fbpx

Göteborgs hamn bäst på järnväg

70 procent av alla containrar till och från Göteborgs containerhamn transporterades med tåg andra kvartalet i år. Det gör av allt att döma Göteborg till bäst i världen på miljö- och klimatsmarta transporter.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 23 september 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Lastbilarna får vänta när Baneservice gör ett av dagens många utdrag från containerhamnen i Göteborg med ett G6-lok i juni 2017.

”I vilket fall som helst är vi bäst i Sverige och bäst i Europa”, säger Claes Sundmark, biträdande chef för marknad och försäljning i Göteborgs Hamn. ”Jag känner inte till någon annan internationell storhamn med lika stor andel järnvägsgods. Varken Hamburg, Rotterdam. Antwerpen eller Le Havre är i närheten.”
”Ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg desto bättre är det för klimatet.”
Under flera år har över hälften av de ankommande och avgående containrarna till och från Göteborgs hamn körts på järnväg.

Hamnrekord för containertrafiken – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Men under 2021 har andelen ökat kraftigt. Under första halvåret var ökningen av containergods på järnväg elva procent och för andra kvartalet 19 procent.

70 procent på tåg till containerhamnen

Det innebär att andelen järnvägsburet containergods till och från containerhamnen var 70 procent under andra kvartalet vilket är en rekordnotering för Göteborgs Hamn och en andel som troligen är den högsta som uppnåtts i internationell storhamn.
Andelen containrar på järnväg var 65 procent om man räknar även containrarna som lastas på Stena-fartyg i centrala Göteborg och i roro-trafiken i ytterhamnarna.
”Det finns flera orsaker bakom ökningen av godset på järnväg”, säger Claes Sundmark. ”Det har tillkommit flera nya godspendlar till Göteborgs hamn, efterfrågan på transporter är stor så det körs regelmässigt ett antal extratåg och vi har bra balans mellan import och export i Göteborg vilket betyder att vi tar marknadsandelar från andra hamnar.”

 

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Tågfrakts containerpendel till Falköping har nyss lämnat Skandiahamnen och närmar sig Marieholmsbron i maj 2018. 

Beröm till godstågsbolagen

Sundmark vill särskilt nämna speditionsföretagen och godstågsbolagen som gjort stora ansträngningar för att klara de kraftigt ökande containertransporterna till och från hamnen.
”CFL Cargo, Vänerexpressen, Tågab, Green Cargo, GDL och alla de andra får med beröm godkänt”, säger han.
Sedan förra året har CFL Cargo börjat köra en containerpendel mellan Göteborgs hamn och Piteå och GDL kör en containerpendel mellan Jönköping och Göteborgs hamn med CFL Cargo som tågdragare.
Cargonet har fått större volymer i sin pendel mellan Oslo och Göteborgs hamn. I höst har transporterna av sågade trävaror från Fiskarheden flyttats från väg till järnväg och utskeppningen från Gävle till Göteborg.

Sågat trä från lastbil till tåg – Järnvägar (jarnvagar.nu)

”Dessutom har Vänerexpressen börjat köra från Gävle med andra volymer av sågade trävaror som tidigare gått på fartyg därifrån”, säger Clases Sundmark.
”Det går också många extratåg”, säger Claes Sundmark. ”Tågfrakt kör flera tåg i Julapendeln mellan Göteborg och Falköping och CFL Cargo kör extratåg till och från Insjön.”

Balans mellan export och import

En av de främsta förklaringarna till den ökande containerhanteringen i Göteborgs hamn är balansen mellan import och export.  ”Det råder ju en betydande brist på containrar på många håll i världen och det råder brist på transportkapacitet till sjöss”, säger Claes Sundmark. ”Men vi har ungefär lika stor import som export av containergods över Göteborgs Hamn och har inte upplevt några betydande svårigheter att få fram containrar till våra kunder.”
”Däremot har ju flera andra hamnar i Sverige problem med containerförsörjningen har de har tappat ganska stora kvaliteter.”

Gävle och Stockholm tappar containertransporter

Sundmark nämner Gävle och Stockholm-Norvik som förlorat stort på turbulensen på fraktmarknaden.
”Göteborgs Hamn har inte haft några produktionsstörningar på grund av pandemin, vi har snarare noterat rekordhög effektivitet, och det har fått flera rederier att välja Göteborg för anlöpen till norra Europa.”
Skogsindustrin upplever just nu ett rekordår och exporten av papper, pappersmassa och sågade trävaror är mycket omfattande, en växande andel av experten går via hamnen i Göteborg.  Under första halvåret 2021 hanterades 411 000 containrar, mätt som 20-fotscontainrar, i Göteborg Hamn. Det är en ökning med 9 000 containrar jämfört med första halvåret 2020.
Antalet containrar som fraktades på järnväg ökade från 231 000 första halvåret 2020 till 255 000 första halvåret 2021. Nästan hela ökningen skedde under andra kvartalet.
Därmed ökade andelen containrar som transporterades på järnväg från 57 till 62 procent. Under andra kvartalet var järnvägens andel 65 procent.

 

Fler artiklar

Åter tåg i Viskadalen

Åter tåg i Viskadalen

På måndagen återupptas tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg efter ett år. Spår och kontaktledning har bytts ut på den 84 kilometer långa banan. Kostnad: en miljard kronor.

read more
Inställda tåg dyra för MTR

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

read more

Vill du läsa fler artiklar?