget var starkt nog att stå på egna ben, eller snarare hjul, och inte bara vara underleverantör åt bolag som Schenker.

Med DB Schenkers uttåg tappade Sandahlsbolagen 700 miljoner kronor i omsättning och vinsten raderades nästan ut.
Sedan dess har arbetet inom Sandahlsbolagen med att locka nya kunder till tågen och att bygga upp lastbilstransporterna fortsatt och nu är det lika mycket lastbilstrailrar och containrar på tågen som innan avtalen med Schenker revs upp.
Inga uppsägningar

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år. Men Sandahl ger giganten en match och fortsätter köra trailrar på tåg.

Vi beslöt att inte varsla någon personal eller att sälja några lastbilar”, säger Thord Sandahl.

”Vi jobbade i stället stenhårt för att locka andra kunder och vi fick oväntat stark respons från marknaden. När Schenkers trailrar försvann från tågen fick vi ganska snabbt upp trailrar från DSV och Bring i stället.”

”Efter ett halvår var vi nästan i balans igen och under förra året gick det riktigt bra. Men det kan naturligtvis bli mycket bättre.”

För 2021 redovisade Real Rail en nettoomsättning på 254 miljoner kronor, en kraftig minskning sedan 2020, medan resultatet efter finansnetto förbättrades från 7.3 till 23,2 Mkr.

Det tyder på att Sandahlsbolagen betalar bättre för tågtransporterna än vad Schenker gjorde.

Ökad omsättning och ökad vinst

Sandahlsbolagen ökade såväl omsättning som vinst, nettoomsättningen uppgick till 2 251 miljoner kronor och resultatet efter finansnetto till 68,8 Mkr.

”Vi gjorde bra resultat i såväl Sandahlsbolagen som i dotterbolaget Real Rail förra året och även om året ännu inte är slut kan jag nästan lova ännu bättre resultat 2022”, säger Thord Sandahl.

En Sandahl-trailer lastas i kombitåget Göteborg-Luleå vid kombiterminalen Västerås Västra i mars 2022

För knappt ett år sedan beslöt ledningen för Sandahlsbolagen att ta över tågdragningen, som fram till nu upphandlats, i egen regi. Man köpte Investment AB Bure (IABB) och fick på köpet sju moderna Traxx-lok.

Med dessa lok och ett Traxx-lok som hyrs av Nordic Re-Finance ska Sandahls kunna dra de flesta egna tågen, CFL cargo kommer att svara för tågdragningen Göteborg-Umeå och Göteborg-Sundsvall med till-och avkoppling av vagnar från och till Jönköping i Falköping.

”Det blir väldigt spännande att köra tåg i egen regi”, säger Thord Sandahl. ”Vi har ju anställt 27 lokförare, en produktionschef, en lokförarchef och en lokunderhållsplanerare. ”

Långt till vinst för Green Cargo

Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer. Men Green Cargo har långt till vinst och ännu längre till den omsättning företaget hade innan finanskrisen 2008.

Mycket arbete inför trafikstarten

”Det har varit ett omfattande arbete med rekryteringarna och med alla godkännanden, licenser och säkerhetsintyg som krävs. Men jag är övertygad är vi gjort rätt som satsar på att köra våra tåg själva.”

Sandahlsbolagen har beslutat att köra helt fossilfria transporter från 2025. De transporter som inte sker med tåg ska köras med biogaslastbilar.

”Vi förnyar hela lastbilsflottan, vi har beställt 120 biogaslastbilar av Volvo och har slutit avtal med Gasum om leveranser av biogas”, säger Thord Sandahl.

”Vi har nyligen tagit i bruk en stor anläggning i Vårgårda och får en biogasanläggning i Luleå klar nästa år.”

”Biogas finns här och nu, batteridrift kommer men än då länge är batterilastbilarna dyra och laddningsmöjligheterna alldeles för få.”

25 biogaslastbilar i Göteborg

Sandahls har 25 biogaslastbilar i Göteborg och de kommer att svara för transporterna mellan Göteborgsområdet och kombiterminalen i Falköping från och med nästa vecka när kombitåget mellan Göteborg och Luleå kommer att rulla mellan Falköping och Luleå.

Medan Sandahlsbolagen satsar på ökad kombitrafik har DB Schenker efter uppsägningen av avtalet med Sandahlsbolagen endast en inrikeslinje med regelbunden kombitrafik i Sverige, Skaraborg Eco Shuttle, som körs mellan Göteborg Skandiahamnen och Falköping.

Kombitåget, som kanske är mest känt under namnet Jula-pendeln eftersom det medför ett betydande antal containrar för vidare transport till Jula centrallager i Skara, rymmer också containrar till ett 30-tal andra kunder, främst i Skaraborg. Tåget dras av Tågfrakt i Falköping.

”Utöver det använder en del av våra åkerier tåg ad hoc men vi har ingen samlad statistik om omfattningen”, skriver Hanna Svebring, kommunikationschef på DB Schenker Sverige, i ett mail till Järnvägar.nu.

Ett av Green Cargos Rc4-lok med ett Real Rail tåg på bron över Byskeälven strax norr om Jörn i september 2019.

Mindre ambitiöst klimatmål

DB Schenker har ett något mindre ambitiöst klimatmål än Sandahlsbolagen.

”Vårt globala mål är att vara fossilfria år 2040”, skriver Hanna Svebring. ”Vi och våra samarbetspartners byter successivt ut fordonsflottan till mer miljövänliga alternativ, som el- och biogas. Framöver kommer vi säkert se vätgas också.

”Vi är dessutom med i flera projekt som syftar till att få fram mer miljövänliga transporter, bland andra E-charge, som fokuserar på eldrift av tunga fordon.”

För 2021 redovisar Schenker AB en omsättning på 13,6 miljarder kronor, en ökning med 1,1 miljarder kronor jämfört med 2020.
Resultatet efter finansnetto försämrades dock drastiskt från +169 Mkr till -548 Mkr.

Enligt Hanna Svebring påverkades resultatet för 2021 av en pensionsflytt från PRI till Alecta på drygt 1 miljard kronor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Notis

Ny tågpendel mellan Piteå och Göteborg

Träfraktkontoret i Göteborg och dotterbolaget TFK Logistics har etablerat en järnvägspendel mellan Piteå och Göteborgs Hamn. Det innebär att företag i Norrbottenregionen säkrat en effektiv och klimatsmart transportlösning till och från marknader runt om i världen.

Nyhet

Fördubblad trafik på Siljansbanan

I december utökas tågtrafiken mellan Borlänge och Rättvik. Men det blir bara en ny avgång från Mora mot Borlänge i väntan på nya tågsätt. Direkttåget Borlänge-Ludvika-Smedjebacken dras in.

Nyhet

45-metersvagnar till Göteborg 2023

Göteborg kommer att få minst 40 stycken 45 meter långa spårvagnar. Den första spårvagnen kan sättas i trafik i slutet av 2023. Dessförinnan måste 38 hållplatser förlängas för att rymma de längre vagnarna.

Nyhet

Första 620-loket på svenskt spår

620 052 anlände till Sverige på onsdagskvällen. Under fredagen drogs loket till Jönköping i väntan på beslut om ATC-installation. Om några månader kan ett av de starkaste loken i Europa vara i trafik i Sverige.