Annons:

Publicerad: 2020-12-03

SJ får köra Krösatågen och Kustpilen

SJ tar över trafiken med Krösatågen och Kustpilen i december 2021. Avtalet med de sex länstrafikbolagen löper på tolv år och är värt drygt fyra miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Krösatåget Y32 1406 rullar in mot Jönköping C längs Vättern i maj 2013

Annons:

Vi har lärt oss mycket av den överprövning som gjordes av den förra upphandlingen och vi har nu använt samma upphandlingsmodell som användes vid upphandlingen av trafiken med Pågatågen och trafiken med Öresundstågen. Det borgar för en solid upphandling.

 

Charlie Drab, tågchef på Jönköpings Länstrafik (JLT)

”Det är fantastiskt roligt att få vinna en så intressant och spännande upphandling”, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ.

”SJ är stabil och långsiktig partner”, säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings Länstrafik (JLT). SJ la det bästa anbudet och vi vet att SJ har kunskap och erfarenhet.”

Upphandlingar av tågtrafik och järnvägsfordon brukar resultera i överklaganden men Charlie Drab tror inte att den nu avgjorda upphandlingen kommer att överprövas.

”Vi har lärt oss mycket av den överprövning som gjordes av den förra upphandlingen och vi har nu använt samma upphandlingsmodell som användes vid upphandlingen av trafiken med Pågatågen och trafiken med Öresundstågen. Det borgar för en solid upphandling.”

Fyra företag lämnade anbud på trafiken

Fyra företag la anbud på trafiken som omfattar såväl Krösatågen i Småland med angränsande landskap och Kustpilen i Kalmar och Östergötlands län.

SJ vann med ett bud på 369 miljoner kronor per år.

Go-Ahead var tvåa med ett bud på 373 Mkr/år.

Vy Tåg, som nu kör Krösatågen, lade ett bud på 424 Mkr/år.

Transdev, som nu kör Kustpilen, hade det högsta budet med 436 Mkr/år

Priserna är anbudspris plus prispåslag för att uppnå fastställd kvalitetsnivå.

Go Ahead hade ett lägre anbudspris men fick ett högre prispåslag för fastställd kvalitetsnivå.

SJ vann på bäst kvalitet.

Y32 1408 möter en av Västtrafiks reginamotorvagnar i Tenhult i juni 2009.

Görs upphandlingarna separat blir det ofta oklarheter och osämja om underhållet. När vi nu får upphandla underhållsföretag kan vi i god tid reglera allt som brukar ställa till besvär.

Fordonsupphandlingen görs om

Upphandlingen av nya fordon, som genomförs av fordonsbolaget Transitio, överklagades tidigare i år och görs nu om.

SJ deltog inte i den upphandling av Krösatågstrafiken som genomfördes för ett par år sedan. Den upphandlingen överklagades och fick göras om.

”Den nya upphandlingen som omfattar både den nuvarande Krösatågs-trafiken och den nuvarande Kustpilen-trafiken var mer intressant”, säger Dan Olofsson, upphandlingschef på SJ.

”Trafiken är mer omfattande, nya fordon kommer om ett par år och den nya verkstaden i Nässjö är klar våren 2023. Det ger mycket bättre förutsättningar för oss att bedriva trafik med hög kvalitet.”

Dan Olofsson påpekar också att den nyss avslutade upphandlingen ger vinnaren av anbudet rätt att välja vilket företag som skall sköta underhållet av fordonen.

”Görs upphandlingarna separat blir det ofta oklarheter och osämja om underhållet. När vi nu får upphandla underhållsföretag kan vi i god tid reglera allt som brukar ställa till besvär.”

Snart klart med underhållet

SJ har förhandlat med ett antal underhållsföretag medan upphandlingen av trafiken pågått och räknar med att kunna skriva kontrakt inom kort.

SJ kör enligt det nya avtalet Krösatågen från 12 december 2021. Avtalet gäller i tolv år, till mitten av december 2033, utan option på förlängning.

Upphandlingen genomfördes av Jönköpings länstrafik tillsammans med Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken och Skånetrafiken.

Avtalet omfattar planering och drift av tågtrafiken, ombordservice, dagligt underhåll samt ansvar för drift och underhåll av depån i Kalmar samt den nya depån i Nässjö.

Upphandlingen omfattar totalt cirka 7,5 miljoner tågkilometer och 3,3 miljoner resor årligen med Krösatågen och Kustpilen. Trafiksystemet består av tio linjer, varav åtta i dag körs under varumärket Krösatågen och två under namnet Kustpilen. 78 stationer trafikeras.

Nya eltåg och bimodala fordon

Under avtalsperioden introduceras nya fordon. 20 eldrivna motorvagnar ska trafikera Krösatågen i Jönköpings län medan Kustpilstrafiken kommer att köras med åtta så kallade bimodala motorvagnar. De tio Itinotågen som går i dagens Krösatågstrafik behålls. Övriga fordon fasas ut.

Den lokala tågtrafiken i Jönköpings län var den första som upphandlades i konkurrens när järnvägstrafiken i Sverige började avregleras, eller snarare omregleras.

1990 började BK Tåg köra Krösatågen. Sedan dess har bland andra SJ i partnerskap med Merresor, BSM Järnväg, som senare köptes av BK Tåg, DSB, Transdev och Tågkompaniet, som nyligen blev Vy Tåg, kört den regionalt upphandlade trafiken med Krösatågen och Kustpile

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nytt containertåg från norr

28 maj är det premiär för ett nytt containertåg mellan Umeå och Göteborg. Därmed har det nya logistikföretaget First Row skapat två nya containerpendlar till Göteborgs hamn på drygt ett år.

Nyhet

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel. Men frågan är vilket företag som vill köra nattåg utan ekonomisk ersättning för de många milen genom Tyskland.

Nyhet

Tågab köper Rm-loken

Tågåkeriet i Bergslagen köper de sex Rm-loken som SJ och därefter Green Cargo använt sedan 1977. Loken ersätter inhyrda Rc4-lok och kommer att dra många av Tågabs godståg.

Krönika

Nya behov kräver nya lösningar

Förra helgen var det dags igen. Ännu en järnväg fick tillbaka sin persontrafik. Efter nästan 50 år stannar tågen återigen på hållplatserna utmed Söderåsbanan Åstorp-Teckomatorp. Igen, för så sent som i våras återkom persontrafiken på sträckan Boden-Haparanda och för ett år sedan var det Lommabanan Kävlinge-Malmö som hade nypremiär.